Als lid van de raad van toezicht van de mooie VO-school Roelof van Echten (RVEC) kom je nog eens in aanraking met leerzame onderwerpen. Zo mocht ik (ondanks mijn mankementen) een locatie bezoek afleggen bij het 10-14-project van RVEC. Wat je daar ziet geeft ook weer aanleiding om in de spiegel te kijken….

Toezichthouden

De Raad van toezicht van RVEC is mooie club professionele mensen, met veel inhoud, ervaring en verschillende achtergronden. Zelf mocht ik ook al eens 8 jaar toezicht houden op het Alfa College (iets groter, andere uitdagingen door MBO) want ik heb natuurlijk iets met onderwijs, financiën en specifiek met Hoogeveen. Ik heb dit werk ook in de verzekeringen en GGZ gedaan, misschien kun je zelfs de gemeente hierbij noemen. Toezicht houden is logische of kritische vragen stellen. Meedenken en soms tegendenken. Maar wat ook opvalt is dat het ook leerzaam is. Je leert andere werelden, andere aanpakken en andere mensen kennen.  Soms kom je (vaak bij locatiebezoeken) iets tegen waarvan je denkt dat was in mijn tijd op de middelbare school ook nuttig geweest….dan haal je weer wat in moet je maar denken…

Zo kwam ik twee hele leuke methoden tegen:

  1. Autometafoor
  2. Breinkrachten

Ad 1 Autometafoor

Zelf moet ik me altijd heel goed zetten tot planmatig werken. Ik kan zo maar vanuit een gevoel of overtuiging aan de slag gaan en kan vaak (tijdelijk) die overtuiging ook goed overbrengen. Wil ik echter werken aan een project wat tot de finish gaat komen dan is het zaak om planmatig te werk te gaan. Wellicht was ik daarom zo getroffen door de autometafoor.  Bedacht door Ans Ramaut, iemand met veel ervaring met ‘bijzondere kinderen’.  Een gevoelsmens waar ik me wel bij thuis voel. Zie haar profiel: Wie ben ik ? – unique-talentbegeleiding

Haar youtube-uitleg begint met deze confronterende vraag. En niet alleen confronterend voor basisschoolleerlingen….Soms voel je je niet de chauffeur van je eigen leven. Heb je je leven niet onder controle. Zou de autometafoor dan ook kunnen helpen?

Deze poster hing in de klas, gelijk maar een foto gemaakt….

Je kunt daarmee ook de EF-profiel maken. Hoe zijn jouw executieve functies?

Best confronterend om dit profiel eens in te vullen….

Dit zijn de 11 executieve functies volgens Ans 

Wil je meer hiervan weten? Kijk dan dit filmpje: Executieve functies eenvoudig uitgelegd met de autometafoor. (youtube.com)

Ad 2. Breinkrachten

Op basisonderwijs zijn er scholen die het programma breinhelden gebruiken. In dit programma wordt gebruik gemaakt van 10 breinkrachten. Aangezien ik extra geïnteresseerd ben in breinkracht (wellicht ook omdat ik zelf een moeilijke of uitdagende leerling was) probeer ik dat nu te begrijpen en wat kennis in te halen…. Ons brein stuurt gedrag en heeft daarvoor net als bij Ans, een aantal uitvoerende functies of regelfuncties:

  • Volhouden van aandacht,
  • Flexibiliteit
  • Doelgericht doorzetten
  • Emotieregulatie
  • Plannen
  • Metacognitie

Deze functies bepalen ons succes. Daarom werken scholen al vanaf groep 1-2 met dit programma van breinhelden.  Dit zijn de 10 breinkrachten volgens het breinhelden-programma:

Iedereen bezit Breinkrachten! De ene Breinkracht is mogelijk sterker ontwikkeld dan de andere. Dat mag ook. Breinkrachten ontwikkelen zich tot ver in de adolescentie (hoe lang is dat….). Breinhelden schrijft hierover: ‘Het is dus helemaal niet gek als je hier als kind nog problemen mee ervaart. We moeten beseffen dat we in onderwijs en opvoeding bezig zijn om bij te dragen aan het proces van Breinkrachtontwikkeling. En hé…..Rome is ook niet in één dag gebouwd. Breinkrachtversterking vraagt om geduld en vertrouwen. Vertrouwen dat het goed komt. Uiteraard met de juiste input en stimulans. Daarom sluit Breinhelden naadloos aan bij kinderen en hun ontwikkeling’.

Klik hieronder op de Breinkrachten en zie wat deze inhouden: Home | Breinhelden

Wat zegt dit over ons zelf?

Op de site van Ans Ramaut vond ik dit gedicht. Ter inspiratie neem ik deze graag over:

Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.
Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze schaduw,
wat ons het meest beangstigt.

We vragen onszelf:
wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?
Maar, wie ben jij om dat niet te zijn?

Je bent een kind van God.
Je onbelangrijk voordoen, bewijst de wereld geen dienst.
Er is niets verlichts aan je klein maken,
opdat andere mensen zich bij jou niet onzeker zullen voelen.

We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen.

We zijn geboren om de glorie van God, die in ons is, te openbaren.
Die is niet slechts in sommigen van ons, die is in iedereen!

Als wij ons licht laten stralen, geven we onbewust
andere mensen toestemming hetzelfde te doen.
Als wij van onze eigen angst bevrijd zijn,
bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.

Often said to have been quoted in a speech by Nelson Mandela.
The source of this inspiring quote is Return to Love by Marianne Williamson,
Harper Collins, 1992, from Chapter 7, Section 3 (Pg. 190-191).