Als raadslid van het CDA mocht in het dossier ‘stadsvervoer Hoogeveen’ duiken. Op de raadvergadering van 21 mei konden wij na vragen van onze kant van de wethouder horen: stadsvervoer blijft in Hoogeveen! Opsteker voor de 800 reizigers die per week in de 15-persoons-stadsbusjes stappen. Eer van je werk? Er is nog wel veel onduidelijk, maar dit principe staat toch maar mooi! Op het gemeentehuis riepen ze al ‘busje komt zo’ als ik wat vragen kwam stellen over de stadsbus. Ben ik toch maar mooi ‘raadslid busje komt zo’….nu nog bewaken dat er ook een toereikende stadsdienst blijft.

Aanpak en werkzaamheden

Na diverse vooraankondigingen over o.a. de stadsbussen in Hoogeveen en Drenthe, petities uit de bevolking, een gezamenlijke brief van ons als raad (7 juni 2014) en een jaar uitstel voor betrokken met name Drentse gemeenten is het dan nu zover: de busdienstregeling 2016 van het OV-bureau Groningen-Drenthe ligt klaar voor inspraak. Vanuit de fractie van het CDA trok ik erop uit om te onderzoeken hoe dat nu allemaal zit met de busjes van de stadsdienst. Dus eerst maar eens gewoon naar het station. Daar staan de meeste deskundigen (chauffeurs en reizigers). Ik trof een aardige chauffeur die mij een ritje aanbood. Ook de heer Takkenberg (de man achter de petities) trof ik op het station. Daarnaast mails naar de projectleider Bert Hansma. Op dinsdag een gesprekje met hem. En een gesprek met de wethouder op donderdag 21ste. Natuurlijk door de stukken. Begrotingen, plannen en veel vergelijkbaar materiaal van andere ‘onrendabele lijnen’. Het document ‘busregeling 2016’ van Groningen en Drenthe bestudeert: in die stukken zag ik dat er plaatsen (Emmen en Assen) zijn waar er buslijnen waren die groeiden. Hoe kan het dat we dat in Hoogeveen niet voor elkaar kregen? Sleutel ligt in de bezettingsgraad van die bussen zijn de scholieren/studenten. Dit is een belangrijke groep reizigers. Emmen en Assen lijken de afstanden te groot om te fietsen…of hebben ze daar minder auto’s ter beschikking?

Busbezuiniging_Nico_Takkenberg_8906A912CAA833B9C1257CD9005719AB_8

We hebben in april 2014 hebben we in de raad al gehoord dat de stadsdiensten van Meppel en Hoogeveen zullen worden beëindigd. Overigens las ik één van de journalistieke stukken ‘stadsdienst Meppel’ en ‘dorpsdienst Hoogeveen’…Per saldo wordt over het OV in Groningen en Drenthe 1.010.000 bezuinigd. Dit komt voor 62% op het conto van de beide Zuid-West Drentse gemeenten. Geen stadsdienst en geen bus 38 Echten-Hoogeveen. Wij krijgen wel 15 minuten minder reistijd op lijn Emmen-Zweelo-Hoogeveen voor retour. En natuurlijk de busjes die het OV-bureau in Hoogeveen en Meppel over heeft. Deze zijn van Connexxion die het stadsvervoer in opdracht van het OV-bureau uitvoert.

Onrendabele lijnen

In het Noorden is sprake van meerdere onrendabele lijnen, maar de stadsdiensten van de middelgrote plaatsen Hoogeveen, Meppel, maar ook Veendam en een enkele lijn in Assen worden opgeofferd omdat het OV-bureau van onze huidige regering onvoldoende middelen krijgt. De verdeling van de overgebleven miljoenen wordt gedaan door de begroting vast te stellen. In het bestuur van de ‘gemeenschappelijke regeling’ OV-bureau worden de gelden verdeeld. Het bestuur bestaat uit de gedeputeerden vervoer van de beide provincies en de wethouder vervoer van Groningen Stad. Voor Drenthe de VVD-er Brink. Zit hij net zoveel in de stadsdienst als ondergetekende?

brink

Nu kennen we al jaren de discussies rondom onrendabele lijnen bij het spoor. Vooral Arriva is daar ingestapt en rijdt nu met light trains door Noord- en Oost Nederland. Na 10 jaar heeft overigens de NS in 2014 voor het eerst weer een bieding gedaan op de lijn bij Alphen aan de Rijn. Een trein van Randstad-Net. Overal zie je dat de provincies de onrendabele lijnen omzet naar regionale (eigen) lijnen. Dat kan ‘makkelijk’ omdat de provincies op de pot met geld zitten. Een gemeente krijgt geen geld van het rijk en ook de entreegelden worden door de vervoerders netjes afdragen aan het OV-bureau. Zou dat in Hoogeveen straks ook met een eigen busdienst gehouden worden?

Doel van het bureau is o.a.: met openbaar (bus)vervoer bijdragen aan het behouden en uitbouwen van de bereikbaarheid van steden, instellingen en voorzieningen. Dat lukt dus in de Zuid-West Drentse steden minder goed….En dat terwijl in totaal in deze begroting (cijfers 2015) € 115.438.000 gaat. Het afschaffen van het stadsvervoer in Hoogeveen levert een besparing op van € 290.000. Dus 0,25% van de totale begroting. Ja, dat is in Assen of Groningen niet zo interessant. Dat daardoor die oudere inwoner van Hoogeveen niet meer zelfstandig van achteruit Krakeel op de markt of bij het ziekenhuis kan komen is niet het niveau waarop zo’n OV-bureau beslissingen neemt. Dat begrijpen wij ook nog eens. Maar wij als raad en zeker als CDA houden wel graag die individuele burger in het oog als we over dergelijke bezuinigen praten. Daarom de volgende vragen:

De gestelde vragen aan de wethouder

  1. Hebt u een reactie van het OV-bureau op het schrijven van de raad van 7 juni 2014 ontvangen? En zo ja, wat is uw zienswijze op dat antwoord?
  2. Wat gaat het college doen met de inspraakmogelijkheden op de genoemde busregeling? Gaat het college daar de raad of de burger ook bij betrekken?
  3. Is het college een voorstander van een toereikend openbaar stadsvervoer in Hoogeveen? Kunt u ons eens op papier zetten wat u daaronder verstaat.
  4. Zo ja, wanneer kunt u ons nu op hoofdlijnen informeren hoe dat vanaf december 2015 wordt georganiseerd en gefinancierd? Zo nee, kunt u ons aangeven hoe u de vervoersmogelijkheden voor burgers zonder eigen vervoersmogelijkheden en dan met name zij met beperkingen ziet?

Nieuw Hoogeveens Vervoerplan (NHV)

Op 7 april lazen wij in de media dat de wethouder in wil gaan zetten op vrijwilligers als chauffeur op kleine  door het OV-bureau beschikbaar gestelde busjes. Daarnaast gaat hij inzetten integratie van Regiotaxi en streekbuslijnen. Hij ziet gelijk mogelijkheden en wordt al aan plannen gewerkt.

Naast de door de wethouder genoemde opties hebben we in onze regio lijnbelbus (in spits gewone lijndienst), lijntaxi’s, belbussen, buurtbussen, zelfs schoolbussen (noordscheschut-kampen). Landelijk zijn er nog veel meer opties om vervoerd te worden. Natuurlijk leven wij in de tijd van UberPop, maar ook fenomenen als flexibus of haltetaxi doen zich voor. Het nieuwe concept van ‘deelauto’s’. Wat dacht u van het initiatief van Groningen Bereikbaar: de lease-e-bike. In Gelderland overweegt men zogenaamde ‘park & bike’ terreinen in te richten. Ook daar wil met de e-bike inzetten door ze te verhuren op ov-knooppunten. Er is dus veel mogelijkheden….de wethouder gaf aan dat sommigen niet bruikbaar zijn in Hoogeveen, maar dat hij inzet op een bundeling van krachten met alle andere vormen van lokaal en regionaal vervoer.

De kaders van het NHV moeten op 2 juli klaar zijn en dan zal op 1 oktober het hele plan besproken worden. Ik weet al wel een paar interessante vragen:

  1. Hoe gaan we de gelden van WMO, schoolvervoer, etc bij elkaar brengen om met de (grote of kleine) bijdrage van het OV-bureau het NHV betalen?
  2. Komen er ontslagen en worden reguliere banen verdrongen door vrijwilligers?
  3. Kunnen vrijwilligers ook met code 95 rijden? Of houden we alleen 9 personenbusjes over?
  4. Krijgen we rolstoelen etc ook in de 9-personenbusjes?
  5. Wat gebeurd er als de Connexxion/OV-bureau-busjes vervangen moeten worden?
  6. Enz, enz

reizigers_stadsbus_Hoogeveen_5D667C029FD82A85C1257CC30058DBAA_2

Hoofdvraag: kunnen we met zo weinig middelen het stadsvervoer echt interessant maken zodat we juist meer mensen uit de auto krijgen…?

Het dossier is dus nog niet gesloten, wel zijn er goed toezeggingen gedaan!

Stadsbus zal in Hoogeveen blijven is de titel van ons persbericht!  

Na mondelinge vragen in de gemeenteraad beloofd wethouder Steenbergen dat  hij niet alleen ten strijde zal trekken richting het Ov-bureau, maar vooral dat zij die afhankelijk zijn van de stadsdienst op de gemeente Hoogeveen kunnen rekenen.  In een nog opstellen Nieuw Hoogeveens Vervoerplan zal uitgewerkt worden hoe de burgers van Hoogeveen in de toekomst vervoert kunnen worden.

Op donderdag 21 mei stelden CDA en GroenLinks vragen over de toekomst van de stadsbus in Hoogeveen. Net als in juni 2014 leefde breed in de raad van Hoogeveen het gevoel dat Hoogeveen er qua openbaar vervoer flink op achteruit gaat.  De wethouder werd op dat punt nadrukkelijk aan de tand gevoeld.

Het CDA vroeg zich af wat er eigenlijk gebeurd is nadat de raad op 7 juni 2014 een brief naar het OV-bureau stuurde. De wethouder gaf aan dat zowel de raad als het college een antwoord op deze brief hadden gekregen waar we in Hoogeveen niet vrolijk van werden. De wethouder is vervolgens in gesprek gegaan met de directie van de gemeenschappelijk regeling OV-bureau, maar dat alles heeft tot niets geleid. Ook de onderlinge contacten met de provincie (onze gedeputeerde Brinks is één van de bestuurders van het OV-bureau) hebben voor Hoogeveen niet tot aanpassingen van het voorgenomen besluit tot sluiting van de huidige vorm van stadsdienst geleid. Het OV-bureau moet vanuit Den Haag bezuinigen. Ruim 1 miljoen en dat wordt voor ruim 6 ton gevonden in het schrappen van de stadsdiensten van Hoogeveen en Meppel. Volgens de eigen cijfers om dat dit ‘magere lijnen’ zijn. Te weinig reizigers en dus onrendabele lijnen. CDA en GroenLinks vonden overigens 800 reizigers per week toch nog een aanzienlijk aantal. Zeker omdat dit velen inwoners zijn die eigenlijk anders geen vervoersmogelijkheden binnen onze woonplaats hebben.

Hoewel de wethouder ruimhartig bezwaar gaat maken tegen de nieuwe busdienstregeling, geloofde hij na een jaar discussiëren met het OV-bureau ook niet meer in de goede afloop. Dus was de gemeente Hoogeveen als bezig met een alternatief plan: het Nieuw Hoogeveens Vervoerplan. Daarmee organiseert het OV-bureau met de gemeente weer een decentralisatie. Weer komen er meer taken en dus financiële verplichtingen bij de gemeente te liggen. En dat zo betoogde Erik-Jan Kreuze van het CDA ondanks dat wij als belastingbetalers wel bijdragen aan het Noordelijke OV. Dat wil zeggen met name in de regio Assen-Groningen. Wethouder Steenbergen gaf aan dat hij in het Nieuw Hoogeveens Vervoerplan zal uitwerken hoe het stadsvervoer er in Hoogeveen komt uit te zien. Hij zoekt daarbij aansluiting bij alle andere vervoersactiviteiten in de gemeente Hoogeveen. Zal niet alleen met vrijwilligers werken en spreekt daarom nu al met de professionele vervoerders uit Hoogeveen. Het OV-bureau heeft overigens al wel toegezegd dat de gemeente Hoogeveen wel de beschikking kan krijgen over de busjes en dat het OV-bureau het onderhoud van deze bussen wil betalen.

Het CDA is hoopvol door deze toezeggingen. Zij ziet met belangstelling uit naar de kadernota ‘Nieuw Hoogeveens Vervoer’ die begin juli in de raad zal komen. Begin oktober zal de raad dan het plan vaststellen en kan op 15 december 2015 de ‘Nieuw Hoogeveense Stadsdienst’ van start….

En dat terwijl vervoer per bus zo leuk kan zijn…:-)

1e Selectie HZVV is kampioen en maakt tour door Hoogeveen in open bus.
1e Selectie HZVV is kampioen en maakt tour door Hoogeveen in open bus.