Eindelijk een ultra korte blog. Wat zijn de voor- en nadelen van het eventueel niet doorgaan van de bouw van IJZ-combi. Veel mensen denken dat het afschaffen van de investering de financiële problemen zullen oplossen. Het antwoord daarop is nee. En dan schakelt men door naar ‘het voorkomen van toekomstige financiële zorgen’.  Maar ik wacht liever op het nieuwe, geactualiseerde businessplan zoals toegezegd in artikel a van de ‘motie duidelijkheid IJZ’ van 2 november 2018.

Vervolgens toch  maar even kort reactie op twee reactieblogs op mijn eerdere blog:

Reactie op IJZ-tijd-blog van Frits Kappers

Vanmiddag ook al even gezellig met hem besproken. Ook stil gestaan bij Mattheus 25. Hij hoorde mijn prediking rustig aan.

Hierbij aantal opmerkingen over de blog van Frits Kappers

 • Centrumrechts college is denk ik niet terecht. Christelijke politiek is een sociale politiek, maar dat wil niet zeggen dat wij een soft en vrijgevig beleid voorstaan. Een systeem van zorg voor de kwetsbaren kan alleen bestaan als er dan ook zorg wordt besteed aan hen die dat echt nodig hebben en (!) dat niet of niet deels zelf kunnen betalen. En een systeem kan alleen bestaan als geld niet besteed wordt aan (exorbitante) beloningen van zorgverleners. Hier speelt maatschappelijk verantwoord met geld omgaan ook een rol;
 • IJZ-combi is geframed als prestigeobject. De Van Dalen spreekt dan over een erezaak of over een paradepaardje. Nu is de IJZ-combi voor mij geen erezaak. Ik wordt niet beter of meer gewaardeerd door. Tot nog toe heb ik steeds gedacht dat Hoogeveen er als (vestigings-) plaats op vooruit zou gaan. Voor mij is de vraag ‘wat is goed voor Hoogeveen een erezaak’. Daar zou onder de juiste condities een mooie sportlocatie wat kunnen betekenen.
 • Hoogeveen is geen dorp. Of hooguit een verzameling dorpen. Een stad met stadsrechten is het ook niet. Het heeft een ‘stadscentrum’, maar zelfs spreek ik tactisch van de plaats Hoogeveen. Of de gemeente Hoogeveen. Dat is feitelijk juist….
 • Je mening aan de zijlijn geven kan altijd. Het is dan wel veel om ook integrale afwegingen te maken. Dat moeten de politici namelijk ook.
 • Met de IJZ-combi geld verdienen is aan de orde, maar geen winsten. Met de bijdragen zoals in motie ‘duidelijkheid IJZ’ afgesproken moet een IJZ-combi jaarlijks break-even draaien. Een flinke opgave.
 • Wat is wijsheid stelt FK als slotvraag. Dat is een goede vraag. Vooralsnog verschillen we nog van mening. Maar er volgt nog de nodig informatie. Kritisch over dit project zijn we altijd al geweest en zo zullen we ook de nieuwe documentatie beoordelen.
 • Een alleenstaande nieuw zwembad is een optie, maar voorlopig ook een gemiste kans. Wie weet kunnen we over 15-20 jaar juichen dat net als Vivianne Miedema er ook topschaatsers uit onze plaats of onze regio zijn ontsproten. En voor mij nog belangijker: er honderden of zelfs duizenden kinderen uit Drenthe-Overijssel heerlijk kunnen genieten van één van Neerlands mooiste sporten. Het schaatsen.

Korte reactie op notitie Jan Mastwijk

 1. Het starten met IJZ heeft invloed op solvabiliteit en risicoprofiel van Hoogeveen. Ook het weerstandsvermogen wordt voor € 1 mln. geraakt door de reservering die nu is doorgevoerd. Het effect van IJZ is relatief beperkt t.o.v. (1) eerdere investeringen: Bentinckspark, Activum, Hoofdstraat, Eduwiek, Parkeergarage en meer recent rondweg Hollandscheveld, (2) afboeking grondwaarden Buitenvaart II en de verliezen in sociaal domein van 2017, 2018 en (voorspelling) 2019.
 2. Zoals gezegd het risicoprofiel neemt toe. Aan de andere kant willen Hoogeveen als middelgrote plaats doorontwikkelen en willen we inwoners, bedrijven, inwoners uit de regio en de dagjesmensen wat bieden dan moeten we misschien durf laten zien. ZO veel mogelijk gecalculeerd en doorgerekend, maar risico’s blijven er. We hebben met college afgesproken dat men zich aan de motie ‘duidelijkheid IJZ’ houdt. Ook kunnen we vragen stellen de exploitatie en beheer van IJZ na eventuele opening.
 3. Zoals je zegt subjectief en naar jouw mening. Het is een regionale faciliteit. Een bijdrage van provincie is daarom zeer terecht. Ik hoop ook wel dat a) het hele Bentinckspark wordt afgewikkeld. Dit is ook in de begroting te zien. b) Hoogeveen zich als sportstad verder kan profileren.
 4. Alleen een nieuw zwembad zorgt voor geen combinatie-gebruik van de warmte van de ijsbaan om het water te verwarmen. Het lijkt heel logisch en voordelig (in de maanden dat de ijsbaan draait…). Daarnaast doet zich een kans voor om een ijsbaan te bouwen voor zo’n € 16 mln, waarvan 5 van de provincie komt en 5,5 van private personen en bedrijven. De gemeente kan een sportvoorziening van regionale allure bouwen voor een relatief voordelige financiering.
 5. Tja, de beeldvorming is ronduit ongelukkig. Ik kan alleen bij mijn eigen verantwoordelijkheid afrekenen. Ik heb voortdurend het college kritisch bejegend. Op 31-3-2017, 12-7-2018 en in de nacht van 1 op 2 november 2018. Wij hebben als fractie goed contact met RKC gehad. In het debat daarover zijn wij bij monde van P. Koekoek kritisch geweest op zowel RKC als college. O, ja vorig jaar konden wij de raad overtuigen de OZB niet met 5% te verhogen. Op basis van vele uren studie, overleg, vragen stellen en andere ijsbanen bezoeken en inmiddels volop contact met CDA Leiden over hun ijsbaan hebben we een behoorlijk beeld van zeker- en onzekerheden. We wachten nu op de gegevens van eind augustus.
 6. Dat is gemakkelijk. Dat rommelen hoor ik wel bij heel veel (overheids-) organisaties. Ik wacht graag de uitkomsten van het MTO’19 af. De begroting SWO is al behandelt, ik verwijs graag naar onze inbreng in dat debat vlak voor de zomervakantie. Kortom daar is inderdaad nog niet het laatste woord over gezegd, maar zit ook weer lastig in elkaar door besluitvorming op afstand en met instemming van de Wolden. Een kleine gemeente zonder grote financiële problemen.