Inspiratie

De afgelopen dagen kwam dat woord vaker dan gebruikelijk terug in mijn dagelijkse praktijk. Als lokale politicus zoek ik steeds INSPIRATIE. Zelf had ik eerst de nodige moeite om uit deze gesprekken inspiratie te putten….echter toen ik ze nader ging bestuderen en op een rij zette, lukte dat toch…

Monseigneur de Korte (maandag)

Op maandag was ik met vele vooral grijze CDA-ers in de Katholieke kerk van Groningen. We kregen daar een toelichting van de bisschop van Groningen. Monseigneur de Korte. Hij sprak over de christelijke politiek zoals hij dat ook in een interview in Trouw had gedaan, maar dat had ik gemist. De Korte somde een groot aantal Bijbelteksten op die direct verbonden konden worden met het actuele politieke werk. Ook ging hij in op de actuele politieke situatie. Velen gaven naderhand aan dat zijn hierdoor geïnspireerd werden. Zelf kon ik d’r niet echt warm van worden. Gelukkig mocht bij het soepje na afloop met René Bolle (CDA fractievoorzitter Groningen) naast de monseigneur plaatsnemen. Ik kon hem even wat uitdagingen voorleggen. Wat die zijn er volop. Bijvoorbeeld de opkomst van de PVV onder jongeren, de ontwikkeling van CDA als ledenpartij enz. Dat werd een leuk gesprekje, maar qua inspiratie….misschien was ik te veel op zoek naar hapklare brokken. En misschien ben ik als moderne protestant niet meer zo op zoek naar de ‘geestelijke leiding’ van een dominee of bisschop? Maar toch de handout en het Trouw-artikel deze week bestudeert. Dan blijkt er meer in te zitten dan op de drukke maandagmiddag binnen wilde komen. Ik sla alle Bijbelteksten over, maar zijn betoog over het ‘christelijk sociaal denken’ dat ik wel heel mooi. Blijk dat ook nog van Abraham Kuyper te komen. Rerum Novarum van Paus Leo de zoveelste is de katholieke versie. Beide overigens uit 1891. Dit is het bestuderen waard besluit ik. En ik kom daar in een aparte blog op terug.

 • Menselijke waardigheid: wie een schepsel schendt; schendt de Schepper;
 • Personalisme: mens is een persoon die verbonden is met anderen;
 • Solidaridariteit: ook De Korte wijst op de mensen in nood (hier en in de wereld);
 • Bonum Commune; algemeen welzijn gaat voor eigen belang, maar ook deelbelang;
 • Subsidiariteit: decentraal denken, zie de gespreide verantwoordelijkheid.

In Trouw legt De Korte ook duidelijk de link met de CDA-grondbeginselen:

 1. Rentmeesterschap;
 2. Solidariteit;
 3. Publieke gerechtigheid;
 4. Gespreide verantwoordelijkheid;

Natuurlijk heeft de KVP ook haar invloed gehad op deze grondbeginselen. Er is duidelijk een rode draad te ontdekken. Zelf wat ik wel geraakt door het fenomeen ‘bonum commune’…zeker omdat we veel vaker horen dat mensen stemmen uit het oogpunt van hun belang. Hun persoonlijke opvatting of deelbelang. Mooi is wel dat de Korte waarschuwd voor vervanging van de C van het CDA voor ‘Centrum’ of ‘Conservatief’.  Als je nadenkt over de toekomst van politiek (ook in Hoogeveen) en dat heb ik recent nog inspirerend (daar is het woord weer) gedaan met Peter Koekoek, dan komen die gedachten ook voorbij. Pakken we ‘de wet van de koestal’ (Sietze Faber) d’r bij dan kijken we naar D’66 en VVD. Liberalisme. Waar Abraham Kuyper en nu ook De Korte tegen strijden. CDA als Centrum Democratisch Appel? Natuurlijk weten wij dat we in het centrum goed zitten. Dagelijks zien we nu de strijd tussen VVD en PvdA in het kabinet. En dat is ook niet zo verwonderlijk. Met een SP op de nek heeft de PvdA het erg moeilijk om het hoofd en zeker het hart van haar kiezers en leden te raken. Teveel liberalisme? Ik moet er bij De Korte ook erg naar zoeken, maar het gaat om vertaling van grondbeginselen naar praktijk van het heden. Hij zegt bonum commune is op macro-niveau ook de drie P’s. Sociale rechtvaardigheid is PEOPLE,  duurzaamheid is PLANET. De mens is geen eigenaar van de schepping. Slechts de hovenier in Gods tuin. Als Christenen zouden we zeggen ‘werkers in de wijngaard’, maar dan spekeren we de taal van de ARP, KVP e.d. We moeten naar 2015 e.v. Ook De Korte….Deze uitdaging moet ik ook nog in een aparte blog verwerken. Kortom de inspiratie komt volop binnen….

Nog een paar uitspraken van De Korte:

 • Nederland moet de kwaliteit ‘omgaan met de minderheidsbelangen’ koesteren. De kwaliteit van de elite bepaald de samenleving.
 • Met de paus: we moeten waarschuwen voor de globalisering van de onverschilligheid. Dat is een mooie zin: zelf zeg ik met Elie Wiesel: de grootste bedreiging van de mensheid! De bron van de Holocaust.
 • Bij CU is de aandacht voor de onderklasse in de samenleving sterker. CDA zit in de protestantse tendens naar meer liberalisme waar het individu centraler staat.
 •  Christen democratie is niet ‘minder overheid, lagere belastingen’. Die insteek heeft het wel te veel gekregen.
 • Pas op voor het gevoel van onbehagen in de samenleving. Zelf zijn we wel gelukkig, maar we hebben veel zorgen over land en wereld. Daar spelen de populisten op in. Links en rechts.
 • Maar we moeten vooral Wilders niet demoniseren! Hij geeft verkeerde antwoorden op goede vragen.

We sluiten De Korte af met zijn drie thema’s voor ook het CDA:

 1. Hoe behouden we samenhang in een individualiserende wereld?
 2. Hoe behouden we in een globaliserende (en digitaliserende EJK) wereld een optimale bestaanszekerheid?
 3. Hoe keren we de populistische onderstroom in de samenleving?

We moeten goede vragen voorzien van goede antwoorden. Daarmee gaf De Korte me wel weer het gevoel midden in de samenleving te staan. Goede antwoorden op:

 • Migratie
 • Klimaat
 • Integratie
 • Religieuze spanningen (oorlogen)

korte2

Ben Woldring (dinsdag)

Als CDA lid ben ik twee dagen op de bedrijven contact dagen drenthe geweest. Dat is even een overgang van de Bisschop naar het alledaagse leven van brood en spelen. Op dag 1 volgde ik een seminar van Ben Woldring. Ik ken hem al sinds 2004, maar kon van dit verhaal niet (extra) geïnspireerd raken. Had ik een zelfde probleem als met De Korte? Het gaat over ondernemen, gaten in de markt zien, internet benutten. Maar het is nu wel bekend hoe Ben als 33 jarig in 20 jaar zijn miljoenen bij elkaar verdiend heeft. Niets in zijn toespraak over zijn innerlijke overtuiging, alleen beelden van Ben en Richard Branson e.d. Wat houdt hem innerlijk bezig? Had hij een drive? Een overtuiging? En heeft hij die 20 jaar later nog? Ben staat zeker open voor MVO, maar waarom dat bleef onduidelijk. Misschien had ik te veel verwacht….Ik dacht Ben verdient het dat ik net als bij de Bisschop op zoek ga naar zijn motieven….Paar interviews van hem doorgelezen. Maar hij blijft prediker van het ondernemerschap. Misschien is hij wel in een dergelijk keurslijf gedwongen doordat hij overal ter wereld om die redenen op het podium gezet werd. Virgin en Microsoft-leiders zijn natuurlijk op hun manier inspirerende Multi-miljonairs. Die veel goed doen, maar wat is hun drijfveer? De schijnwerper? Het applaus? Ik zal Ben eens mailen…

Marten Tel, Anno Wietze Hiemstra en mevrouw Doeve (woensdag)

Tijdens de ALV van CDA Hoogeveen sprak onze voorzitter. Een ALV waar naast onze wethouders, Statenlid, de fractie, oud-fractie en  bestuur nog maar liefst 4 ‘gewonen leden’ waren. Gelukkig kwam Miriam nog. Daarmee zelfs 5 gewone leden. In totaal waren er 25 personen. Waar zijn we dan mee bezig?

Zijn betoog: CDA moet een brede volkspartij zijn die duidelijk haar principes en uitgangspunten voor het voetlicht brengt. Jongere-ouderen, dorpen-steden, vermogend-niet vermogend, hoog geschoold-laaggeletterd. Kortom een groot aantal uitdagingen. Zeker als we niet mee mensen weten te bereiken als 5 van onze leden. Johan Beijering gaat van start met een 50+ (of 60+) groep, want maar liefst 64% van onze leden zijn  60 jaar of ouder.

AW Hiemstra gaf nog wat meer inspiratie. Geen taai verhaal zoals bij ‘hoogeveen werkt aan werk’ maar goede berichten. Mooi financieel resultaat in 2014, 2,7 mln overgehouden…hadden we dus nog wel wat meer kunnen beteken voor de gemeenschap Hoogeveen? Beleefde asielzoekers, winkeliers die zeer over het niveau van de asielszoekers te spreken zijn, maar vooral: Hoogeveen kent tot 2040 geen krimp. De enige gemeente in Drenthe. De Wolden en Westerveld zijn koplopers krimp. Dus scholen dicht etc…Daar kunnen we wat mee. De bevolkingsopbouw of de calvinistische gezindte is dus toch nog ergens goed voor! Goede berichten zorgen voor goed gevoel en daarmee voor inspiratie. In de pauze sprak ik mevrouw Doeve (een van de 5 gewone CDA-leden). Zij vertelde van het congres van het CDA in Utrecht dat haar zeer had geïnspireerd. Opvallend was het grote aantal jonge mensen die zich bij het CDA aansluit en zicht ook liet zien op het congres. Op dit congres stonden drie CDA-premiers op het podium: Dries van Agt, Ruud Lubbers en Jan Peter Balkenende. Ruud Lubbers zei: ‘Het gaat niet om gisteren, maar het gaat om het CDA nu. Wat maakt het CDA bijzonder? Dat mensen boodschap hebben aan elkaar. Het CDA is weer herkenbaar.’ Van Agt noemde het congres een feestelijk moment om bij elkaar te komen, ‘een feest van eenheid in de partij’.
Jan Peter Balkenende noemde drie pijlers van het CDA: ‘Het CDA is een partij van waarden, van verantwoordelijkheid én van wij en later in plaats van ik en nu.’ Dit laatste zijn woorden van inspiratie. Daarmee moeten we meer sympathisanten en wellicht zelfs leden in Hoogeveen naar onze partij kunnen trekken. CDA staat ergens voor. Gelukkig is er inspiratie voor iedereen. Je moet het wel zoeken, maar het is er…..

De donderdag ging voorbij zonder bijzondere externe inspiratie…jammer maar er moet ook gewerkt worden. Misschien toch één klein puntje: alle plannen voor het grote kampioensfeest van HZVV komende zaterdag lopen als een trein. Zo’n 40 man draagt bij aan deze happing. Voor de Rood-Witte fan een mooi vooruitzicht.

Gerrit Zalm (vrijdag) en een ondernemende golfer

Op de vrijdag mocht ik even een uurtje aanwezig zijn bij een ‘College Tour’ van ABN AMRO met Gerrit Zalm. Hun kopman. Ik mocht hem (hij was vroeg) even korte spreken. Of hij een lange rit gemaakt had? Dat maakte hem niet uit: hij had zijn rijbewijs laten verlopen….reed eigenlijk nooit zelf meer. Decadent? Ach, hij is vast nuttiger voor Nederland en zeker ABN op de achterbank dacht ik.

Een politicus in een onderneming? Of een ondernemer in de politiek. Zalm werd in 2009 na zijn afscheid (12 jaar minister van financiën) ‘een romantische boekhouder’ genoemd. Zalm een van de weinig politici met echt veel humor, had bakken met kritiek op de huidige politiek. Hij sprak over ‘collectief geheugenverlies’ en nam daar ook Dijsselbloem in mee. Over populisme en dat politici meer gestuurd worden door twitter dan door hun grondbeginselen en dat hij politiek opriep om vooral ook het land te besturen. Om visies en lange termijn strategieën. Dat sprak mij aan! Gaf inspiratie, geen getwitter tijdens de raadsvergadering als we een onderwerp nog bespreken. Deel uw mening in de raad niet in de anonimiteit van het internet. Zalm ging openhartig in op zijn relatie met Dijsselbloem, zijn eigen arbeidscontract en de moeite die een land kan hebben als niet-bestuurlijke partijen de regering vormen. Hij propageerde de harde lijn richting Griekenland. Betuigde zijn sympathie met de door de DNB afgefakkelde Niek Hoek (Delta Lloyd, ook een aparte blog waard). Had het over de bank over 20 jaar, over mkB-beurs (met obligatie die de ABN dan weer kan faciliteren), over crowdfunding en kredietuniets. Altijd positief, veel met een grote glimlach.

Zalm zijn meest inspirerende opmerking was misschien nog wel dat hij de tropen een lekker klimaat vond. Flinkevleugel vroeg hem: waarom toch naar 12 tropenjaren in diverse moeilijke kabinetten en dan naar een klus als de ABN AMRO. Die nog gesplitst moest worden, onder staatsteun gebukt ging etc. Ach zei Zalm ik houdt wel van de tropen. Lekker warm klimaat…humor als inspirator. In de lunchpauze sprak ik een inmiddels (62 jaar) gepensioneerde ondernemer uit Hoogeveen. Hij was zijn overtuiging bij de VVD kwijt geraakt en had bij de provinciale verkiezingen sinds jaren weer CDA gestemd. Gaf hem een beter gevoel omdat het CDA bredere naar problematieken kijkt en meer vanuit principes werkt. Kijk daar sluiten we dan deze blog maar mee af! CDA terug in de midden van de belangstelling. Keep up the good work.

zalm2

Het was een weekje van veel inspiratie. Vrijdagavond maar naar de sportschool: transpiratie hebben we ook nodig….:-)