Het is een dunne lijn tussen iets framen of iemand beschuldigen van overtreden van het negende gebod. Dat laatste komt bij een christen-persoon keihard binnen. Zeker als je zeker weet dat het onterecht is. Reeds in het debat is duidelijk gemaakt dat wij weten dat er sprake is van € 8,150 mln. bijdrage van de gemeente. Deels als financiële bijdrage en deels als mogelijke (!) opbrengst uit verkoop van diverse vastgoed-complexen. {PS als u denkt waar gaat dit over? Ja, deze kwestie is inmiddels volkomen achterhaald}.

Framing wat is dat?
Ik merk dat in debat, maar zeker ook in social media (ja, soms doe ik wat aan twitter, voor jongeren dat is Instagram met bijdehandse tekstjes voor politici en journalisten) dat men iets probeert te framen. Wat is dat en hoe werkt dat?

Wat is eigenlijk framing
Framing verwijst naar een overtuigingstechniek in de communicatie. De techniek bestaat eruit woorden en beelden zo te kiezen, dat daarbij impliciet een aantal aspecten van het beschrevene wordt uitgelicht. Deze uitgelichte aspecten helpen om een bepaalde lezing van het beschrevene of een mening daarover te propageren. Onder meer in de politiek, de journalistiek en de reclame wordt van framing bewust (en onbewust) gebruikgemaakt. Er zijn zelfs boeken over geschreven:


Het gebruiken van specifieke taal om de juiste emoties en wereldbeelden aan te wakkeren, waardoor de boodschap aan overtuigingskracht wint, wordt vaak nog enorm onderschat. George Lakoff, die enorm veel onderzoek naar framing verricht, heeft de Amerikanen al overtuigd: to win, one must frame the debate. En zo is het maar net. Door het ontwikkelen van de juiste frames en de juiste taal wordt niet alleen de argumentatie overtuigender, je bepaalt ook sterk waar de discussie over gaat en hoe die discussie gevoerd wordt. Framing kan zowel negatief als positief ingezet worden. Negatief is duidelijk het geval als je weinig ‘factfull’ argumenten steeds blijft herhalen. Dan komt framing in de buurt van een ander begrip: onwaarheden verspreiden. Zie onderaan deze blog een voorbeeld daarvan.

Een frame is een verhaal dat je met bepaalde woorden en beelden vertelt, waardoor sommige delen van de werkelijkheid meer naar voren komen en andere delen naar de achtergrond verdwijnen. Je verhaallijn en daarbij passende woordkeuze zorgen voor een focus die ervoor zorgt dat mensen hun interpretatie gestuurd wordt. Door bewust een frame te kiezen dat aansluit bij de belevingswereld van de ontvanger, zal je frame gaan fungeren als bril waardoor je ontvanger van de boodschap gaat lezen en luisteren. Hij of zij ziet dan de randen van je verhaal niet meer, waardoor jouw perspectief enorm aan overtuigingskracht toeneemt. Soms kan een frame al opgeroepen worden door één woord of enkele woorden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij ‘plofkip’ of ‘aflosboete’ of ‘het negende gebod’. Door een eenduidig verhaal te ontwerpen en daar krachtige woorden bij te vinden, hou je controle over hoe er gepraat én gedacht wordt over jouw onderwerp.

Heb je een voorbeeld?
Recent werd geframed dat ik of zelfs wij als CDA fractie leugenaars waren. Om dat kracht bij te zetten werden wij gewezen onze christelijke achtergrond, voor enkele leden van onze fractie werd daarbij zelfs het lidmaatschap van een Hoogeveense kerk expliciet vermeld. Om dergelijk frame kracht bij te zetten werd verwezen naar de 10 geboden. Voor Christen een richtsnoer voor het leven. De framer wilde ons daar als ex-familieleden terecht wijzen. Via social media werd hij bijgevallen door ander die ook deze familie van leugenaars hadden verlaten. De overtreding van het negende gebod werd gekoppeld aan een beslissing van de gemeenteraad van 31 maart 2017. De framer was overduidelijk een groot tegenstander van deze keuze en probeert met alle middelen aan te tonen dat dit a) geen goed besluit was en b) de beslissers incapabel waren. Het frame gaat zo ver dat zelfs in organisatie mensen daar last van begonnen te krijgen en er minder behoefte is aan digitaal contact met deze framer. Natuurlijk blijft de fractie en zeker de fratievoorzitter (debat wordt toch een beetje je hobby) beschikbaar voor persoonlijk gesprek om over kwesties meningen te delen (zie verder onder aangifte). Maar als je blijft framen met onterechte argumenten dan is het in het publieke domein wellicht een keer klaar.

Negende gebod en de politiek?
Wat is het negende gebod eigenlijk precies? Het negende gebod – Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. In Christelijk Nederland hebben deskundigen over al deze begrippen een boekje geschreven. De heidelbergse catechismus. Verdeelt over alle zondagen heeft men bepaalde onderwerpen toegelicht. Op Zondag 43 van de Heidelbergse Catechismus. Wordt vraag 112 behandeld: ‘Wat wil het negende gebod’? Antwoord: Dat ik tegen niemand valse getuigenis geve, niemands woorden verdraaie, geen achterklapper of lasteraar zij, niemand lichtelijk en onverhoord oordele of helpe veroordelen; maar allerlei liegen en bedriegen, als eigen werken des duivels vermijde, tenzij dat ik de zware toorn Gods op mij laden wil; insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhehbe, oprechtelijk spreke en belijde; ook mijns naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevordere.

Het gebod gaat dus wel even heel wat verder dan ergens over liegen. Het gaat over de toorn Gods, het liefhebben van waarheid, oprechtheid en belijdenis doen. Daarnaast worden je naasten daarbij betrokken. Kortom de framer verwijt ons nogal wat. En dat doet meer zeer dan het framen van een politieke kwestie. Daarmee is het erg persoonlijk gemaakt. Je wordt als enthousiast christen in je ziel geraakt als iemand je aanspreekt op het overtreden van de tien geboden. Zeker ook als je het negende gebod hebt overtreden. Als je het in de politiek ergens niet over eens bent, dan kan dat prima zo zijn. Het is een ‘wedstrijd’, die je kunt verliezen of waarbij niet tot elkaar kunt komen. Een democratie heeft immers als het kenmerk dat jij of jouw partij niet in haar eentje haar zin kan doordrijven. Maar dit ging verder dan politiek debat. Het werd op onterechte wijze persoonlijk gemaakt.

Wordt er dan door jullie gelogen over het besluit van 31 maart 2017?
Op 31 maart 2017 is een bijzondere raadsvergadering van de gemeente Hoogeveen gehouden. Daarbij is gevraagd of de gemeenteraad van Hoogeveen wilde instemmen met investeringen in een ijsbaan (toen nog stand alone). Daartoe was flink geld nodig, namelijk € 15.710.000. Let wel dit is exclusief BTW, dus de BTW verrekening moet dan wel kunnen. Deze 15,7 mln. komt uit verschillende hoeken. De gemeente doet zelf een bedrag van € 4,51 in de pot. Rendo/WMD (ook al weer achterhaald) doen 1,2 in de pot. De Hoogeveners doen € 4,5 mln. via obligatieleningen mee. Het college had vervolgens de hoop en verwachting (zie ook bijlage 19 van het businessplan) dat met één bouwer (nl. de BAM) tot een deal van € 4 mln. gekomen kan worden. Een bijdrage in ruil voor leveringen, een transactie. In de brieven aan en van de BAM zijn echter steeds juridische voorbehouden gemaakt. Deze zijn dus bekend bij de gehele raad. Deze € 4 mln. is het centrale thema bij het framen. Daarover zou zijn gelogen. Het zou helemaal niet waar zijn dat de BAM deze € 4 mln. aan Hoogeveen wilde schenken. En dat klopt ook. Het was geen schenking maar een transactie. En dat wij dat schenken ontkennen wordt gezien als overtreding van het negende gebod. Maar als je het debat afluistert kunt u bij 41 minuten horen dat ik als woordvoerder met Johannes Prakken debatteer over dit punt. Hij geeft aan dat de gemeente er niet € 4,150 mln. in gaat stoppen, maar € 4 mln. meer. Daarin geef ik bij 41.20 minuten expliciet aan dat wij ons bewust zijn van levering van diverse vastgoedcomplexen aan de BAM als compensatie voor een lagere bouwprijs. De complexen worden zelfs nog genoemd. Wij hebben dit dus nooit ontkent, wij zijn ons bewust geweest van een mogelijke deal met de BAM. Voor het verlagen van de bouwkosten krijgen zij diverse herontwikkelingslocatie in Hoogeveen aangeboden. Geen schenking, wel een transactie. In het debat is vervolgens door CDA aangegeven wat de criteria zijn waarin wij dit voorstel toetsen. Eén daarvan is staatsteun, dit sloeg op de deal met de BAM. Dus naast dat dit in het raadsvoorstel stond (pagina 4, 2de alinea) hebben wij er nogmaals op gewezen dat de transactie met de BAM ons juridisch lastig leek. Desondanks hebben 5 van de 7 raadleden van CDA voor het raadsvoorstel gestemd. 100% bewust van mitsen en maren. Dus als we er toen al van bewust waren, hoe kunnen we het dan nadien ontkennen of er over liegen…..

Waarom doe je dan geen aangifte?

Omdat het ons niet zal helpen. De framer wil ons op ons Christenzijn aanspreken. En dat mag, maar zoals hierboven weergegeven met onterechte argumenten of met minimaal een frame. En haalt daar de wet van onze God en Redder bij. Dat gaat verder dan een zaak wegens smaad of laster. Het lijkt ons beter om het pastoraal op te lossen en nogmaals te proberen bij onze framer het gesprek aan te gaan. Je vraag is echter terecht en er zijn ook CDA-ers die het wel overwegen.
De meerderheid vind echter dat wij belangrijker zaken te doen hebben. Bijvoorbeeld het scherp volgen van de actuele ontwikkelingen rondom de ijsbaan-zwembad-combinatie. Maar ook de schuldenproblematiek, onderwijshuisvestiging, cultuur in Hoogeveen, de verandering en vernieuwing in de zorg en zo kunnen we nog wel wat meer aspecten noemen…..

Framing dat kan, maar iemand verwijten maken dat hij God niet respecteert dat gaat toch wel heel ver. Treurig dat men dat over zo’n zaak met zo’n onderbouwing zo wil speelt…wij staan open voor een gesprek daarover. Dat lijkt ons lijn met de opdracht van Christus.  Wij zijn bereikbaar via e.kreuze@hoogeveen.nl. Verder zullen we in de social media in vervolg verwijzen naar deze blog! De discussie over het negende gebod en de ijsbaan is voor ons afgerond. 

Om het raadsvoorstel te lezen:
file:///C:/Users/EJ/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Raadsvoorstel%20financiering%20kunstijsbaan%20Hoogeveen%20(170331)%20(1).pdf

Om het debat na te luisteren:
https://hoogeveen.raadsinformatie.nl/vergadering/413267

kampioen in framing is….