Op 21 maart 2018 hoop ik voor de tweede keer in de gemeenteraad van Hoogeveen gekozen te worden. Als boekhouder met creativiteit als bijvak heb ik nagedacht over welke van de CDA-speerpunten ik me de komende 4 jaar voor wil inzetten…

Ik sta op positie no. 5 van de CDA-lijst. Best eervol omdat ik in 2014 op plek 11 uitkwam. Dus meer dan 100% verbetering. Blijkbaar zijn al mijn projectjes en woordvoerderschapjes wel meegevallen. Ik noem even waar ik me de afgelopen 4 jaar voor heb ingezet (zie onder politiek op deze blog wat er bij kwam kijken):

TERUGBLIK OP 4 JAAR IN DE RAAD

 1. Super Zaterdagplan (unaniem aangenomen in de raad en extra geld voor Centrummanagement)
 2. Plan Helder Hoogeveen over hoe om te gaan met gemeentebegroting
 3. Voorstel Raadsrapporteurs GR-regelingen
 4. Vragen over glasvezelkabels in dorpen
 5. Vragen over ‘maatschappelijk verantwoord inkopen’, motie MVI aangenomen
 6. Motie (unaniem) ‘zeg nee tegen het FOC’  (symboolpolitiek)
 7. Woordvoerder over sluiting museum ‘5000 morgen’ (met pijn in het hart)
 8. Woordvoerder ijsbaan op een vrijdagavond ….
 9. Passagier, woordvoerder, vragensteller over de Bij (succesvolle lokale bus)
 10. Eerlijke economie, eerlijke kansen voor MKB (vragen over MKB-toets!) en tegenstander van koopzondag.
 11. Kritisch over Alescon onderzoek, WMD-onderzoek en dat soort rapporten.
 12. Beoordelaar jaarrekeningen en begroting gemeente (recordhouder vragen over jaarrekening….hum).
 13. Voorzitter selectiecommissie nieuwe accountant van gemeente…leuk werk joh!
 14. Initiatiefnemer ‘veiligverkeer Hoogeveen’ op FB t.b.v. input debat mobiliteitsvisie Hoogeveen e.v.
 15. Vragen internetbeveiliging gemeente Hoogeveen (naleving BIG)
 16. Motie ‘behoud Jakobsladder’ voor Hoogeveen! https://dehoogevener.nl/cda-hoogeveen-blij-met-behoud-jakobsladder/
 17. en zo kwamen we de dagen wel door

incognito

Heerlijk in de Bij

VOORUITBLIK WAT ZOU IK WILLEN DOEN KOMENDE 4 JAAR?

schijf no 2

Ik heb dat samengevat als ‘de schijf van no. 5’. Klinkt wel leuk. Onderwerpen:

1. Goede uitgaansmogelijkheden in brede zin, maar natuurlijk vooral in en om Tamboer.

2. Financieel op orde. Als accountant heb je daar altijd aandacht voor, maar het gaat ook om de WOZ-lasten e.d. van de Hoogeveners!

3. Veiligheid in het verkeer is belangrijk speerpunt! Aanpakken onveiligheid!

poster

4. Goede sportvoorzieningen voor breedtesport in Hoogeveen en dan bijvoorbeeld in een compleet Bentinckspark.

5. MKB krijgt eerlijke kans. Daarbij denk ik aan aanbestedingen, duurzaam inkopen, maar ook ‘kleine zaken’ als parkeren. Belangrijk vind ik de stimulans van ‘sociaal ondernemen’  ook door gemeente Hoogeveen. Dat is niet iets van de grote steden!

Wat ik ook nog super leuk vind is dat we minister Grapperhaus in Hoogeveen gaan houden. ‘Hoogeveen-hausmuziek’ lijkt me wel iets voor Lubach….jij komt toch ook even luisteren? poster niet in pdf