Blog over leiderschap van ‘mijn’ partij het CDA.  Natuurlijk worstelde ik met mijn keuze. Ik heb daar eerder over geschreven. Ik ben blijven staan voor mijn keuze ‘Hugo’. Nu dat allemaal veranderd is, moet ik ook even wennen. Maar ik zie wel een recht-door-zee-team staan. Die gaat werken aan een rechtvaardig Nederland….wat zeg ik, aan een rechtvaardig Europa….want in Europa (en daarom hen) kennen ze Wopke en Pieter….! Hij is in ieder geval in het kabinet de ‘blokkeerfries’ die deze bijnaam eer aan doet.

…met als doel Europa te verbeteren. Na Trump, na Brexit, met Orban…en ga zo maar door, is Nederland toe aan een leiding die strijd voor een rechtvaardige samenleving. Om die strijd ook in Europa te willen voeren. In het Europa, wat zich zelf ook moet hervinden,  hebben we wat aan deze mannen. En in Europa weet iedereen dat Nederland in de verbinding met USA en VK kan gaan leggen. Het is dus goed voor Nederland dat Wopke en Pieter aan de leiding komen….daar ben ik van overtuigt.

24 november 2018 

Die zaterdag bij de Prodent fabriek mocht ik niet alleen een zeer inspirerend interview tussen twee intellectuele mannen horen. Afgenomen door PG Kroeger, de CDA-historicus die ik inmiddels via podcasts goed heb leren kennen.

Ik mocht zelfs Wopke interviewen over ‘accountants’. Hij sprak namelijk die week daarover in de RAI alle accountants toe en wist hen even snel te knippen en te scheren. We hebben het er als accountants nog over. Dit interview staat op Mp4 ten behoeve van de Groninger Accountancystudenten van Check.

In dat interview was ik onder de indruk van JPB en zijn opvattingen over verduurzaming. Maar ook Wopke bleek niet de consultant of rekenmeester die hij tot dan toe leek te zijn. Hij was gericht op SDG’s en hij was persoonlijk. Wel een man van statuur. Een man die indruk maakte en voorzeker niet bang.

foto van EJK zelf…ik zat zelfs op de eerste rij namelijk…

Twijfel

Na het verschijnen van het rapport zij-aan-zij zag ik in Hoekstra het nieuwe CDA wat verder van Bijbelse waarden leek te komen. Op de vraag bij WNL gaf hij aan dat hij de kerk niet kon bezoeken omdat hij dan hockeytraining moest geven bij zijn zoontje. Dat deed toch afvragen of hij wel hetzelfde DNA had als ik denk te hebben….

Hoekstra werkte bij McKinsey (partner op 36 jarige leeftijd), daarvoor Shell. Toen kwam hij in de politiek via CDA Amsterdam (1 zetel, als fractieondersteuner), in commissie van het partijprogramma en later in de 1e kamer. Pas in beeld komt hij als hij minister van financiën wordt. Hij zit ook tussen Katholiek en protestants. En ook zit hij tussen links en rechts. Financieel econoom rechts. Maatschappelijk sociaal ethisch weer eerdere links. Wopke woonde in Parijs, Singapore, Berlijn. Geen ouderwetse zuilen-CDA-er. Een leuke remonstrant. Hoewel ik als CDA-er opgevoegd ben, heb ik toch veel ARP-DNA. En moet ik wennen aan deze nieuwe CDA-er. Toch wat Wopke echt een CDA-er. Lubbers had ook hem geïnspireerd. Hij keek met zijn vader naar de persconferentie van de minister president. En dat als 9-jarige.

 

Nederland, Den Haag, 25 juni 2018,
Wopke Hoekstra, CDA minister van Financiën, bokstraining, sporten op het ministerie van Financiën. Topconditie van de minister door bokstraining. Hoekstra al voorstander van sporten op het werk en daarmee is hij een politiek voorbeeld voor andere ministeries en collega’s

2 september 2020 HJ-Schoo-lezing

….dan over het etaleren van politieke onmacht versus verantwoordelijkheid nemen: ik wens ons als politici meer soevereiniteit, meer zelfbewustheid toe. Een groter vermogen om uit te dragen ‘in control’ te zijn. Het is aan ons als politici om de waarde van een compromis uit te leggen. Om te benadrukken dat juist in een land als Nederland nooit een groep of partij helemaal haar zin krijgt. Om te stáán voor een in Brussel gemaakte afspraak die voor Nederland wel degelijk toegevoegde waarde heeft, of, als dat evident niet het geval is, die afspraak dan ook niet te maken.

Ten slotte het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid die voorbij het eigen wel en wee gaat. Verantwoordelijkheid voor het wij. Velen zien die noodzaak; er zijn mensen die vinden dat je diegenen die er de positie voor hebben, tot meer maatschappelijke verantwoordelijkheid zou moet verplichten. Hen verplicht vrijwilligerswerk moet laten doen of parttime voor de klas moet zetten. Ik geloof daar niet in. Verantwoordelijkheid nemen kan niet worden afgedwongen. De kunst is mensen ertoe te verleiden, ertoe op te roepen en ze ertoe te inspireren.

En om eerlijk te zijn: ik denk dat de samenleving dramatisch onderbiedt. Het is mijn stellige overtuiging dat dit land, dat deze samenleving, waar wij allen hier vanavond aanwezig en zovelen meer, zoveel aan te danken hebben, meer zou mogen terugvragen. Dat we meer wederkerigheid van elkaar mogen verlangen. Dat we meer mogen vragen dan het betalen van belasting en het respecteren van de wet. Dat we van elkaar mogen verlangen om meer te doen in de buurt, op de sportvereniging, voor een goed doel, in de kerk of zelfs een politieke partij.

Deze speech spreekt me aan. We mogen meer doen dan belasting betalen en de wet respecteren.

7 mei 2019 Humboldt-lezing

Een lezing over de samenwerking in Europa. Voor iemand die in veel Europese landen erg kritisch bekeken wordt, is Wopke in deze lezing een zeer genuanceerd voorvechter voor een goed functionerend Europa. U de lezing haal ik nog deze wijze tekst:

…..want in het web of life is alles met alles verbonden. Of zoals Alexander von Humboldt zei: “In this great chain of causes and effects, no single fact can be considered in isolation.” Onze daden van vandaag hébben effect op het Europa van morgen. Laten we samen werken aan een modern Europa, waar onze burgers op kunnen vertrouwen.

Dat spreekt me aan. Er is niet één oplossing voor alles!

Doortastende minister 

Hoekstra is doortastend. Ik wees al op mijn eigen beroepsgroep. De accountants waren wel even stil toen Hoekstra hen toespraak. Maar het voorbeeld van doortastendheid was wel de inkoop van KLM-aandelen door Hoekrtra.  Maar niet lang daarna werd ook duidelijk dat hij geen zachte heelmeester was jegens KLM.

Kritische minister

Politiek is veel harder dan het bedrijfsleven zo stelt Hoekstra. Nu zien we dat ook weer dat VVD-ers uit het kabinet lekken om deze ‘kroonprins’ onder uit te halen. Rutte heeft niet voor niets ‘gelekte punten’ steeds van de agenda van de ministerraad te halen. Daarin spelen ook peilen een lelijke rol. Hoekstra is erg teleurgesteld in deze op de man gespeelde politiek. Wopke zijn 50-miljoen-investeringsfonds wordt bijvoorbeeld de dag voor Prinsjesdag door Wiebes gelekt in het AD. Überhaupt geloof ik in die investeringsfonds benadering…

Wopke vind het ergerlijk dat politiek een zero-sum-game is. Dus dat er altijd maar één winnaar kan zijn.

Leuke minister

Wopke komt goed in beeld. Hij heeft geen marketingmachine achter zich aan. Hij heeft van natuurlijk meer gezag. Het is geen Team Jesse of zo. Toch komt Hoekstra goed over in informele setting. VN en DvhN schrijft over het enthousiaste bezoek van Wopke Hoekstra  aan de basisschool Sterrensteen in Groningen. Hoekstra is dus sociaal handig. Hij gaat wel met veel mensen praten. Van buiten de politiek, van andere partijen. Dat is een verstandige keus.

 

Overtuigend: dubbele verantwoordelijkheid

Wopke pleit bij ‘betrouwbare bronnen’ (mijn favoriete podcast) voor de dubbele verantwoordelijkheid. Als eerste zelf verantwoordelijkheid nemen. En iedereen die dat kan gaat ook verantwoordelijkheid nemen voor het grotere, bredere doel. Dat heeft hij in zijn opvoeding mee gekregen.  Opgegroeid in tijd van Fortuyn. Hoe kon Nederland, met al haar rijkdom, toch zo in verwarring zijn.

Feitenmannen! Daar voel ik me wel bij thuis! Iedereen weet dat Omtzigt goed kan rekenen. En op 24 november 2018 geeft Wopke aan dat zijn favoriete boek is:

Hij beschrijft daarbij direct dat feiten alleen niet het grote doel zijn. Hij wijst op zijn motivatie achter deze keuze:

  1. Het gaat met de SDG’s veel beter dan we denken
  2. We moeten blijven kijken naar echte feiten en niet fake nieuws.

Deze man inspireert en motiveert. Aan de slag met het ‘rechtvaardige Hoogeveen van wij’! Dus zou leuk zijn als we hem in Hoogeveen (corona-vrij) op het Hoofdstraat mogen ontmoeten.  Zelfs of misschien wel vooral omdat hij de verpersoonlijking van het nieuwe (minder dogmatische) CDA is. We zien uit naar de campagne 2021…voor zover die er gaat komen…