Op 19 maart stemmen er op eens 213 Hoogeveense inwoners op ondergetekende.  Daarmee toch al gauw 22 meer dan de kiesdrempel en daarmee is het een feit: de politieke carrière begint nu echt.  Een korte terugblik op  mijn ‘politieke carrière….en een vooruitblik op 2014-2018! 

Hoe was dat in 2002 bij de start:

Op woensdag 6 maart 2002 hebben zich 60 stemmers in de gemeente Hoogeveen uitgesproken voor de politieke boodschap van het CDA en EJK alias E.B.J. Kreuzeman in het bijzonder. Nadat in januari 2002 EBJ binnen het Appél geweldige progressie had gemaakt door van plaats 27 (1997) op te schuiven naar plaats 17 is op de verkiezingsdag dat succes bevestigd door een toename van de verkregen stemmen met 33%. Stemden er in 1997 nog maar 45 personen op EBJ, in 2002 zijn dat er al 60! Ik schreef toen op dit weblog: ‘Daarbij is E.B.J. binnen zijn partij de lijstduwer nummer 1. Alle stemmers bedankt. Als ‘achterbankpoliticus’ zal EBJ deze 60 kiezers niet teleurstellen. Wie weet komen we nog eens in de ‘voorstoelen’ terecht. Lijst 1 consolideert de 11 zetels! Ook dankzij u!’. Alsof ik echt mee zou doen als lijstduwer….

En dan in 2006 nog een keer op de lijst….nauwelijks verbetering. In 2010 gaat het al een stuk beter: bijna 100 stemmers stemmen op J.H. Kreuze op dat moment de nummer laatste op de lijst (speciaal is er een nummer 30 gecreëerd)!  Kortom een stap vooruit. En natuurlijk het voorlopige ‘hoogtepunt’ zijn de verkiezingen van 2014: 213 stemmers en ‘over’ de kiesdrempel getild.

Waarom ga jij nu in de politiek…op de pagina ‘over kreuzeman’ valt inderdaad te lezen dat ik wel wat activiteiten aan de fiets heb hangen. Natuurlijk gaat dat veranderen door het politieke werk en ja, ik doe vrijwel nooit iets half….daarom moeten er ook een paar functies uit…

Ik start als gemeentelijk politicus omdat ik hoop en wens iets te kunnen betekenen. Controleren is mijn vak en daarmee dagelijkse business. Veel meer zie ik uit naar initiëren. Wat voor goede ideeën kan de CDA-fractie nu lanceren om Hoogeveen aantrekkelijk te houden en te maken, om ondernemerschap te stimuleren en om (o.a. daarmee) de werkgelegenheid in Hoogeveen te versterken. Ik stelde voor om de werkloosheid jaarlijks in Hoogeveen met 1% te laten dalen. College heeft daar van gemaakt: maximaal 2,5% boven het landelijk gemiddelde.  Beide is een opgave.  Maar die uitdaging gaan we graag aan.  Mogelijk dat dit moet beginnen met concrete actieplannen, maar ook een nieuwe economische structuurvisie (oude is van 2007…). Tenslotte moeten we als CDA onze ogen niet sluiten voor ‘HOOGEVEEN 2028’ of zelfs 2048! Een economische structuur aanpassen of ombuigen met al haar aspecten kan wel eens 30 jaar duren.  Zitten wij in Hoogeveen nu niet in post-industriële tijdperk van na Lucas Aardenburg, Philips en andere giganten. De beslissingen om in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw deze grote bedrijven naar Hoogeveen te halen beïnvloed nog steeds de Hoogeveens arbeidsmarkt! Opening Philips in 1956 weten we weer dankszij de tentoonstelling in ‘ons’ museum de 5000 Morgen.  Het Hoogeveen economisch kantelen zal zeker 5000 morgen duren…(ok, ik weet dat dit verschillende ‘morgens’ zijn, maar klonk wel leuk).  Of moeten we qua arbeidsmarkt terug naar de jaren van de Compagnie van de 5000 morgen…? Aan de slag met ‘meer banen dan woorden’.  Dat besef is wel doorgedrongen in (landelijke) politiek! Eerlijke economie van CDA is daar een mooi voorbeeld van, maar ook het Rood-Blauwe kabinet heeft het over belastinghervormingen…meer belasting op kapitaal en minder op arbeid.  Dat vraagt weer onderzoek en afweging…zonder kapitaal weer geen bedrijven! En dan de vraag kunnen bedrijven met minder arbeid….het lijkt er na het voorzichtige herstel van de economie wel op….zorgen voor 2014-2018 e.v. genoeg.