Terugblik is een blogje over 4 jaar fractievoorzitterschap, de verkiezingen en de cursus omgaan met teleurstellingen. De keuze van kiezer is heilig, maar het is mijn persoonlijke mening dat de kiezer zich niet/nauwelijks verdiept.  Men stemt op iemand die men kent….

O ja, zo voelt dat dus ‘verlies’. Was het al een beetje weer kwijt en had ook hoge verwachtingen van GR22.  Voor de tweede verkiezingen op rij verliest CDA Hoogeveen meer dan 20% van de stemmen. In 2018 en 2022 mocht ik campagneleider zijn. Cumulatief werd in die 2 verkiezingen ruim 40% van het electoraat van 20210 verloren. Dan heb je het als campagneleider slecht gedaan en als partij hoef je ook niet in polonaise rond te gaan en de champagne kan dicht blijven. Of hebben we juist iets ‘teruggewonnen…? Ik blik terug op GR18 en GR22 en alles wat daar tussen zat.

Campagne GR18

Na de campagne 2018 stond ik er, als gewaardeerd campagneleider , met een drup aan de neus bij. We verloren 1200 stemmen. En werden voor het eerst na jaren weer de 2de partij. Geen regie, geen sturing. En alles over geven aan gemeentebelangen. Met alle zorgen die mij dat ook gaf. De campagne werd geëvalueerd en was volgens velen te moeilijk, ter complex. Daarbij hadden we fouten gemaakt door (uit zeker persoonlijke enthousiasme) een onderzoek te vragen naar opengraven kanaal Alteveerstraat. De uitslag van het burgerpanel over dit onderwerp op de woensdag voor de verkiezingen was ook desastreus. Lees over Alteveerstraat in: Spreekgestoelte, visie en zuinigheid – Kreuzeman. Voor terugblik op GR18 lees dan ook Nu weer aan de slag – Kreuzeman

Periode 2018-2022

Over de periode 13 september 2018 tot 16 maart 2022 was ik fractievoorzitter van CDA Hoogeveen. Een partij met ooit zo’n 1/3 van de zetels in de raad. Inmiddels afgeschaald naar 5 en een beetje. Dat wil zeggen afgerond naar 6 zetels. Ik mocht daarnaast ook de auditcommissie voorzitten en zat in de commissie SMART (vernieuwing begroting). Had veel overleg met de Hoogeveense fractievoorzitters en met de Drentse CDA-fractievoorzitters. In de afgelopen 4 jaar ging mijn vergaderintensiteit keer 2. Stelde afgelopen 4 jaar namens CDA zo’n 400 (technische) vragen. Diende zo’n 30 moties in en maakte 10 amendementen. In 2018 was er al gedoe. Slechte cijfers en mijn poging om daar aan bij te dragen werden afgeslagen. Debat over OZB werd gewonnen, maar ik had toen nog geen idee wat me te wachten stond. In 2019 nog grotere verliezen, dus weer bezuinigingen, daarnaast ook problemen met schoolgebouwen en natuurlijk het project IJZ. Een ijsbaan die er nooit zou komen. En dus ook geen nieuw zwembad. Nog meer dieptepunten. Schorsing voor bespreking RKC onderzoek met enorme ruzie in B&W-kamer tussen mij en oppositie-fractievoorzitters. In april 2019 het weglopen van de oppositie uit de raad. Moties van treurnis (meerdere), afkeuring en wantrouwen (meerdere). Ander dieptepunt wegstemmen van amendement CU/CDA rondom verplicht opnemen van een energiecoöperatie in zonnekader 2. En voor het derde jaar op rij grote miljoenenverliezen door overschrijding van het budget jeugd, WMO en participatie.  Op 11 januari 2020 de noodkreet ‘stel bijzonder beheer in anders doen wij het’, gevolgd door een wat onduidelijke ‘uitgavestop’. Ondertussen fractie-debat over Tamboerpassage. En weer motie van wantrouwen nu op de persoon van Erik Giethoorn. Komst van Harry ter Braak. Telefoontje van hem op 17 april 2020 waarin hij vroeg ‘waarom het CDA toch zo boos was dat reorganisatie geen vruchten afwierp’…. Dan het rapport ‘Samenredzaamheid’ en telefonisch contact met wethouder op vrijdag 12 juni 2020 (21.30 uur): ‘onbespreekbaar is voor ons deze oplossing’. Onbegrip over ons standpunt in coalitieoverleg mei 2020. Botsingen en grote onrust in fractie in juni 2020. Lancering van raadakkoord en nieuw college op 30 juni 2020. Voor Judas uitgescholden te worden. Chaos in zomer 2020 rondom de uitzettingen (12 mln. extra) en (oranje map) bezuinigingen. OZB-stijging van 28-40% werd genoemd. Komst van zakencollege en tegen mijn zin lidmaatschap van selectiecommissie.  Debat 2 juli met rare verwijten en dan debat 3 december 2020 waarbij we keurig binnen de spelregels OZB hadden kunnen terugbrengen naar +0%, maar kozen voor 15%…uiteindelijk 16,7% stijging en weer geen oplossing voor toegenomen kosten. Zware verwijten van alle sociale partijen dat CDA asociaal was. Mes dat door de ziel sneed. Ook de uitleg rondom de herberekeningen werden niet begrepen. In mijn bureaulade lagen nog 2 amendementen om zonder directe pijn de OZB te verlagen. Blijven roepen dat activiteitenfonds schrappen nodig was om OZB te laten dalen….dieptepunt was ‘gekonkel’ rondom Scala en feit dat we daarin soepel zijn geweest. Nooit moeten doen.

Blijvend taaie vergaderingen met fractievoorzitters. Na vertrek van enkelen betere verhoudingen, maar zeker geen waardering voor actie CDA rondom zomerakkoord. Opruimgesprekken met tientallen mensen uit coalitie. Zware woorden rondom Christenzijn en politiek bedrijven. In zomer 2021 uitwerken van ‘nieuw sociaal Hoogeveen’.  Vrijwel geen reacties. Dan maar website van gemaakt. Ook vrijwel geen reacties. Dan herontwerp sociaal domein in 2021/2022. Over uitgaven van 120 mln.  gaat het vrijwel niet, over 40k voor één mini-onderwerp spreken we in debat 1,5 uur. Weer berichten dat Hoogeveen sociaal domein nu wel maximaal gereorganiseerd heeft. Dus 2018-2022 stond in teken van mislukte projecten, mislukte samenwerking, polarisatie, zakencolleges, discussies met SGP en moeilijke fractievoorzittersvergaderingen, verloop van raadsleden en een gemeente die maar geen grip kreeg op de kosten van het sociaal domein. Er kan maar één conclusie getrokken worden de combinatie van achterdochtig mensen en zware projecten (IJZ, decentralisatie, financiële reorganisatie) is voedingsbodem voor ellende. Zo gingen we de verkiezingen Gr22 in. Op 14 maart schreef het Dagblad:

Gemeentebelangen. Die werd vier jaar geleden de grootste van Hoogeveen met 8 zetels ten koste van het CDA, dat zakte van 8 naar 7. Het zal waarschijnlijk niemand verbazen als dit jaar Gemeentebelangen de rekening van de bestuurlijke crisis toegeschoven krijgt. Hierbij in het midden latend of dat terecht is. En wat gaat er gebeuren met de coalitiepartijen CDA en ChristenUnie? Krijgen die partijen ook nog een rekening voorgeschoteld door de kiezer?

De dag van de waarheid voor politiek Hoogeveen – Dagblad van het Noorden (dvhn.nl)

Campagne GR22

Zeer goede campagne gedraaid. Veel nieuwe mensen met veel energie. Geen ‘te moeilijke campagne’ en succesvol op inhoud, sociaal en veiligheid. Dat laatste met eigenlijk een ‘gemakkelijk’ onderwerp. Net als ons OZB-punt. Zeer zichtbaar. Stakeholders, maar personen van buiten CDA zeer onder de indruk van inhoud en zichtbaarheid van CDA. Goede en leuke lijsttrekker. Mooie kandidaten op de lijst van 50. Top 10 gemotiveerd en eerste 6 mooi 50:50 vrouwen en mannen. Moeite met online campagnevoeren, maar kwam redelijk in beeld. Focus op de laatste maand. En heerlijke positieve gesprekken op de markt. Wel veel zorgen over berichten rondom FvD. Kan deze vanuit niets de grootste worden. Campagne gedraaid naar ‘strategisch’ stemmen. Voorkom dat FvD de grootste wordt en als je dan toch bezig bent laat dan CDA ook de regie weer krijgen t.o.v. Gemeentebelangen. Dat laatste bleek vechten tegen de bierkaai. GB werd gewoon weer de grootste.

En CDA verloor weer. Maar liefst 27% ten opzichte van 2018. Vroeger was de partij op tilt gegaan, tegenwoordig accepteren we het gelaten. Immers het had nog veel erger kunnen zijn. Deze verwachting spreekt daar ook van:

 

Tijdstip Zetels
18 maart 2018

7

2 juli 2020 (bestuurlijke crisis Hoogeveen)

-1

13 juni 2021 (vertrek Omtzigt)

-1

10 januari 2022 (start Rutte 4)

-1

Meest negatieve verwachting

4

Uitslag 16 maart 2022

6

Meevaller

+ 2

Cijfers liegen niet

 In 2010 had het CDA nog 10 zetels. En hadden we bijna 6200 stemmen. Inmiddels zitten we op 3.500 stemmen. Toen was het een partij met manschappen die veel aankonden. Mensen bezoeken en overal in gesprek gaan. Met de toename van de activiteiten in de gemeente wordt er tot overmaat van ramp ook nog meer vergaderd in het gemeentehuis. Een verlies van cumulatief 43% is niet iets waar je de ogen voor mag sluiten.

 Toch gewonnen?

Ipsos gaf aan dat het CDA in Nederland flink zou moeten inleveren. Ergens tussen de 33-50%. De oorzaken liggen voor de hand:

 • De Jonge had moeilijke beslissingen te nemen
 • Hoekstra kwam slecht uit de verkiezingen
 • Omtzigt zegde zijn lidmaatschap op
 • Doe daar nog beetje lokaal gedoe bovenop

Als het CDA in Hoogeveen ook 33% zou verliezen (afgerond naar beneden) dan komen we uit op 4 zetels. Dus -3 zetels. Als we dan nu uitkomen op 6 zetels dan mag CDA Hoogeveen haar handjes dichtknijpen en zou je dus in de traditie ‘niemand verliest bij de verkiezingen’, kunnen zeggen dat het CDA 2 zetels heeft gewonnen.

Lichtpunten genoeg! 

Gelukkig zijn er nog wel hele mooie lichtpunten te vinden…..

 • 6 zetels geeft veel invloed;
 • FvD is niet heel groot geworden;
 • CDA blijft goed op de inhoud gericht en kijkt integraal naar natuur, economie, sociaal, financieel, duurzaamheid;
 • De lijst is vernieuwd en zeker verjongd;
 • Fractie van 6 + 1 opvolger zit goed in elkaar;
 • Fractie kan aan de slag met een grote en gemotiveerde schaduwfractie;
 • Fractie is 50% vrouw en 50% man;
 • CDA blijft de tweede partij van Hoogeveen, we kunnen daarmee goed bijdragen aan de Hoogeveense behoeften.

Wat een team! Kortom we gaan moedig voorwaarts…..

EJK