Een blog over de inzet voor Bethesda, het huis van barmhartigheid. En een weerwoord tegen de verwijten van hypocriet gedrag van CDA en auteur in bijzonder. Het is wel met een roeiboot tegen een tanker aan duwen…. En nee, Hoogeveen kan geld van de IJZ-combi niet naar Bethesda over maken om daarmee het ziekenhuis te redden….

Historie 
In 1914 werd in Hoogeveen een huis van vergeving gebouwd. De Vereeniging tot bevordering van Gereformeerde Ziekenverzorging in Nederland liet aan de Schutstraat een ziekenhuis met 40 bedden bouwen. Er waren 3 artsen werkzaam. Cynisch als wij blijkbaar geworden zijn denken we gelijk ‘nog even en we zijn weer terug bij 40 bedden’. Maar cynisme (ik kan er zelf ook wat van) is geen goede raadgever. En ik wil ook niet meer spreken van ‘redden wat er te redden valt van Bethesda’. Het gaat om visie. Op hoe we Hoogeveners gezonder maken en houden. Dat gaat veel verder dan behoud van bedden. Zorg is geen gebouw. En gezondheid is geen afdeling meer of minder. En ik geloof in de opvatting van 28 streekziekenhuizen in Nederland: we moeten van ziekenhuis naar gezondheidsorganisaties. Gezondheid begint bij gezond leven en zo kunnen we een keten volgen. Een keten die ‘eindigt’ bij een topklinisch of academisch ziekenhuis.

Best leuk om te lezen dat ‘de gereformeerden’ toch wel wat goeds hebben gedaan voor Hoogeveen. Ik krijg wel eens de indruk dat het alleen maar onderdrukking van anders denkenden was. De vereniging werd in 1893 al opgericht om in vulling te geven aan de Christelijke barmhartigheid. Overigens was Bethesda in deze tijd ook al een opleidingsinstituut van verpleegkundigen! Niet zo gek dus om in Hoogeveen aan de slag te gaan met HBO-verpleegkunde.

Prof. Lucas Lindeboom werd in de herdenkingsstukken geprezen om zijn harde werken. Vooral omdat hij bij ‘Gereformeerde belijders’ om geld aan klopte. Veelal niet de rijkste mensen, kortom lovenswaardig dat daarmee twee ziekenhuizen in Ermelo en Hoogeveen gesticht konden worden. Markante man deze Chr. Gereformeerde dominee Lucas Lindeboom (1845-1933). Tevens oprichter van Veldwijk, Bloemendaal, Wolfheze en Dennenoord voor geestelijke gezondheidszorg. En Effarta voor blinde en doofstomme kinderen. Mooi dat deze evangelist uit de tijden van Domela Nieuwenhuis, Abraham Kuyper en Herman Bavinck zo veel voor de zorg ook in Hoogeveen gedaan heeft. Voor de liefhebber: http://www.neocalvinisme.nl/dv/wawllindeboom.html

Een weetje ten slotte: eind jaren 60 werd de relatie met de Vereeniging (en daarmee met zusterziekenhuis Salem in Ermelo) na ruim 50 jaar verbroken. Discussie over het nieuw te bouwen ziekenhuis in De Weide. Hoe zou de wereld er uit zien als we het gebouw aan de Schutstraat hadden behouden? Een gezondheidscentrum  in historisch pand midden in Hoogeveen?

Korte persoonlijk terugblik
Aangezien ik vrij nieuw in de politiek en zeker in de zorg ben heb ik d’r breed actie in ondernomen. Ik ben op de zorg gaan studeren. Heb alle gelezen wat er te lezen was. Heb met veel mensen gesproken uit de zorg. Kreeg daar ook zorgklanten (in Groningen) door en heb zelfs een extra baantje aangenomen (toezichthouder zorginstelling in Zwolle). Kortom ik ging/gaan d’r echt voor. Dat je als hypocriet wordt weggezet is echt te kort door de bocht. Graag neem ik u in deze blog mee in de actie die wij als CDA sinds mijn aanstelling op 13 september 2018 heb ondernomen. Het doel van deze opsomming is zoals altijd in deze blog 3V’s. Verslag doen, verantwoording afleggen en verwerking van dit soort ervaringen. Nu is dat ook wel actueel omdat ik of op z’n minst het CDA jongstleden maandag in de Hoogeveensche courant als ‘hypocriet’ werd neergezet. Ik voel me daar zelf helemaal niet door aangesproken, maar vervelend vind ik het wel. Vooral omdat je geen kans hebt om enig weerwoord kunt laten horen….ook daarom deze blog met wat meer informatie.

Eén (samenwerkend) ziekenhuis in Drenthe
Terug naar het complexe van de zorg in Bethesda van vandaag. Drie CDA-fractievoorzitters hebben zich in maart uitgesproken voor één (samenwerkend) Drents Ziekenhuis.
Lees: https://www.dvhn.nl/Meningen/Opinie/Opinie-Sterk-streekziekenhuis-nodig-in-Drenthe-24280827.html

Iedere plaats behoud door verdeling van de (planbare) zorg haar inkomsten en daarmee voldoende middelen om minimale zorg op orde te houden. En minimaal is zeker de spoedzorg. Mooie gedachten. Als ondernemer heel logisch, maar is de zorg logisch georganiseerd? Uit bijgaand schetsje van mijn hand kunt u al wel opmaken dat er veel belangen door elkaar heen lopen.

Nog steeds geloof ik heel erg in die benadering van Drentse samenwerking en samen over de provinciegrenzen afspraken maken. Ik heb sinds de publicatie nog 3 nieuwe onderbouwingen daarvoor gevonden. Eén is zelfs vanuit de krant van heden. Ik behandel kort alle drie:

1. Strategische koers 2019-2022 ‘van ziekenhuis naar gezondheidsorganisatie
Op 18 april dit jaar ontving ik naar een (telefoon-) debat met Susanne Kruizinga (directeur WZA) bovengenoemd document van 41 pagina’s. Zeer leesbaar. Opgesteld door 28 van de 41 streekziekenhuizen in Nederland. Deze ‘club’ noemt zich de SAZ. ‘Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen’. Voorzitter Bert Kleinlugtenberg is voorzitter van het ziekenhuis in Drachten. Ook geen onbekend met streekziekenhuizen dus.
Wat zijn opvallende zaken? Het algemene ziekenhuis of streekziekenhuis moet zich door ontwikkelen. Door vergrijzing, nieuwe behandelingen, veranderende levensstijlen maken dat de zorg moet fundamenteel moet veranderen. Veel meer voorkomen dan repareren. Preventie en vroegsignalering. Streekziekenhuizen moeten de algemene kwaliteit van leven verbeteren. Onze ziekenhuizen kennen de weg naar alle andere zorgverleners in jouw woonplaats. En de weg naar complexe zorg in specialistische ziekenhuizen. Wat ook mooie zin uit het rapport is: ‘De bekostiging moet juist gezondheidswinst gaan stimuleren’. En dus niet afrekenen op basis van reparaties (verrichtingen). Waardengedreven zorg rondom de patiënt moet integraal zijn. De Nza die dit schrijft benadrukt: ‘….met goede coördinatie van zorg en SAMENWERKING tussen zorgprofessionals’. De SAZ onderschrijven dit van harte.

Het streekziekenhuis neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit voor de zorg in jouw woonplaats. Goede zorg blijft daarom dichtbij….! Let wel de vereniging SAZ kent ook Treant als lid! Interessant.

Lees: https://www.wza.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2019/strategische-koers-saz/
Kijk: https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=ktU8KUn3uf8

2. Dé les uit failliete ziekenhuizen: begin op tijd met transitie
In het blad medisch contact van 18 juli 2019 schrijft adviseur Jan Willem Thissen over zijn ervaringen als begeleider van laatste 5 maanden van MC Slotervaart. Een ziekenhuis met onbalans tussen inkomsten en uitgaven. En een diepgewortelde wantrouwen tussen bestuur en medische staf. Begin 2018 eerste financiële crisis. Zilveren Kruis springt bij. Oktober 2018, Zilveren Kruis is niet tevreden over veranderingen die zouden worden doorgevoerd en doet niet meer mee. Gevolg Slotervaart gaat failliet. Geheel onverwacht omdat men dacht Zilveren Kruis zal ons nog wel een keer redden.
Waarom was Zilveren Kruis niet tevreden? Thissen benoemd de 5 criteria die ik hier in eigen woorden samenvat. Dit is namelijk zeer belangrijk voor afwegingen door Treant….:

 1. Juiste zorg op de juiste plaats. Wat niet in ZKH hoeft kan buiten plaatsvinden. Let wel dit is dus ook planbare zorg. Slotervaart zou zich gaan richten op 5 specialistisch vormen van zorg. Maar Zilveren Kruis zag dat dus helemaal niet zitten.
 2. Optimaal gebruik van ruimte en schaars zorgpersoneel. Dus als je meer ruimte en te weinig personeel hebt is sluiting van één vestiging niet vreemd volgens Zilveren Kruis. Treant zit natuurlijk in Hoogeveen en Stadskanaal ook met deze problematiek….
 3. Totale kosten per verzekerde moesten minimaal gelijk blijven. Liever nog dalen.
 4. Wat zijn de frictiekosten als we afscheid nemen van gebouw en/of personeel.
 5. Wat is de bereidheid van de organisatie (bestuur, specialisten en verpleging/verzorging) om daadwerkelijk de transitie in de zorg aan te pakken.

Verdeeldheid en wantrouwen deden op dit punt Slotervaart de das om….
‘Het ziekenhuis in haar huidige vorm heeft haar langste tijd gehad’ is ook voor Bethesda een pittige uitspraak. Twijnstra Gudde heeft onderzocht dat buiten het ziekenhuis aangeboden kunnen worden: oogheelkunde, orthopedie, KNO, Dermatologie, reumatologie, plastische chirurgie, eenvoudige chirurgie als spataderen, aambeien en goedaardige huidgezwellen. Dit is 28% van de DBC’s en 14% van de omzet. Bestuurders kunnen deze zure appel maar heel moeilijk doorbijten. De druk geeft Thissen aan moet van buiten komen. Overigens nog een heel bijzondere constatering volgt uit het dossier Slotervaart: bestuurders komen vrij snel weer aan de bak. Maar specialisten voor een groot deel niet. Dus lopen zij eigen het grootste risico als je niet tijdig met transitie begint…..!

Kortom niet optimaliseren, maar transformeren is wat ook Treant moet doen. En dat geldt voor WZA, wellicht ook voor Saxenburg en in veel mindere mate voor Isala Meppel (liften mee op topklinische zorg van Isala in Zwolle). Kortom samen aan de slag is wat volgens mij dringend moet.

Lees: https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/de-les-uit-failliete-ziekenhuizen-begin-op-tijd-met-transitie.htm

3. Goede spoedzorg moet gericht zijn op meer samenwerking en op regionale taakverdeling.
Hoogleraar Pauline Meurs schrijft in het FD van woensdag 24 juli 2019 bovengenoemde artikel. Ze zegt daarin spoedzorg goed organiseren is een complexe zaak. En ze vraagt zich middels een anoniem citaat af of ‘afstand de vijand van kwaliteit’ geworden is. Sluiting van spoedhulp zorg voor langer reizen en voor verlies van het vertrouwende ziekenhuis in de buurt. Ze noemt expliciet Drenthe en Oost-Groningen. Ze geeft aan dat kwaliteit belangrijkste is. Echter de druk op de spoedzorg zorgt er voor dat de spoedzorg anders ingericht moet worden. Belangrijkste zin volgens mij in haar artikel: niet de eigen organisatie moet leidend zijn, maar de samenwerking tussen alle professionals die verantwoordelijk zijn voor de spoedzorg. Dit is ook het uitgangspunt van de norm: ‘Kwaliteitskader Spoedzorgketen’.
Ze gaat uitgebreid in op de komst van ‘basisspoedposten’ in Hoogeveen en Stadskanaal. Expliciet benoemd ze dat het openhouden van een volwaardige afdeling spoedeisende hulp -gegeven de kwaliteitseisen- onhoudbaar bleek. Van groot belang is de goede samenwerking tussen huisartsenpost, ambulance en basisspoedpost.

Lees: https://fd.nl/opinie/1309128/spoedzorg-moet-gericht-zijn-op-meer-samenwerking-en-regionale-taakverdeling

Wat hebben we allemaal gedaan
We hebben contact onderhouden met voorzitter van de denktank, met ‘Stg de Zorg is van ons’, met (vaak heel moeizaam) Rolf de Folter en (vaak heel makkelijk) met Stefan Wesseling. Beiden van Treant. Met WZA-directeur Susanne Kruizinga. Met Victor Verrijp van UMCG Ambulance-zorg. Met een denktank ‘Hoogeveens Zorg Perspectief’. Met (commerciële) zorgondernemers. Met gedeputeerden. Met inwoners en belanghebbenden. We hebben vele gesprekken gevoerd met Joba van de Berg. Hebben vragen bedacht en vragen beoordeeld. Hebben met haar gesproken over de zorg in de regio. Over slots op ziekenhuizen en op leefbaarheidstoetsen. Hebben met haar samen met het college van B&W van Hoogeveen gesproken. En met haar samen met Riek Bakker. Lid van denkbank en oud-verpleegkundige.

Informeel hebben we gesproken met andere leden van de denktank en zelfs criticasters als Frits Kappers konden om meerdere apps en telefoontjes van ons rekenen. Kortom we hebben gezocht naar ingangen, oplossingen en luisterende oren! Als CDA Fractie hebben we alles opgeteld en zijn tot de conclusie gekomen dat als er iets voor Hoogeveen moet of mag gebeuren dat dat of (1) via de tweede kamer moet komen of (2) door (nieuwe) samenwerkingen zal ontstaan. Omdat wij hebben geconstateerd door gesprekken dat (vergaande) samenwerking moeilijk ligt bij de andere streekziekenhuizen. Assen, Hardenberg en ook Meppel zetten grote stukken en advertenties in de Hoogeveensche courant rondom verloskunde of überhaupt hun zorg en de vernieuwing/uitbreiding daarvan. Assen bouwt nieuwe verloskamers, Meppel en Hardenberg bouwen compleet nieuwe ziekenhuizen.
Daarnaast hebben wij na aanleiding van het rapport ‘zorg van de regio’ van de belangenpartijen uit de Drents/Groningse regio een lijst met vragen opgesteld.

Zorgen blijven
Mijn verwachting bij dit alles is wel dat Treant het financieel door de antipathie die men in Hoogeveen gecreëerd heeft het financieel nog moeilijker gaat krijgen. Zilveren kruis zal haar criteria hanteren, maar ik vermoed dat Treant al lang voorbij Zilveren Kruis naar Den Haag kijkt. Bruins zal na IJsselmeerziekenhuizen niet nog een keer naar de Tweede kamer willen met zo’n verhaal. De zorg wordt anders ingedeeld en de druk van zo’n minister en zijn ambtenaren om alles lean en mean neer te zetten zet ons aan het denken.
En wie kiest voor een behandeling in een ziekenhuis waarbij je met complicaties en langere hersteltijd moet worden verhuist? Daar moet echt wat tegenover gesteld worden? Snel aan de beurt? Bijzondere behandeling?
Kortom bestuur en RvT van Treant hebben nog wel een flinke kluif om ‘zorg voor de regio’ goed operationeel te maken. We wachten met spanning op het implementatieplan.
Eén ding zien we wel gebeuren. Nu rijden ambulances al met bevallende aanstaande moeders door de regio en worden soms halverwege naar ander ziekenhuis gedirigeerd. Dat wordt nog veel erger. Zeker in de nacht. Daarbij bekruipt wel het gevoel gaat de winst van Treant niet op aan de extra kosten van UMCG Ambulancezorg? .

Wat gaan we doen?
In de tussen richten wij onze pijlen op Bruins en hopen dat het plan van Joba van de Berg moeiteloos door de tweede kamer gaat komen. Landelijk CDA-Zorgwoordvoerder Joba van den Berg komt zelf uit Zeeland en kent de problematiek van veranderende zorg in de regio als geen ander. Krapte en schaarste, afstanden en kwaliteitseisen speelt door heel Nederland. Wij hebben geen uniek probleem. Kijk naar Bergen op Zoom, Lelystad, Woerden en ga zo maar door. En door intensieve contacten zijn er afgelopen halfjaar diverse kamervragen gesteld (over ambulancezorg, slots op ziekenhuizen, verloop van personeel en ga zo maar door). En daar bleef het niet bij. Het CDA heeft begin 2019 de initiatiefnota ‘zorg in de regio’ gelanceerd. Deze zal 9 september in een nota overleg behandeld door de commissie VWS worden. Hierin zit ook input uit Hoogeveen. Op 26 augustus reis ik naar Den Haag om dit samen andere CDA-ers uit Nederland voor te bereiden.

Lees: https://www.cda.nl/joba-van-den-berg-jansen/nieuws/aanbieding-cda-nota-zorg-in-de-regio-moet-betaalbaar-beschikbaar-en-bereikbaar-zijn/

Het is goed om de denktank ‘Hoogeveens Zorg Perspectief’ op te starten. In december en maart is deze groep zorgdeskundigen en ondernemers is paar keer bij elkaar geweest. De CDA initiatiefnota en de komst van het implementatie plan van Treant bied veel gesprekstof. Maar wellicht kunnen we zelfs verder gaan: hoe ziet de Drentse Zorg Dichtbij er uit? Kunnen we met WZA en Treant echt werken aan samenwerkingsverband wat omgebouwd wordt tot een Drentse gezondheidsorganisatie. Zonder fusies dat wel. Want daar hebben we al moeite genoeg mee….

We graag college van Hoogeveen scherp houden met name op vlak van slots en zeker als het gaat om de toezegging van de Folter: geen spoedhulp dicht als
Tenslotte lift de sleutel voor het voorkomen van (persoonlijke) ellende van zieke Hoogeveners in de handen van ambulancezorg. We gaat dit najaar nog weer met hen in gesprek. Zeker met het oog op de sluiting van spoedhulp in Hoogeveen per april 2020.

Jammer
Deze week werd bekend wie de Raad van Toezicht van Treant komen versterken. Naast de bestuurders ad interim: de Folter (Alblasserwaard) en van Beers (Groesbeek) komen weer twee lieden uit Rotterdam en Utrecht toezicht houden op Treant. Hebben we geen deskundigheid in de regio? Mensen die ook aan de lijve, zelf, of via familie of buren ervaren hoe Treant opereert en wat de gevolgen van beleidsbeslissingen zijn? Van de raad van toezicht woont er dus helemaal niemand in het werkgebied. Is dat niet jammer?

 • Coba Anninga: Loppersum, zzp-er / toezichthouder op verschillende plaatsen.
 • Roelof Jonkers: Nes (bij Akkrum, onder Leeuwarden), zzp-er in zorgbestuur
 • Meerten Ubbens: Haren (advocaat en insolventiespecialist uit Groningen)
 • Astrid Velhuizen- van ’t Hul: Hijken (komt in de buurt, directeur Elker Groningen)
 • Anke Huizinga: Huizen (via haar werk als bestuurder bij ZuidOostZorg in Friesland ook eigenaar van doorgestarte Sionberg).
 • Maarten Blacquière: Apeldoorn (Enexis CFO, nu de financiële man in de RvT)
 • Nieuw Frederique van Maldegem: Utrecht (zie verder hieronder)
 • Ook nieuw Ron Treffers: Den Haag (zie verder hieronder)

Kortom slechts één van deze toezichthouders komt uit Drenthe. Natuurlijk wel een ploeg met veel kwaliteiten, zeker als het besturen van zorg aankomt. Zeker Anke Huizinga heeft op meerdere lezingen en in meerdere artikelen indruk op mij gemaakt met haar opvattingen over besturing van een (zorg-) organisatie. Leerzaam. Nu kijken wat dit voor Treant betekend?

Nieuwe toezichthouders
Deze week werden de twee nieuwe toezichthouders bekend. Bij mevrouw Frederique van Maldegem staat volgende in het profiel: Ervaren financieel directeur met een gedegen accountancy achtergrond (PwC) en ervaring in het volbrengen van reorganisaties en (financiële) herstructureringen. Ook heeft zij ervaringen als bij het failleerde Phanos. Phanos heeft o.a. een rol gespeeld rondom het faillissement van het Hof van Saksen. Ze kent Drenthe dus wel. Follow the Money heeft een vrij kritisch artikel haar rol bij Amigoo geschreven en bedrijf wat ze volgens andere bronnen wel weer op de rol heeft gekregen.
Ron Treffers is ook nieuw in de RvT. Een man met een stevig zorgprofiel. Zijn bedrijf Treffers Toezicht en Advies staat in Den Haag ingeschreven. Hij is op dit moment interim bestuurder van Oogziekenhuis Rotterdam. In periode 2014-2018 was het bestuurder van het gefuseerde Alrijne zorg groep. Alrijne Zorggroep is ontstaan uit de fusie tussen het Diaconessenhuis Leiden en Rijnland Zorggroep.

Tenslotte tankers en roeibootjes
Kortom ik hoop dat u overtuigt bent dat CDA niet over zich laat lopen als het om Treant gaat, maar dat wij moeite hebben om de Treant-Tanker van de koers te doen veranderen. Maar vele kleine bootjes kunnen ook een tanker vlot krijgen. We blijven roeien met de riemen die we hebben. En nooit hypocriet, altijd realistisch en genuanceerd. Politiek is steeds weer belangen afwegen. Daar mag u ons op aanspreken, maar roep niet dat wij hypocriet zijn. En wij strijden graag met open vizier, dat is een stuk hoger dan de onder de gordel stukken over hypocrisie van CDA of ondergetekende.  En we moeten met meerder bootjes slepen, dus we hebben elkaar hard nodig.