Blogje over mijn deelname aan het sportdebat. Helaas kon ik maar weinig kwijt in het debat daarom zet ik maar even om in een blog.

Inleiding

Op woensdag 2 maart mocht ik de lijsttrekker vervangen bij het grote sportdebat van Hoogeveen. Leuk om te doen, sporten is er bij raadslid/fractievoorzitter echt bij in gesloten, maar ben nog steeds erg sportminded. En natuurlijk supporter van een Hoogeveense sportclub. Niet voor niets heb ik mijn PR-filmpje opgenomen bij HZVV:

(23) Erik-Jan Kreuze: veelzijdige duizendpoot – YouTube

HZVV

Als bestuurslid en vrijwilliger heb ik veel mooie moment met de sport mogen beleven. Zowel actief als in rol als vrijwilliger/supporter. In 2009, inmiddels al weer 13 jaar geleden ging de kogel door de kerk: HZVV ging verhuizen naar Bentinckspark. Op 31 augustus 2011 werd het clubgebouw geopend. Een periode waarin mijn belangstelling voor politiek zich openbaarde. Immers via de politiek kun je heel veel voor de sport doen. Belangrijk is wel een visie, een plan en een wethouder met (grote) ambities. Daarom zeg ik ‘bedankt Klaas’. En HZVV (en v.v. Hoogeveen) kunnen opgelucht adem halen. De nieuwe kunstgrasvelden zullen de komen jaren worden gelegd. Kunnen we weer 10-15 jaar vooruit. M.i. gezien de bezettingsgraad goede investeringen. Zeker het hoofdveld van HZVV wat zoals het nu lijkt nog in 2022 een nieuwe toplaag krijgt en daarmee ook van het ‘beton-status’ afkomt.

Over de kracht van samenleving, in 1 maand te veel geld bij elkaar….mooie tijden 

HZVV is anderszins ook een groot voorbeeld. Ze zijn al jaren aan de slag met de old stars. Zo kun je ook als je ouder bent lekker bewegen en is aandacht voor de sociale kant van sport. Kortom mijn vooruitzichten zijn goed…

Voorbereiding

Natuurlijk bereid ik me goed voor op zo’n debat. Achteraf beetje overdreven, maar ik word niet graag met cijfers om de oren geslagen die ik niet ken. Dus even bellen met hockey, HZVV, met Geralda Wulff, (eerder al) met de mensen van crossbaan Steenbergerpark, met sport- en cultuurfonds Drenthe, met SWW (Jasper Laaning, 2 keer zelf) en natuurlijk met onvolprezen sportbeleidsgoeroe Martijn Schuring. Kortom ik wist weer precies waar de sport in Hoogeveen staat. En sportief Hoogeveen staat er m.i. goed op…..

Sportief Hoogeveen staat er goed op

Jonge, jonge wat toch een mooie cijfers over sportief Hoogeveen. Wat hebben we wat voor elkaar gekregen in Hoogeveen. We zetten even wat op een rij:

 • 68 sportclubs in Hoogeveen over 26 sporten
 • 5 sporthallen
 • Accommodaties voor aangepaste sporten 20
 • 8 gymzalen en 1 turnhal
 • 13 outdoorsportlocaties (sportparken) de één nog mooier als de ander
 • Waardering sport 77 punten (NL 73)
 • Spelvreugde 68 punten (NL 63)
 • Score aantal accommodaties per inwoner 25,5 (NL 21,1)
 • Beweegvriendelijke omgeving 3,1 (NL 2,6)
 • 23 van de 28 scholen zijn lid van de gezonde school
 • Uitgaven € 7 mln maakt € 93 per inwoner (NL € 75)

Kracht van de samenleving

In Hoogeveen is door de 68 sportclubs wekelijks zo veel organiseert dat CDA HEEEEL erg trots is op al die vrijwilligers die dat tot stand brengen. Eigenlijk allemaal omdat ze het leuk vinden. Immers vergoedingen krijgen ze niet en vaak zijn hun eigen kinderen al lang wat ander staan doen terwijl de ouders nog met grote lol in een bestuur zitten, achter de bar staan of ballen op pompen. Ook zijn er prachtige initiatieven die gewoon door de inwoners zelf worden genomen. Ik belde met Geralda Wulff-Booy (mijn oude buurmeisje van de Sterrenland). Ze heeft met hulp van inwoners en Rotary een beweegtuin aan de Neptunes gerealiseerd. Veel kinderen spelen er en overdag maken zelfs ouderen d’r gebruik van. Geralda wil er een begeleide sportactiviteit starten. Allemaal om mensen in beweging te krijgen. Daarnaast is natuurlijk de fietscrossbaan dé oplossing voor 100-den kinderen om eens achter de PC/telefoon weg te komen. Natuurlijk zijn er meer voorbeelden, de samenwerking in Hollandscheveld is zo’n voorbeeld waarbij de samenleving de handen in een slaat. Want als je samen kunt werken kun je verder komen, je businesscase is beter omdat je bezetting omhoog gaat. En dat is een belangrijk punt voor de onderbouwing van investeringen!

Zorgen en opgaven zijn er ook

Natuurlijk is niet iedere locatie up to dat en hebben we (veel) onderhoudskosten. Die moeten wel begroot worden en gepland in de MJ-begroting. Echt grote achterstanden zijn er bij:

 • Elko-Elim, waar gepraat wordt over delen van ruimten
 • Hollandscheveld, HODO en HVV die gezamenlijk een visie willen maken, maar in tussen, zeker bij HVV met zwaar verouderde kleedruimte zitten
 • v. de Weide die naast nieuw clubhuis ook echt oude kleedruimten heeft.

Maar het grootste probleem is we de sportdeelname van mensen met lage opleiding of (zeer) smalle beurs. Daarom sprak ik de heren Schuring en Laaning meerdere keren.

Meer participatie van laagopgeleiden

Dit past bij de grote problematiek van het sociaal domein in Hoogeveen. Het kan zeker een oplossing zijn om juist uit de problemen te komen. Geinig, maar niet onrealistisch voorbeeld de film de marathon. Het zou net zo goed een accountantskantoor of een ander Hoogeveens bedrijf zijn.

We zien in de cijfers wel dat het in Hoogeveen echt niet goed is gegaan de afgelopen 2 jaar. Veel zeggen de cijfers van het jeugdfonds sport en cultuur. Het fonds is een zeer nuttige stichting in onze provincie. Daarbij komt 42% van de doorverwijzingen van stichting leergeld en 19% van de gemeenten. Die zijn dus goed op de hoogte van de mogelijkheden van het fonds. Meest geld gaat op aan contributies van voetbal en zwemmen (zwemles). Die aantallen liggen op factor 10 keer de aanvragen voor dans en 20 keer muziek.

In totaal  zie je dat in Drenthe het aantal aanvragen van 3248 in 2019 het aantal naar 2508 in 2020 en 2441 in 2021 gedaald is. En dat komt niet omdat men op eens meer is gaan verdienen. Het komt door minder sporten. En dus meer stilzitten en gamen.

In Hoogeveen zien we de volgende cijfers

2018 2019 2020 2021
521 525 387 351

Over het gemiddelde gerekend een daling van 29,4% Dat zijjn heel veel sporturen voor heel veel kinderen die er vermoedlelijk allemaal best veel baat bij hebben gehad.

Ik zie een oplossing op drie niveaus:

 1. Lange termijn: sturen op brede welvaart
 2. Middellange termijn: werken aan nieuw sociaal Hoogeveen
 3. Kort termijn: aanpakken

Ad 1. Sturen op brede welvaart

‘In deze tijd van snelle sociaal-technologische veranderingen en levensbedreigende verslechteringen op het gebied van natuur en milieu, moet de economie uit een ander vat tappen. Met de voortzetting van het klassiek of neo-liberaal welvaartsgroei denken zijn we zeker niet geholpen. Ook op het gebied van sport zullen we wat dit betreft een nieuwe koers dienen te varen. De op de neoklassieke economie gebaseerde grondbeginselen zijn niet langer geschikt om voor de sportbusiness van morgen als kompas te dienen’.  Aldus Adrie Broecke, gymleraar, onderzoeker en promovendus.

De nieuwe economie is nog in de maak. Onder verschillende namen gaan al wel sleutelbegrippen rond: duurzaam, circulair, regeneratief en well being common good bijvoorbeeld. Opvattingen van Adam Smith liggen ook nu weer aan het nieuwe denken ten grondslag. In een ander meesterwerk van hem ‘The theory of moral sentiments’ schreef hij over de mens als sociaal wezen, de natuur als grootste bron van welvaart en het belang van een goede mix tussen marktwerking en overheidssturing. Vrijwillige samenwerking leidt op den duur tot betere resultaten dan elkaar vijandig beconcurreren, aldus Smith. Economie moet minder over geld en groei, en meer over mensen en bloei gaan. Daar kom ik in volgend hoofdstuk op terug.

Ad 2. Werken aan nieuw sociaal Hoogeveen

Het is niet makkelijk om mensen ‘van de bank te krijgen’ naar werk en dan ook nog naar ‘de sport’.  Dat complexe probleem gaan we hier niet oplossen, maar betere financiële situatie helpt absoluut bij het vergroten van de belangstelling voor sport. En dat terwijl sport en beweging juist heel belangrijk zijn bij stress. Omdat het zo’n complex probleem is hebben we d’r een grote studie van gemaakt. Dat staat op www.nieuwsociaalhoogeveen.nl

Ad 3. Aanpakken met huidige bezetting

Laaning vertelde me dat voor het houden van enquêtes op scholen zo probeerden te achterhalen wat kinderen graag wilden doen. Hele schoolklassen zijn bevraagd. Echter dat hielp niet. Pas toen me echt bij de ouders aan de deur kwam en echt in gesprek gingen kwamen de bezwaren op tafel. Pas toen konden de sportfunctionarissen aan beide ouders uitleggen dat geen geld door hen kon worden opgelost. Namelijk via jeugdfonds sport en cultuur. We zien dat deze acties erg onder corona geleden hebben.

Visie CDA over sport

CDA is als partij van de samenleving vooral enthousiast over alle initiatieven die van de mensen zelf komen. Buurtbewoners, ouders, voetbalgekken, hockeyliefhebbers, racketsporters. Niet altijd lukt alles zoals bij de honkbalverenging. Maar ze zijn er mee aan het werk. Sommige clubs zijn er (pro-) actief. Racketvereniging De Weide is zo een. Zij hebben dan ook zonder (financiële) steun van de gemeente bijna 6 ton geïnvesteerd in hun sport, accommodaties en innovatie. Ook Noordscheschut die de privatisering goed doorstaan hebben is een mooi voorbeeld. Bij ons gaat sportbestuur over samenvoegen of minimaal samenwerken. Daar willen we op inzetten.

Breedtesport, sport voor mensen met beperkingen zijn de eerste sporten die de gemeente moet ondersteunen. Daarbij moet ze haar uitzonderlijke talenten vieren en als voorbeeld laten dienen.

CDA ziet veel mogelijkheden voor open park situaties zoals in Gotenburg of Le Havre. Beweegtuinen zoals in Azië ook veel gebruikt worden. Zeker ook voor ouderen om te blijven bewegen. Maar ook jongere mensen kunnen er al dan niet in groepsverband sporten. Bijvoorbeeld via zogenaamde bootcamp.  Het is zaak dat we in Hoogeveen een ‘loket’ gaan opzetten die burgerinitiatieven gaat steunen.

Voor wat betreft gezonde voeding is CDA Hoogeveen ook hoopvol gestemd over de inzet die de groot grutters leveren zowel AH als Jumbo hebben nu gezonde voeding apps. Wij realiseren ons dat op veel punten de knop om moet. Zoals roken eens sociaal en gezellig was, zo moeten ook suikers en vetten in de ban gedaan worden. Dit lijkt meer een rijkstaak….

Loket burgerinitiatief

Stel je hebt een plan voor een volleybalveld, wandelroute, beweegtuin, maar zorginkoop of glasvezel. Dan wil je graag aan de slag. Dan gaan je in valkuilen vallen. Dan ga je veel tijd besteden aan overleg en aan het uitozeken van allerlei knelpunten. Als je nu een loket (een mevrouw of meneer) had waar je geholpen kunt worden met de start. Met structuur. Met informatie en ervaringen. Met zelfs beetje onderzoeksgeld. En vervolgens met vergoedingen bijvoorbeeld van oranjefonds en dergelijke. Zo’n loket zou erg handig zijn.

 

Het debat

Daar kunnen we kort over zijn. Er gebeurde niet veel. Het was eigenlijk best saai. De stellingen waren niet scherp genoeg dan wel men was het aardig met elkaar eens. In poging de zaak wat aan te scherpen deed ik nog wat interrupties en liet diverse luchtballonnen op. Daarover zo meer.

Natuurlijk moest ik nog wel even 11 november 2021 aan stippen. Bij de begroting 2022 had CDA ‘ontdekt’ dat er nog € 50k  over was. We wilden € 10k naar OnStage doen en de rest gebruiken voor de planvorming en samenwerking in Hollandscheveld of misschien nog wel iets breder. Niet perse om te fuseren, maar vooral om in goede samenwerking de sport in Hollandscheveld beter te faciliteren. Met name ook rondom de (oude) sporthal en de slecht accommodatie van korfbal.  Helaas werd die wijziging maar door CDA, SGP en PvdA gesteund. Veelal ook omdat iedere partij haar eigen gedachten en plannetjes had met die € 50k . Zo kreeg uiteindelijk de wethouder zijn zin: het geld ging in de grote pot.

Wie wel goede voorbeelden noemden waren D66 ‘rijke schooldag’…kreeg wel reactie uit publiek…’nog langer naar school …. Bah’… maar ik denk dat als skaten tot de verrijking behoord men anders gaat denken. En PvdA wees zeer terecht op de rol van (zorg) verzekeraars en de noodzaak om op te letten bij inrichting van parken en pleinen.

Wat ook niet flink aan de orde kwam was het onderwerp ‘afronding Bentinckspark’. Ik zou er persoonlijk nog steeds een voorstander van zijn om een plan te maken wat een ‘integrale gebiedsbusinesscase’ kent en waarbij (in de methode ‘ de Peddelaars’) wordt gewerkt met enige gemeentelijk investeringsmiddelen, maar ook heel veel inzet van clubs. Met zo’n businesscase doel ik op ‘de middelen die we uit het gebied kunnen halen (dus ook Noord) zetten we in voor ontwikkeling van honkbal, hockey en korfbal. De atletiekbaan zou basispark met beweegmogelijkheden en bootcamp faciliteiten moeten worden. Helaas gingen we hier niet op in.

Luchtballonnen

Om het debat wat pittiger te maken had ik de volgende luchtballonnen opgelaten en/of provocerend ingebracht. Of was ik van plan te doen…helaas ging dit als een nachtkaars uit….

 • Sportburgemeester, ongezoldigd verbinder van sport met elkaar, met bedrijven, met scholen en met gemeente. Eventueel met paar ‘sportwethouders’ in een sport(advies)raad. Ik dacht gelijk aan Ingmar Bergma, maar dit onderwerp werd niet op gereageerd.
 • Sparen voor nieuw zwembad. Geen respons….te rkskant?
 • Niet genoemd: inzetten op maatschappelijke dienstplicht, zoals bij ‘wereldmeiden’ in Twente. Supervoorbeeld. Maatschappelijke stage in Hoogeveen – Nieuw Sociaal Hoogeveen
 • Niet ingebracht: ruimte voor private ijsbaan door beschikbaar stellen (erfpacht) van gronden.

Conclusie

 Iedereen bleef voorzichtig. Sport had een debat, maar eigenlijk waren het, vervelend door elkaar onderbroken,  beschouwingen van 10 partijen. Meer pit graag. Als ik de kans krijg draag ik de volgende ronde in 2026 graag bij aan het debat. Want debat scherpt de geest en goed debat zet je aan tot nieuwe afwegingen.

EJK, 5 maart 2022