Spreekgestoelte en Hoogeveense belangen

Hoogeveen is echt voor mij de enige plaats waar men in lachen uitbarst als tijdens een vergadering die het aureool van statigheid zou moeten hebben, het spreekgestoelte tot 3 keer toe in elkaar klapt.  Hartelijk lachen wij om deze zuinigheid. Dit in elkaar klappende spreekgestoelte zou nog wel eens symbool voor het Hoogeveen wat ik niet wil, kunnen staan. Ik wil gaan Hoogeveen wat trots is op haar zuinigheid en soberheid. Geld moet goed gebruikt worden voor goede initiatieven die Hoogeveen verder helpen en op de kaart zetten. En geld moet opgehaald worden waar het klaar ligt. Ook voor Hoogeveen. Daarover gaat dit blogje. En in het verlengde daarvan over historisch besef en plannen voor de komende 20 jaar. Hoogeveen zit niet te wachten op een visie op haar plaats in 2034. De kiezer heeft dat duidelijk gemaakt? Voor mij een moeilijk te verwerken leermomentje. Overigens gaat deze blog (nog) niet over het verlies van het CDA in de afgelopen verkiezingen. Deze heeft volgens mij ook veel eenvoudiger verklaringen. Dus die zaken wil ik niet aan elkaar koppelen. Ik kom daar later nog wel op terug.

Zuinigheid en vlijt

Er is natuurlijk niets mis van zuinigheid en vlijt. De Hoogevener heeft vanuit de historie dat zeker meegekregen. Vele eeuwen waren de Hoogeveners echt ‘overlevers’. Veelal calvinisten die vanuit de heer Calvijn ‘het zweet des aanschijns’ (Genesis 3:19, met de SGP in de raad zullen we wat meer aan bronvermelding gaan doen) als centraal thema voor hun arbeid hebben gekozen, woonden in Hoogeveen. Deze landsaard, in combinatie met de (bij een ander deel van de bevolking) aanwezige handelsgeest heeft Hoogeveen veel gebracht en zal Hoogeveen ook veel brengen. Een visie op Hoogeveen in 2034 kan niet voorbij gaan haar historische heritage. Dit zijn de wortels van de Hoogeveense boom. Een boom die overigens tot de jaren 70 van de vorige eeuw vooral aan de waterkant stonden. Het blijft voor mij als geboren Meppeler onbegrijpelijk hoe de Hoogevener om de centen (dempen was goedkoper) alles van haar ‘historische erfenis’ heeft weggevaagd. Kranen, bulldozers en honderden vrachtauto’s met zand werden de stad ingereden.  Geld is een middel en in Hoogeveen is het met regelmaat het doel.  Als accountant heb ik het genoegen met vele tientallen ondernemers gewerkt te mogen hebben. De meeste succesvolle wisten van niets, iets te maken. Soms met eigen geld, maar in 80% van de gevallen met geld van andere instellingen. De bank was daarbij veelal de kritische en faciliterende partij. Overigens één die ook zelf vaak markt of resultaatgedreven was. Een combinatie die we in overheidsland niet zien. Daarom moet een overheid kritisch afwegen en dan investeren. Let wel dat iets anders dan geld voor de voedselbank of WMO. Dat zijn exploitatiegelden. We hebben het hier over investeren en dan zouden alleen de kapitaallasten (zeg 1/10de deel) vergeleken mogen worden.

Spreekgestoelte als symbool

Ik zit nu 4 jaar in de politiek en persoonlijk begin ik er steeds kritischer over te worden. Ik neem de zaak van het spreekgestoelte. Dit object is natuurlijk onderdeel van een grote geheel. De raadszaal. Het summum van democratie. Daar moeten haarscherp meningen uitgewisseld worden, standpunten vertolkt worden, belangen zichtbaar gemaakt, afwegingen blootgelegd, conclusies getrokken en handen opgestoken. De inwoner moet daar zich vertegenwoordigd voelen. We roepen de politiek moet naar de inwoners toe. CDA Hoogeveen heeft dat altijd gedaan, maar de afgelopen 4 jaar hebben we d’r nog echt een schepje bovenop gedaan. Met onze ‘info-mobs’ stonden we zo goed als iedere 14 dagen bij Coop’s, Jumbo’s, AH’s en in winkelstraten. We vergaderen maandelijks op verschillende locaties en bij ieder werkbezoek aan instelling, bedrijf of initiatief waren 2 of 3 CDA-ers vertegenwoordigd. Er zijn zelfs bijeenkomsten geweest waar CDA-er vertrokken omdat wij meer dan de helft van de raadvertegenwoordigers waren.  Maar komt de inwoner ook naar de politiek toe. Zeker men weet de politiek te vinden als het de achtertuin ‘raakt’.  Vanuit een algemeen belang meedenken met de politiek zie je toch maar weinig. Een raadszaal zou dat m.i. ook moeten faciliteren. Een werkruimte zijn voor volksvertegenwoordigers en inwoners vanuit een algemeen belang gedachte. Daarna pas een werkruimte voor de volksvertegenwoordigers onderling.  Daarom was het ook zo jammer dat op 23 maart 2017 vier politieke partijen geen echte stap durfden te zetten. We zitten dan een jaar voor de verkiezingen. Dus we gaan dat lekker over de verkiezingen heel tillen, hebben we d’r geen last van op de markten. Anders gezegd krijgen we geen lastige vragen dat wij veel geld investeringen in onze eigen werkplek. Wat een fundamenteel verkeerde gedachte. Het is NIET ‘onze eigen werkplek’. Het is daarom ook te gek voor woorden dat bijvoorbeeld de stoelen van raadsleden beter zijn dan die van het publiek. Terug naar maart 2017. Drie partijen geven aan dat het wat soberder mag: PvdA, SP en Gemeentebelangen willen dat de soberste variant wordt uitgevoerd. PvdA-fractievoorzitter Inge Oosting: “En als het mogelijk is zou die wat ons betreft nog iets soberder kunnen.” De investering zou uitkomen op 320.000 euro, denkt Oosting. Edwin Slomp van Gemeentebelangen is dezelfde mening toegedaan: “En dat is niet uit zuinigheid, maar vooral ook om later te kijken wat er nog nodig zou zijn.” (bericht RTV Drenthe). Weer zuinig Hoogeveen. Assen en Emmen investeren vele miljoenen in hun raadszaal….calimero doet zuinig aan?

Mede daardoor hebben wij in 2018 een installatie in een bomvolle raad, waar onze gasten moeten staan of op kantinestoelen moeten zitten. Mede daardoor lachen we ons rot als de burgemeester met het blad van het spreekgestoelte in de handen staat.  Wat zijn we in Hoogeveen toch heerlijk zuinig. Zelfs op ons hoogste goed: de democratie moeten we nog bezuinigen. Het past wel bij de Hoogevener.  De media heeft in de campagnetijd ook duidelijk blijk van gegeven. Had de journaille de Hoogeveense mentaliteit beter ingeschat dan ondergetekende? Ik dacht dat Hoogeveen in 2018 wel meer lef en pit zou hebben. We zijn toch lang genoeg de calimero van de HEMA-gemeenten geweest?

Water in Hoogeveen, pure…..

Het CDA heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat zij eens onderzocht wil hebben we de voor- en nadelen van het openen van de Alteveerstraat zijn. Met dezelfde snelheid mag dat ook gebeuren voor de Willemskade. Daarmee zou Hoogeveen iets van haar aanzien als waterrijk Veendorp weer terug kunnen vinden.

otten

Het is niet voor niets dat ‘Help de gracht verzuipt’ in de jaren 70 in Meppel Hoogeveen als het schrikvoorbeeld heeft gebruikt. Waarom was dat ook al weer? Omdat de toenmalige politiek (inclusief ARP, CHU en wellicht KVP) voor de goedkoopste oplossing ging. Dichtgooien die kanalen! Meppel heeft miljoenen nodig gehad om de grachten toekomstbestendig te maken. Recent heeft Assen tientallen miljoenen gehad om het water in Assen terug te laten komen (Blauwe As). Koning Willem Alexander vaart rustig door de Asser grachten. Prachtig om een rondje rondom Assen-centrum te kunnen varen. De noordzijde van het centrum krijgt mooier aanzien en de waarde van de gronde in Assen is gestegen (bron: diverse klanten van ondergetekende die daar vastgoed hebben).  En Assen heeft ook nog een voedselbank en (ik rij er dagelijks) een prima verkeersdoorstroming, Hoogeveen pist steeds naast de pot. Waar hebben wij geprofiteerd van Langmangelden? 160 miljoen in Wildlands (deels geleend van banken), maar we moeten echt in Hoogeveen eens ophouden met klein te denken. Iedere ondernemer weet dat kosten voor de baat gaan. Daarnaast dat je wel je gezonde verstand moet gebruiken wanneer je miljoenen gaat investeren. Maar u heeft toch ook liever dat het stadsgezicht van Hoogeveen nog verder verbeterd en aantrekkelijker wordt? Wat voor Hoogeveen moet er staan in 2034. Eén met parkeerpleinen en vierbaansautoroutes? Of heeft u liever dat de miljoenen van de provincie op de bank blijven staan of naar andere plaatsen gaan? Nederland gaat het beter, het Rijk heeft meer geld, Hoogeveen moet vooraan gaan staan. Hoogeveen heeft toch geleerd van het ijsbaan-traject. Er valt wat te halen en dan moet je d’r, met gezond verstand,  voor gaan! Ik noem dat graag businesscase-denken of vooruitdenken. Misschien omschrijft het begrip ‘meer-stappen-denken’ ook wel goed de door mij zo gewenste aanpak. Dat geld ook voor de Hoogeveense Heritage. Kunt u ook zo genieten van de Engelse Trust of Heritage-stijl. Men ervaart de historie als iets om trots op te zijn en en passant geld mee te verdienen. Ooit wel eens bij Stonehenge geweest? Wat een sukkels zijn wij Drenten dan. We zouden toch met onze hunebedden en het prachtige hunebeddenmuseum bussen vol Chinezen en Amerikanen moeten kunnen trekken. ….hoezo werkloosheid?

Terug naar het Alteveer. Het aansluiten op de Hoogeveense vaart is nog niet zo makkelijk (ligt lager). Maar de gehele raad heeft in 2003 het plan van Ashok Bhalotra aangenomen waarin dat stond. Alleen we doen er dan niets mee. Behalve CDA en behalve initiatieven in het verlengde daarvan: de Drentse Praam. Dat zou toch een prachtige combinatie zijn. Met een haven voor en naast de DOC en de DOC omgebouwd tot restaurant, industriële tentoonstellingsruimte en opleidingscentrum voor horeca, beveiliging, toerisme enz. En nog gekker, een lift in de DOC-pijp met de mogelijkheid daarbovenin een uitkijkpunt te maken. Wel in stijl graag, maar ook een attractie. U kunt dan door de stad naar de andere ‘publiekstrekker’ lopen aan de Hoofdstraat Noord (het Tamboercomplex met Science Drenthe) en indien gewenst met de (stoom-)tram of de duwpraam in Zuidelijke richting naar het doe- en ervaringsgebied van de Drentse Praam bij de Hoogeveense vaart gaan! Denk in kansen zou je kunnen zeggen. Nee, in Hoogeveen moet het voor weinig. Mag het niets kosten in Hoogeveen? De huidige grootste partij heeft in haar programma (op ijsbaan/zwembad na) ook voor soberheid gepredikt. Ik zou graag het ‘meer-stappen-denken’ daar tegenover willen stellen. Denk vooruit: meer toerisme, is meer werk, is minder uitkeringen, minder voedselbankers, meer uitstraling en meer positivisme. Wellicht meer winkelend publiek, meer overnachtingen en dus vele worden er beter van. En je kunt er ook nog eens van genieten. Van Hoogeveen Heritage. Jammer dat volgens deskundigen de kiezer hier niet voor voelde.  Ondergetekende geeft niet op. Dat wordt versterkt door de visie van Projectbureau Han Meeter uit Oegstgeest. Deze is in opdracht van de Stichting de Drentse Praam bezig met een plan voor het hele Zuidelijke Hoogeveense gebied. Zijn advies…..? Ik heb het al gehoord, maar het lijkt me voor u beste lezer ook interessant om af te wachten en dan pas het Alteveerplan met het badwater weg te gooien.

alteveer

Het tippanel

Nog even dat bericht op de woensdag voor de verkiezingen in de HC via hun paradepaardje: het Tippanel. Over water in de Alteveerstraat hebben zich 315 mensen uitgesproken. 54% vindt dat geldverspilling. Maar 30% vond het een goed idee. 170 tegen, 95 voor, de rest daar tussenin. Het tippanel van de HC wordt uitgevoerd door TopOnderzoek. Op hun site geven ze hun onderzoeksmethode aan. Zij doen dat voor 66 gemeenten. Als je hun FAQ volgt kom je bij achtergronden. Nu zit ik als accountant ook in de steekproeftheorie en zelfs als ik de mildste uitgangspunten neem qua betrouwbaarheid en foutenmarge, ik neem maar 44.000 inwoners (stemgerechtigden) als uitgangspunt dan is er geen sprake van een representatieve steekproef. Het moeten er dan minimaal nog 70 meer zijn. Maar als ik uitga van betrouwbaarheid en toegestane foutenmarge die ik beroepshalve propageer dan moeten er 10 keer zoveel meer mensen mee doen in het panel om te spreken van betrouwbare steekproef. Als u dat zelf eens wilt uitzoeken probeer zelf eens:

http://www.steekproefcalculator.com/steekproefcalculator.htm

En dan kan de journaille ook nog te kust en keur zelf kersen pikken uit de commentaren die mensen plaatsen. Zelf doe ik ook met het Tippanel (om gevoel te krijgen bij vragen) en ik heb regelmatig extreme commentaren toegevoegd. Deze komen gegarandeerd terug in de krant. Deze commentaren kleuren zo gevaarlijk de uitkomsten van het tippanel. Dus als we weten dat de steekproef niet representatief is en er gevaarlijke commentaren worden toegevoegd dan zou u dat toch voorzichtig in de krant opnemen? Met een vette kop en vermelding in de slotzin ‘dit is een plan van het CDA’. Nee, dat doet het HC niet. De kwestie van water in de Alteveerstraat gaat paginabreed als wereldnieuws op de voorpagina van het HC op de woensdag (H-A-H) voor de verkiezingen. En dus omdat 170 (0,309% van onze bevolking) tippaneldeelnemers (die totaal niet gescreend zijn op hun politieke voorkeur, zelfs niet op leeftijd of andere achtergronden) het plan niets vinden. En het gaat het CDA niet eens over een plan, de HC doet voorkomen alsof de graafmachines door CDA al besteld zijn. Het gaat over een onderzoek…. Hoog nodig dat journalistenfonds, kunnen ze wellicht ook eens onderzoek doen of even met de initiatiefnemers bellen. Of was het slechts timing en haastwerk? Voor degene die het vergeten is…zo was Hoogeveen!

csm_hoogeveen-325_b68b4c0807

Inzicht komt met de jaren

Natuurlijk is de politiek realiteit dat we in Hoogeveen een ‘regering’ met Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. als leidende partij gaan krijgen. De partij die zich op een aantal dossiers zo nadrukkelijk verbond met het al oude Hoogeveense zuinigheidsprincipe.  Gemeentebelangen zo hoorden wij van Jan Stoefzand met 1 lid ooit in de raad begonnen was en nu de grootste partij van Hoogeveen is, heeft eigenlijk een bijzondere naam zo realiseerde ik me toen ik d’r over nadacht. De naam impliceert dat zij (als enige?) voor de belangen van de gemeente Hoogeveen gaan. En extra verwarrend is wel dat de partij verder kijkt dan de gemeente Hoogeveen. Het is immers ook een partij van de ‘Hoogeveen e.o’.  Dus men kijkt verder dan Hoogeveen. Het is de partij van Hoogeveen en omgeving. Ik lees daarin een vooruitziende blik. Hoogeveen, de Wolden, Westerveld en Midden-Drenthe? Dat is toch wel een heel ander geluid dan ‘Hoogeveen First’…!

Overigens kent de GB verschillende woorden voor soberheid. Neem hun ‘sparende gemeente’.  Daarover zeggen ze het volgende: Een sparende gemeente dat is waar Gemeentebelangen voor staat. Een sparende gemeente, zoals wij hebben geïntroduceerd, draagt bij aan een solide financiële basis om van daaruit gemeenschapsgeld doelmatig en doelgericht te kunnen inzetten. Wij vinden het gewoon dat verhoging van gemeentelijke belastingen niet gebruikt wordt om gaten in de begroting te dichten. Wij zullen dit niet steunen.  Ik vind het een bijzondere tekst in het verkiezingsprogramma van de GB. Het roept bij mij wat vragen op:

 1. Zij hebben de sparende gemeente gedacht. Is dat zo?
 2. Hebben we de afgelopen 4 jaar ook iets gespaard?
 3. Waar sparen we dan voor?
 4. Waar in de boekhouding/jaarrekening van de gemeente Hoogeveen staat dat spaargeld?
 5. Van een autonomie naar strevende politieke partij had ik juist meer lokale belastingen verwacht.

Tussendoor: ad 5. belastingen juist meer belastingen

Ik constateer toch een vast onbedoelde botsing van opvattingen binnen GB. Hun visie is namelijk de volgende: Hoofdstuk 2. Visie. 
Wij vinden een eigen koers belangrijk. Een koers, waarbij wij het gewoon vinden om ons in te zetten voor alle inwoners. Dit doen wij vanuit onze eigen sterke positie in Hoogeveen. Wij onderscheiden ons hiermee van de andere politieke partijen in onze gemeente. Zij zijn vaak gebonden aan landelijk opgelegde afspraken.

Afgezien van het feit dat ik graag een keer wil horen waar ik als CDA-raadslid van Hoogeveen vaak gebonden ben aan landelijk opgelegde afspraken, is een partij die naar autonomie streeft en zuinig is toch juist op zoek naar meer lokale belastingen. Dat past bij ‘ongebonden van landelijke afspraken kunnen handelen’.  Ik raad GB aan om eens het artikel van Mathijs Bouman in FD van 17 maart 2018 te lezen:’anders dan u misschien denkt, heft de gemeente niet te veel belasting, maar juist veel te weinig’. Gemeenten hebben maar over 13% zeggenschap over hun inkomsten….dat is pas onafhankelijk denken. Als CDA-lid van de Hoogeveense raad wil ik daar wel mee aan de slag. Maar ja, ik ben natuurlijk verbonden aan landelijk opgelegde afspraken. O, wacht. ‘Den Haag’ bepaald nu hoeveel geld een gemeente krijgt, dus ik moet daar wel beginnen….lastig zo’n stellig ‘wij zijn ongebonden aan landelijke afspraken’.  Kan het na de toespraak van Karel Loohuis over 1963 overigens wel beter plaatsen.

Ik durf de stelling aan dat ik een ‘sparende gemeente’ onzin vind. De gedachte van een zuinige gemeente is vanuit puur financieringsperspectief wel begrijpelijk, maar dan moet je dat ook zo noemen. We zijn voor zuinigheid en willen daarom kosten besparen op….? Of we zijn tegen investeringen met vreemd kapitaal en stoppen daarom met…?? In 2014 wist de GB het wel: alles doen om de parkeergarage tegen te houden. Dat leek de kiezer ook wel wat. Jammer dan het huiswerk niet goeg gedaan was. Immers stoppen was net zo duur als bouwen. En de parkeergarage is onderdeel van een grote visie. Lees Balothra nog eens.

Overigens is er op de balans van de gemeente Hoogeveen geen post ‘spaargeld’ te vinden. Als je de liquide middelen bedoelt met spaargeld, dan is er van een sparende gemeente helemaal niets terecht gekomen. Op 31-12-2012 had de gemeente een bankrekening van 21,7 mln. In de jaarrekening van 2017 stond er op dat moment nog maar 2,55 mln op de bank. Dat kan GB niet bedoelen. Het is namelijk totaal geen goede graadmeter. Bedoelen ze wellicht dat een ‘sparende gemeente’ een ‘minder vreemd kapitaal lenende gemeente’ moet zijn? Oei, ook geen pre. De lange termijn schulden van de gemeente Hoogeveen stond op € 105,7 mln per 31-12-2012.  Inmiddels hebben we er gezamenlijk € 113,8 mln van gemaakt. Netjes binnen de schuldqoutum, maar toch. Misschien komt de term ‘reserverende gemeente’ nog het beste in de buurt bij de insteek van GB. Het eigen vermogen van de gemeente is bij de start € 34,4 mln na drie jaar was het € 36,2 mln. Overigens krijgen we deze week de jaarrekening 2017. Gegeven de geluiden zal het niet omhoog gaan…Laten we zeggen dat dit gelijk gebleven is. Reserverende gemeente is overigens door de oud-wethouder Hiemstra als uitgangspunt overboord gezet. Het ‘potjes-beleid’ heeft de gemeente Hoogeveen afgeschaft. Het maakt de exploitatie en daarmee de begroting namelijk veel transparanter. De (meerjaren-) afwegingen veel duidelijker.

Maar moeten we nu bezorgd zijn over het soberheidsevangelie van de GB? Nee, want inzicht komt met de (bestuurs-) jaren. Was in 2014 de oppositiepartij GB nog vel op een aantal dossiers, in 2018 laat de partij in haar verkiezingsprogramma (toch de maatstaf voor de keuze bij verkiezingen….?) een ander geluid horen. Niet dat ik minder bezorgd ben, maar toch. Ik pak even een paar dossiers die mij aan het hart gaan:

 1. In 2014 schrijft de GB: ‘Verlaging van de subsidie aan De Tamboer moet zo snel mogelijk gerealiseerd worden’. In 2018 schrijft men over De Tamboer het volgende: ‘De Tamboer is de grootste culturele voorziening van de gemeente Hoogeveen met een regionale uitstraling. Er zijn plannen om de Tamboer te renoveren. Er gaat heel veel gemeenschapsgeld naar De Tamboer. Cultuur mag wat kosten, maar er zijn grenzen’. In de bijlage bij dit blog heb ik de complete tekst opgenomen als u de hele context wilt lezen.
 2. In 2014 schrijft men: ‘Met 1.8 miljoen is de bibliotheek de grootste subsidie ontvanger. Dat moet drastisch ingekrompen worden.’ In 2018 is de toon duidelijk anders: ‘Wij vinden dat op basis van deze rolverandering naar mogelijkheden moet worden gekeken om de bibliotheek mee te nemen in de ontwikkeling van de visie op het stadscentrum en sluiten verplaatsing naar een andere locatie niet uit.’ Dus investeren in de bibliotheek als onderdeel van het nieuwe ‘Tamboer-complex’!
 3. Over het sportpark in het hart van Hoogeveen schreef GB in 2014: ‘het Bentinckspark in een zoveel mogelijk sobere vorm voltooid moet worden’. In 2018 gaat het helemaal niet meer over het Bentinckspark, maar over een zwemband, ijsbanen en kunstgras in de dorpen. Ook over de ondersteuning van Cascaderun en Ronde van Drenthe. Kortom investeren en subsidiëren! Of het Bentinckspark nog afgerond gaat worden weten we bij GB niet….

Kortom ik ben heel hoopvol gestemd over deze zogenaamde ‘sparende gemeente’, maar of we dat zo moeten blijven noemen? Een ‘financieel gezonde gemeente’ was mijn keuze in mijn ‘schijf van no. 5’.  Ook niet echt sexy. En aangezien in de campagne veel beloften zijn gedaan nog wel een opgave. Gelukkig mag ik als pitbull aan de slag. Dat brengt ons terug bij bestuurlijke vernieuwing en de raadszaal. Hoogeveen is een raad die zich kenmerkt door collegialiteit en zachtmoedigheid.  Echt dualisme is beste ‘hard to find’. De plannen voor de raadszaal gaan daar ook geen (!) stevige impuls aangeven. Zijn we in de jaren 60-70 gebleven? Groeten uit Hoogeveen…

groeten uit Hoogeveen

Echter er is zoals gezegd wel hoop. Als we lezen in het verkiezingsprogramma van de GB in 2014 over bestuurlijke vernieuwing dan had ik ook niet al te grote verwachtingen. ‘Bestuurlijke vernieuwing:  Gemeentebelangen Hoogeveen onderstreept de noodzaak dat er in de politiek wat  moet veranderen. Of dualisme nu het ware is op dit terrein betwijfelen wij.  We hebben de stellige indruk dat het toch anders kan.  Dualisme mag niet leiden tot een eenheidsworst waarbij de uitkomst van de besluitvorming bij voorbaat vast staat’.  En nu in 2018 gaat GB hier helemaal aan voorbij. Geen woord meer over het algemeen betwijfeld dualisme. Is dat even een deur die mooi openzwaait! Dualisme, gewoon doen! Lijkt mij een mooi motto voor de komende 4 jaar…..

pesse

 

Bijlage complete teksten

Complete tekst van GB 2014 over De Tamboer:

De Tamboer is de grootste culturele voorziening van de gemeente Hoogeveen. Helaas komt slechts 30% van de bezoekers uit de gemeente Hoogeveen. Verder is er een dalende trend in de bezoekersaantallen te zien. De directie probeert het tij te keren door naast De Tamboer, nu ook theater Hoogeveen op te zetten. Alle initiatieven om De Tamboer aantrekkelijker te maken, juichen wij toe. Maar wij vragen ons af of men op de goede weg is. Deskundigen zeggen, dat De Tamboer zich moet blijven oriënteren op “grote” voorstellingen. De gemeente geeft ruim een miljoen euro subsidie aan De Tamboer voor voorstellingen die veel publiek trekken. Als het aantal voorstellingen wordt gehalveerd, dan moet de subsidie ook naar beneden. Verlaging van de subsidie aan De Tamboer moet zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Kijken naar de mogelijkheid om meerdere culturele stromingen gebruik te laten maken van De Tamboer, waardoor er een vollere bezetting ontstaat. Indien zich een mogelijkheid voordoet om De Tamboer te privatiseren moeten wij dat nader onderzoeken.

Complete tekst 2014 GB over De bibliotheek:

De bibliotheek is veel te groot. Daar moet duidelijk verandering in komen. Halvering van de bibliotheek moeten wij gaan onderzoeken. Daarnaast is de bibliobus verdwenen en zijn een aantal filialen gesloten. Met 1.8 miljoen is de bibliotheek de grootste subsidie ontvanger. Dat moet drastisch ingekrompen worden. Ook omdat de uitleen van boeken enorm terugloopt door digitale ontwikkelingen. De vrije ruimte van de bibliotheek effectief gaan benutten.

Compelte tekst 2018 GB Tamboer en Bibliotheek

De Tamboer is de grootste culturele voorziening van de gemeente Hoogeveen met een regionale uitstraling. Er zijn plannen om de Tamboer te renoveren. Er gaat heel veel gemeenschapsgeld naar De Tamboer. Cultuur mag wat kosten, maar er zijn grenzen. Wij vinden het heel gewoon een zorgvuldige afweging te maken en willen ook andere opties, zoals privatisering, bij de toekomstplannen betrekken. Wij vinden het belangrijk dat de programmering van De Tamboer goed wordt afgestemd met de culturele instellingen in de dorpen, wijken en buurten. Daarbij staan wij open voor de ontwikkeling van een regionaal poppodium.

De bibliotheek ontwikkelt zich van een organisatie gericht op het uitlenen van boeken en andere gegevensdragers veel meer naar een organisatie die zich veel meer richt op het vertellen van verhalen. Alle soorten media en uitingen in allerlei vormen spelen daarbij een belangrijke rol. Wij vinden dat op basis van deze rolverandering naar mogelijkheden moet worden gekeken om de bibliotheek mee te nemen in de ontwikkeling van de visie op het stadscentrum en sluiten verplaatsing naar een andere locatie niet uit. Wij vinden het gewoon dat er zoveel mogelijk culturele voorzieningen moeten worden ondergebracht in de Tamboer. Hierdoor kunnen andere gebouwen worden afgestoten.

Tekst uit 2014 Bentinckspark:

Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in de huidige financiële tijd, het Bentinckspark in een zoveel mogelijk sobere vorm voltooid moet worden. Er zal onderzocht  moeten worden of en waar de huidige gebruikers in het Bentinckspark een plek kunnen krijgen of behouden. Uiteraard in overleg en afstemming met de huidige gebruikers.

2018 GB over Sport, geen woord meer over Bentinckspark

Gemeentebelangen vindt het gewoon dat het beoefenen van sport wordt gestimuleerd. Hier is een faciliterende rol weggelegd voor de gemeente Hoogeveen, waarbij wij privatisering van sportaccommodaties stimuleren. Wij vinden het beoefenen van sport niet alleen belangrijk voor de lichamelijke gezondheid, maar ook goed voor de sociale ontwikkeling van een ieder. Gemeentebelangen Hoogeveen vindt het heel gewoon dat sport op wijk/dorp gerichte locaties moet kunnen worden beoefend.

Gemeentebelangen ondersteunt evenementen zoals de Ronde van Drenthe en de Cascaderun. Deze evenementen zorgen voor een positieve uitstraling van de gemeente Hoogeveen. Gemeentebelangen stelt voor om voor verenigingen van diverse aard, die geen gebruik maken van gemeentelijke voorzieningen een budget ter beschikking te stellen.

Zwembad

Gemeentebelangen vindt een nieuw zwembad voor Hoogeveen belangrijk. Het huidige zwembad voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De voorkeur gaat er naar uit om de exploitatie door een externe partij te laten uitvoeren, waarbij de gemeente Hoogeveen mede in participeert in de exploitatie. Wij vinden het gewoon dat tariefstelling geen belemmering mag zijn om het zwembad te bezoeken.

Kunstijsbaan

De kunstijsbaan zal volgens planning in 2019 worden gerealiseerd. De ijsbaan is een prachtige aanvulling op het totaal aan mogelijkheden voor onze inwoners om de sport van hun keuze te kunnen beoefenen. Na de opstartsubsidie zal de ijsbaan zelfstandig moeten functioneren.

Gemeentebelangen vindt het gewoon om bij het nieuwe zwembad en de kunstijsbaan na te denken over een gezamenlijk bouwtraject. Dit om gemeenschappelijke voorzieningen te kunnen delen en wederzijdse voordelen te kunnen behalen, bijvoorbeeld om de kansen ten aanzien van de energievoorziening te kunnen benutten.

Kunstgrasvelden in de buitendorpen

Gemeentebelangen heeft zich sterk gemaakt voor de aanleg van kunstgrasvelden voor de voetbalverenigingen in de buitendorpen. Wij vinden het gewoon dat ook in de buitendorpen structureel kan worden getraind en wedstrijden kunnen worden gespeeld, ook in het najaar en in de winter. Gemeentebelangen vindt dat de aanleg van alle velden uiterlijk in 2020 is gerealiseerd.

Gewoon doén! Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door:

 • de toegankelijkheid voor sportbeoefening voor elke inwoner van Hoogeveen mogelijk te maken;
 • ook mensen met een beperking de mogelijkheden van sportbeoefening te bieden;
 • in gesprek te blijven met sportverenigingen en deze te ondersteunen;
 • het stimuleren en waarderen van vrijwilligerswerk binnen de sportverenigingen;
 • beheerovereenkomsten af te sluiten voor privatisering van locaties, echter zodanig dat sport voor iedere inwoner betaalbaar blijft;
 • bestaande sportlocaties zo veel mogelijk in stand houden en privatisering daarvan stimuleren;
 • het promoten van sportbeoefening binnen het onderwijs;
 • het promoten van sportbeoefening voor ouderen;
 • verenigingen te ondersteunen bij het binnenhalen van grote evenementen;
 • het budget van de sportfunctionarissen structureel in de begroting op te nemen.