Hierbij verslag van de raadsvergadering van donderdag 16 februari en het fenomeen ‘Gast van de Raad’. Goed ontvangen, zou je ook eens moeten doen als je vind dat de politiek wel wat meer naar de mensen mag luisteren! Iedereen welkom als VIP!

Gast van de raad

Bestuurlijke vernieuwing? Gewoon doen! Gisteravond (do. 16 feb 2017) mocht in aanschuiven bij ‘Gast van de Raad’ dit keer voorgezeten door Mark Strolenberg. Hij doet het met bevlogenheid voor de publieke zaak. Is hij een graaier? Staat hij ver van de burgers? Is politiek waardeloos en luisteren ze toch niet? Is politiek allemaal gekonkel en gedraai? De avond heeft iets heel anders laten zien!

Na de raadvergadering praten wij nog even na met ‘onze gasten’. Wat vond je d’r van? Ondernemer André gaf een mooie reactie: ‘dit is echt democratie en je kunt dus echt wel invloed hebben op de politiek’. Daar doen we als raadsleden het voor. Voor de Gasten van de Raad was het mogelijk om voor en na de raadsvergadering een kijkje in de keuken of achter de schermen te krijgen.  En dan is het mooi om te horen dat de Gasten van de Raad politiek juist democratisch en transparant noemden.

Wat is Gast van de Raad zijn?

Eens in de zo veel tijd (als raadsleden zin hebben) houden we vanaf 17.45 een meeting rondom politiek. Een raadslid (de laatste tijd vooral Mark) vertelt dan over het raadswerk, de inhoud en de randverschijnselen. En als het even kan over de mogelijkheden die je als burger hebt om via de politiek iets te bereiken. Je krijgt klassiek ‘vergader-voedsel’. Dus groentesoep, broodje kroket of ham/kaas. Klef dat wel. Na een introductie en vragenronde (vooral over de €’s) gaan we ook een rondje door het gemeentehuis. Gemeentelijke PR-vrouw Will Noordzij vertelt over wetenswaardigheden van het gemeentehuis en de specifieke kantoren. Clean Desk is wellicht ook aan te bevelen. Ik sluit deze blog (lekker gemakkelijk vanaf de wal) af met mijn verbeterpunten….

Na een welkom van Mark en Alma (namens de griffie, ook wel het secretariaat van de raad) ging Mark in op: wie zitten in de raad, wat zijn de instrumenten, wat is de begroting, hoe gaan besluiten enz. Vooral over de € 168 mln. kwamen veel vragen. Ook de onvermijdelijke vraag: waarom is € 28 mln. van de € 168 mln. omschreven als ‘overige’. Dat is toch wel een flinke restpost! Het huishoudboekje moet op dat punt echt anders Martijn!

Waar moet ik me melden en hoe vaak kan je ‘VIP’ zijn?

Zoals het nu gaat is er grofweg eens per kwartaal een ‘gast van de raad’-evenement. Leuk was dat iemand het gemeentehuis binnen kwam en vroeg waar hij als ‘VIP van de raad’ zich moest melden! Dat is wellicht nog een leuker benaming. Deze gasten van de raad zijn eigenlijk de VIP’s van de avond. Very Interested Person dan natuurlijk!  Bij de opening van de officiële vergadering worden ze ook als VIP’s welkom geheten door de net herbenoemde slagerzänger Karel Loohuis. Onze burgemeester, die zelf ook erg goed kan omgaan met dit soort evenementen.

Zelf ben ik altijd erg enthousiast en ga dan al gauw een stapje harder lopen. Kortom als er veel behoefte is aan VIP van de Raad dan gaan we gewoon naar iedere maand. En als dat niet genoeg is gaan we naar iedere 14-dagen. Immers onbekend maakt onbemind. Dat moeten we ons als politiek ernstig aantrekken. En als je naar een paar uurtjes in het gemeentehuis te hebben rondgelopen toch al een beter inzicht kunt krijgen in de (lokale) democratie dan hebben we veel gewonnen. Als inwoners daarmee meer invloed krijgen dan kunnen we spreken van toegankelijke democratie. En het is goed te bedenken dat raadsleden namelijk (ondanks hun politiek kleur) vertegenwoordiger zijn van alle Hoogeveners. En ingewijden weten ook dat raadsleden zich het vuur uit de sloffen lopen om alle opmerkingen, zorgen en klachten van inwoners na te gaan en zo mogelijk op te lossen. Veelal met hulp van ambtenaren of via hun amendements- of initiatiefrecht. De raad kan, indien noodzakelijk, gewoon initiatieven indienen. Zelf mocht ik dat smaken bij ons voorstel ‘superzaterdag’. Een gedachte om alle winkeliers wel gezamenlijk (op een ander moment dan in andere plaatsen) open te laten gaan.

Is VIP zijn voor iedereen weggelegd?

Ja, iedereen is welkom! Je kunt je gewoon aanmelden bij de griffie@hoogeveen.nl als er 20 aanmeldingen zijn gaan we los! Dus als je meer wilt weten en je een VIP bent, kom dan eens naar dit evenement.

Raadsavond 17 februari 2017

Na in- en rondleiding gingen de gasten de raadszaal binnen en na moment van stilte ging de raad aan de slag met besluitvorming rondom de koopzondag. Mooi voorbeeld om te zien hoe uiteindelijk democratie werkt. Dit keer extra bijzonder omdat volgens sommigen de wereld sinds verkiezingsprogramma en coalitieakkoord is veranderd en dat ieder raadslid zelf kan of mocht beslissen.  De stemming geeft een krappe verhouding 14 tegen (inclusief ondergetekende, zie vorige blog) en 16 voor. Ondernemers opgelucht, eindelijk krijgen zij de vrijheid (is dat zo?) om zelf te beslissen over hun zondag (en dat van hun medewerekers). Ook de kleine ondernemer kan gewoon open gaan zeggen de (groot-) winkelbedrijven. Hoogeveen stijgt in de vaart der volkeren. Jammer genoeg (ook volgens SP en GL) is Hoogeveen niet een plaats wat een andere route kiest dan veel andere gemeenten.  Een mooi optie was m.i. de superzaterdag. Dé koopzaterdagdag iets verlengen, ook Christelijke ondernemers kunnen goed meedoen en iedereen houdt zijn of haar collectieve vrije dag. Ook de zondagvoetbalclubs zullen NIET blij zijn met deze ontwikkeling. Grappig dat juist op deze avond mijn favoriete voetbalclub met een persbericht komt. Lees maar eens hieronder maar goed waarom deze voetballer op zaterdag wil gaan voetballen…..!

Wel een avond waarop veel democratie te zien was. Stemming (in alle vrijheid) over de koopzondag. Maar ook informerend blok over de nieuwe raadszaal. Want het wapen van de van de democratie is het debat en dat is in Hoogeveen aan vernieuwing toe. Omdat er geen betere methode om Hoogeveen te besturen is, moeten we die methode optimaal inzetten.

jos in HC

Bestuurlijke vernieuwing

We spreken er in de gemeente veel over. Het is nota bene nu de week van de bestuurlijke vernieuwing. Helaas moet ik gewoon aan het werk, wel heb ik de eerdere sessies in Tamboer en Activum bijgewoond. Ja, het is wel veel gepraat. Misschien is het tijd om wat meer te doen (en om dit soort sessies eens op een zaterdag of niet werkdag te houden!). En in het voorjaar is met 60-70 uur werken voor accountants vrij zijn erg schaars. Gelukkig heb ik volgende week wel een dagje vrij….maar ja dan is een groot deel van onze gemeente ook met vakantie…en de VIP van de raad is een oud middel wat toch de inwoners kan betrekken bij de politieke afwegingen! Dus niet echt vernieuwing toch goed!

Andere middelen?

CDA is al jaren druk met hoe kunnen we dichterbij de inwoners kunnen komen te staan. Daarom vergaderen wij herhaald in club-, buurthuizen en wijkgebouwen. We reageren (bijna) altijd op brieven en mails. Raadsleden bellen, mailen maar gaan vaak op ‘huisbezoek’. We wegen zo veel meningen en informatie af….maar we houden ook avonden voor niet-CDA-ers. Met Mona Keijzer in de Tamboer over de Zorg. Of over Oekraïne of asielzoekers in de huiskamer van Hoogeveen (Het Schippershuus). En tenslotte gaan we heel vaak de straat op. We worden wel de SP 2.0 genoemd. Op straat komen we iedereen tegen. In deze verkiezingstijd doen we dat iedere zaterdag! Tussen 11 en 14 uur staan we dan op 5 plekken op de markt met onze ‘Stelling van de dag’.  Komende zaterdag (18 feb) staan we ook weer overal op de hoofdstraat met 1 van de 5 speerpunten van het (landelijke) CDA: nu is de stelling Nederland moet 2 mrd. Steken in Defensie. Opener kunnen we niet zijn. We spraken in onze straatmeetings (info mobs) over koopzondag, maatschappelijk dienstplicht, toekomst Bethesda, enz. U kunt ons vinden op de hoofdstraat tussen Hema en Petstra. Vaak staan wij bij Dierckxsens, Schomaker, de Jongens, La Brochette of Hendriksen. De politiek moet op pad en natuurlijk mogen we online media gebruiken, maar er gaat niets boven een goed gesprek!

Nog verder gaan

Mijn partij CDA is een groot voorstander van ‘right to challenge’. Dat gaat dan nog even een stapje verder dan ‘alleen VIP zijn’. Kortom we moeten vooral niet stil zitten. CDA zegt overheid waar het moet, burgers waar het kan! Daarom is er de Right to Challenge (RtC). Dit staat voor: het Recht om Uit te dagen.

CDA-Right-to-Challenge

De kern van de aanpak is dat een groep (georganiseerde) bewoners taken van gemeenten kunnen overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan. De relatie tussen overheid en bewoners verandert zo in een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie.

Op dit moment geven gemeenten vorm aan het Right to Challenge (RtC). Dit ‘Recht om Uit te dagen’ kan gezien worden als het ‘Recht’ van de samenleving om aan zet te zijn. De overheid staat voor de ‘Uitdaging’ dit recht goed te ondersteunen. Gemeenten staan voor vragen als:

  1. Komen alleen bestaande taken in aanmerking of geldt het RtC ruimer?
  2. Welke groep kan ‘uitdagen’?
  3. Is de insteek een bezuinigingstaakstelling of niet?
  4. Starten we  vanuit kaders of experimenten?

We moeten in Hoogeveen op dat punt nog wel even ‘een been bijtrekken’. CDA gaat er mee aan de slag. En deze burgers zouden dan (gratis natuurlijk) van de nieuwe raadszaal gebruik moeten (kunnen) maken. Raadszaal als het hart van de democratie. Maar dat kan ook in een opgeknapte en moderne ‘burgerzaal’….misschien moeten we het een RtC-zaal noemen!

Hierbij een optie voor de raadszaal:

voorkeurraadszaal