Zoals in de vorige blog aangekondigd heb ik de ontwikkelingen rondom het WML (wettelijke minimum loon) en het CDA ff op een rij gezet. Ik had er na alle discussies en/of beschuldigingen even behoefte aan… CDA verkiezingsprogramma en het minimumloon;

Vooropgesteld, ik vind het verkiezingsprogramma model Wopke ook een heel goed programma. Vooropgesteld II, ik ben geen linkse of rechtse CDA-er. Ik heb me aangesloten bij CDA Midvoor omdat ik dacht dat ik daarmee het meeste recht deed aan de middenlijn en ik was nieuwsgierig wat bij deze CDA-zusters en broeders allemaal om ging. Dat gezegd hebbende….wat is er gebeurd rondom het WML binnen het CDA? En wat is mijn conclusie?

Samenvatting

Over het geheel zijn er niet veel  verschillen in de speerpunten, wel in de punten die in campagne naar voren worden gebracht. Achteraf heel jammer concludeert ook Spies. Mijn conclusie, wordt lid van een partij en laat je gelden op een congres. Zelf of via jouw congresganger. Aanbeveling aan CDA doe dit nooit zo weer en maak het veel transparanter en daarbij heb ik zorgen over deelsessies en mandaten om campagnes zo maar om te gooien…O ja en over WML zowel bij Hugo als Wopke kan het WML om hoog. Bij Wopke moet je d’r een beetje naar zoeken…dat dan wel weer. Hugo is op dit punt veel duidelijker gebleken. 

Opvallende verschillen?

De verschillen tussen het programma Hugo en het programma Wopke zijn gering maar dat ene verschil is wel opvallend. De beelden in de media geven een heel ander beeld. Dat lijkt gestuurd te zijn vanuit het campagneteam. De media-uitingen wakkeren inderdaad het beeld aan van een CDA-er die voor zorg en bescherming gaat die vervangen wordt door een CDA-er die voor sterk en veilig gaat. Opvallend is wel dat in het programma de uitspraak van Hannie van Leeuwen bij Wopke is gesneuveld. In grote lijnen zou ik durven zeggen dat Pieter en zijn kiezers zich bij CDA a la Hugo zich meer thuis voelen dan de het geluid van Wopke.  Als je echter inhoudelijk verder kijkt, vallen de verschillen in speerpunten erg mee….opvallende verschillen zijn er dus meer in de media dan in het programma op zich. De inleidingen die eerst Hugo en later Wopke zelf schrijven bij het programma zijn duidelijk wel andere accenten te lezen.

Op binnenblad van het programma ‘model I Hugo’ wordt zeer treffend Hannie van Leeuwen geciteerd.

Johanna (Hannie) van Leeuwen (Delft18 januari 1926 – Rotterdam1 augustus 2018) was een Nederlands politica. Ze was voor het Christendemocratisch Appèl (CDA) lid van de Eerste en Tweede Kamer. Tevens was ze wethouder en waarnemend burgemeester. Met 81 jaar was ze op het moment van haar vertrek uit de Eerste Kamer in 2007 de oudste afgevaardigde in de Nederlandse senaat. De gereformeerde Van Leeuwen doorliep in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog de mulo en vervolgens de middelbare handelsavondschool. In de oorlog was ze koerierster voor Albrecht Hollands Glorie, een militaire spionagegroep. In 1941 werd ze lid van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP).

Vergelijking speerpunten in de verkiezingsprogramma’s

We zetten de speerpunten gewoon eens 1 op 1 naast elkaar en is er dan nog zo’n groot verschil?

# Model I Hugo Model II Wopke Conclusie
1 Zorg voor elkaar is de belofte dat in ons land iedereen kan meedoen en we niemand in de steek laten. Als we omzien naar elkaar kunnen we iedere uitdaging aan en komen we elke crisis te boven. X Komt niet voor zie onderaan. Nieuwe tekst gemaakt.
2 Wij houden de zorg voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar door de zorg beter te organiseren, te blijven innoveren en meer te investeren in preventie en gezondheid. Wij houden het eigen risico gelijk en versterken de zorg dichtbij huis en in de regio. Wij houden de zorg voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar door de zorg beter te organiseren, te blijven innoveren en meer te investeren in preventie en gezondheid. Wij houden het eigen risico gelijk en versterken de zorg dichtbij huis en in de regio. No 6 bij Wopke Gelijk aan no. 8 bij Wopke, dezelfde tekst.

 

3 Wij zetten de schouders onder een krachtig economisch herstel en investeren in nieuwe banen, kennis en innovatie. We gaan voor de beste ideeën van Nederlandse bodem als basis voor een duurzame en eerlijke economie van morgen. Wij zetten de schouders onder een krachtig economisch herstel en investeren in nieuwe banen, kennis en innovatie. We gaan voor de beste ideeën van Nederlandse bodem als basis voor een sterke en eerlijke economie van morgen. No 1 bij Wopke Gelijk echter het woord duurzaam is vervangen door sterk.
4 Wij zorgen dat je in elke baan weer de waardering, zekerheid en ruimte krijgt om het beste uit jezelf te halen en te bouwen aan je eigen toekomst. We verhogen het minimumloon en zorgen dat meer werken ook meer loont. Wij zorgen dat je in elke baan weer de waardering, zekerheid en ruimte krijgt om het beste uit jezelf te halen en te bouwen aan je eigen toekomst. We zorgen dat meer werken ook meer loont. No 8. Gelijk
5 Wij pakken het woningtekort aan door in heel het land in de komende tien jaar een miljoen betaalbare en duurzame woningen te bouwen. Een kwart van de nieuwbouw is bestemd voor starters en jongeren en we bieden meer variatie in het woningaanbod voor ouderen. Wij pakken het woningtekort aan door in heel het land in de komende tien jaar een miljoen betaalbare en duurzame woningen te bouwen. Een kwart van de nieuwbouw is bestemd voor starters en jongeren en we bieden meer variatie in het woningaanbod voor ouderen. No 9. Exact gelijk aan no. 9 bij Wopke
6 Van krimpgebieden maken we groeiregio’s door volop te investeren in de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve economische clusters in het hele land. Zo maken we optimaal gebruik van de ruimte die de regio biedt en houden we de grote steden leefbaar en betaalbaar voor iedere portemonnee. Van krimpgebieden maken we groeiregio’s door volop te investeren in de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve economische clusters in het hele land. Zo maken we optimaal gebruik van de ruimte die de regio biedt en houden we de grote steden leefbaar en betaalbaar voor iedere portemonnee. No 10. Exact gelijk aan no 10. Bij Wopke.
7 Wij maken serieus werk van de vergroening en verduurzaming van ons land. Met een groene en schone leefomgeving, investeringen in schone energie en vermindering van uitstoot dragen we bij aan de doelen van Parijs. Wij betrekken burgers vooraf bij grote besluiten en bieden ruimere regelingen voor investeringen in isolatie en energiebesparing aan je eigen huis. Wij maken serieus werk van de vergroening en verduurzaming van ons land. Met een groene en schone leefomgeving, investeringen in schone energie en vermindering van uitstoot dragen we bij aan de doelen van Parijs. Wij betrekken burgers vooraf bij grote besluiten en bieden ruimere regelingen voor investeringen in isolatie en energiebesparing aan je eigen huis. No 7. Exact dezelfde tekst.
8 Je gezin is je thuis waar we altijd voor elkaar zorgen. Daarom bieden wij gezinnen meer tijd en ruimte om werk en thuis te combineren. Wij ontzorgen jonge ouders met een nieuwe regeling voor kinderopvang en bieden ondersteuning aan mantelzorgers. Je gezin is je thuis waar we altijd voor elkaar zorgen. Daarom bieden wij gezinnen meer tijd en ruimte om werk en thuis te combineren. Wij ontzorgen jonge ouders met een nieuwe regeling voor kinderopvang en bieden ondersteuning aan mantelzorgers. No 3.
9 Wij willen een dienstbare en beschermende overheid die er altijd voor de burger is. We herstellen het vertrouwen dat in de afgelopen periode is geschaad en versterken de instituties die in onze samenleving zorgdragen voor het algemeen belang. Wij willen een dienstbare en beschermende overheid die er altijd voor de burger is. We herstellen het vertrouwen dat in de afgelopen periode is geschaad en versterken de instituties die in onze samenleving zorgdragen voor het algemeen belang. No 2. Gelijk
10 Wij versterken de strijd tegen ondermijning en de georganiseerde criminaliteit in ons land. Met meer capaciteit voor politie en justitie en hogere straffen pakken we door om een serieuze ontwrichting van de rechtsstaat en de samenleving te voorkomen. Wij versterken de strijd tegen ondermijning en de georganiseerde criminaliteit in ons land. Met meer capaciteit voor politie en justitie en hogere straffen pakken we door om een serieuze ontwrichting van de rechtsstaat en de samenleving te voorkomen. No 5. Gelijk
11 Wij versterken de grip op migratie om de integratie en opvang beter organiseren en het draagvlak voor asiel en migratie te behouden. In Europa maken we afspraken over een solide asiel- en migratiebeleid voor de toekomst. Wij versterken de grip op migratie om de integratie en opvang beter te organiseren en het draagvlak voor asiel en migratie te behouden. In Europa maken we afspraken over een solide asiel- en migratiebeleid voor de toekomst. Gelijk
12 Als klein land met een open economie hebben wij voor onze welvaart en veiligheid groot belang bij een sterk en stabiel Europa, dat staat voor de bescherming van de waarden van democratie en rechtsstaat en onze manier van leven. Investeringen in defensie zijn nodig om onze veiligheid te beschermen Als klein land met een open economie hebben wij voor onze welvaart en veiligheid groot belang bij een sterk en stabiel Europa, dat staat voor de bescherming van de waarden van democratie en rechtsstaat en onze manier van leven. Investeringen in Defensie zijn nodig om onze veiligheid te beschermen. Exact gelijk, alleen nu is Defensie met een hoofletter geschreven…?
Extra X Iedereen doet mee en neemt verantwoordelijkheid. Alleen als we die verantwoordelijkheid gezamenlijk oppakken, kunnen we de uitdagingen die voor ons liggen aan. No 4 bij Wopke. Nieuw punt.

 

Het wezenlijke verschil zit ‘m dus in teksten 1 bij Hugo die vervangen is door tekst 4 bij Wopke. We zetten deze teksten even naast elkaar.

1 versus 4 Zorg voor elkaar is de belofte dat in ons land iedereen kan meedoen en we niemand in de steek laten. Als we omzien naar elkaar kunnen we iedere uitdaging aan en komen we elke crisis te boven. Iedereen doet mee en neemt verantwoordelijkheid. Alleen als we die verantwoordelijkheid gezamenlijk oppakken, kunnen we de uitdagingen die voor ons liggen aan. No 4 bij Wopke.

 

Daarbij zie je duidelijk een accentverschil. Hugo spreekt van iedereen kan meedoen en we (?) zullen iemand in de steek laten. Omzien naar elkaar is een oud Christelijk begrip. Bij Wopke begint het bij de verantwoordelijkheid van een ieder. Dus individueel en mond uit in een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als we zien bij Hugo dat er sprake is van bescherming, is het kernwoord bij Wopke verantwoordelijkheid. Ik zie hierin de duidelijk tegenstellingen die je binnen het CDA ziet. De sociaaldemocraat juicht het toe dat CDA pleit voor een beschermende overheid. De liberaal kijkt juist naar het nemen van verantwoordelijkheden. Vanuit de Christendemocratie kijken we dan al gauw naar het gezamenlijke, het coöperatieve, het gedeelde. Als we bij Hugo ‘we’ hadden gedefinieerd als ‘wij allen gezamenlijk in dorpen, wijk en steden, dan kwam het dichterbij elkaar.

Als de inleidingen van beide heren lezen dan is het klip en klaar. Hugo zoekt de lijn van de grondwaarden van het CDA. Wopke doet dat veel minder expliciet en legt andere accent, meer wonen, economie en veiligheid.

De kwestie van het minimumloon

Wat is dat ook al weer?

Wettelijk minimumloon (WML) is het laagste loon wat werkgevers aan hun medewerker mogen betalen: bruto €1.685 per maand. Het huidige minimumloon (2021) voor een 40-urige werkweek voor iemand van 21 jaar en ouder is in 2021 9,72 euro bruto per uur. Dit is overigens ook het uurloon wat een raadslid bij de gemeente Hoogeveen verdient  als zij/hij de uren op 15 per week weet te houden. Het WML een 36-urige werkweek is 10,80 euro per uur, bij 38 uur werk in de week 10,24 euro per uur. Dat is goed voor 1.684,80 euro per maand.  Werknemers van 15 tot en met 20 jaar hebben recht op een percentage van het minimumloon. Elk half jaar – per 1 januari en 1 juli – wordt het wettelijk minimumloon aangepast aan de gemiddelde stijging van de cao-lonen. In (collectieve) arbeidsovereenkomsten kan een hoger minimumloon zijn voorgeschreven.

Er bestaat geen minimumloon per uur, omdat dit afhankelijk is van het aantal uren dat in een organisatie als fulltime werkweek geldt, bijvoorbeeld 36 of 40 uur. De werkgever kan het weekloon delen door een fulltime werkweek in zijn organisatie geldt. Afrondingsverschillen mogen er daarbij niet toe leiden dat het loon lager ligt dat het wettelijk minimumloon.

Let op de uitkeringen zoals AOW en bijstand zijn ook gekoppeld aan het minimumloon. Die gaan dus ook omhoog, tenzij de politiek besluit de koppeling los te laten…..

Verhogen WML volgens CPB

In Nederland verdienen ongeveer 441.000 werknemers het minimumloon. Dat is 5,5% van het totale aantal banen. In 138.000 gevallen betreft dit jongeren die het minimumjeugdloon verdienen en 303.000 werknemers die het minimumloon voor volwassenen verdienen. Nog aanzienlijk meer werknemers verdienen een loon dat net boven het minimumloon ligt. In totaal verdienen ongeveer 1,5 mln mensen (20% van alle werknemers) een loon van ten hoogste 125% van het minimumloon Verhoging van het minimumloon werkt ook door op het verdere loongebouw. Uit de internationale literatuur blijkt dat bij een minimumloonverhoging van 10% doorwerking optreedt naar lonen tot 30% boven het nieuwe minimumloon. De 130%-WML-groep is zeer groot en we spreken dan over de laagstbetaalde banen!

De totale kosten voor werkgevers van een minimumloonverhoging bestaan bij een dergelijke verhoging voor ongeveer 60% uit directe kosten van lonen tot aan het niveau van het nieuwe minimumloon en voor ongeveer 40% uit doorwerkingskosten op lonen daarboven. Naarmate de verhoging van het minimumloon groter wordt, neemt ook de doorwerking op het verdere loongebouw toe, niet alleen absoluut, maar ook relatief. Verhoging van het minimumloon leidt op de lange termijn tot 0,5% verlies aan werkgelegenheid als de sociale uitkeringen (zoals de bijstand) meestijgen via de koppeling, zonder koppeling bedraagt dit verlies 0,1%. Op de korte termijn is er sprake van een daling van de werkloosheid. De economische impuls als gevolg van hogere lonen en uitkeringen zorgt voor een hogere productie, waardoor bedrijven meer vraag hebben naar arbeid, en is aanvankelijk dominant. Later overheersen de negatieve effecten van de lagere prikkel om te werken en de slechtere concurrentiepositie voor werkgevers. Van de kosten van een minimumloonverhoging met koppeling van sociale uitkeringen stroomt ongeveer de helft terug de schatkist in. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn de hogere belastingafdrachten die volgen uit hogere lonen en uitkeringen en de extra consumptie van mensen die hun loon of uitkering zien stijgen. Verhoging van het minimumloon met 10% kost ruim 6 miljard euro, grotendeels als gevolg van de koppeling van de sociale uitkeringen. Op termijn vloeit daarvan ongeveer 3 miljard euro terug.

Voor meer informatie lees eens in dit rapport van het CPB: Effecten verhogen minimumloon (cpb.nl)

Let wel je kunt dus als werkende prima (heel) arm zijn. Bij genoemde 130% WML is het een verborgen vorm van armoede.  Voor meer informatie lees: Werkend en toch arm – PDF Free Download (adoc.pub

Commissie Borstlap volgen?

In de campagne zagen we dat CDA de adviezen van deze illustere commissie wil opvolgen. We zetten ze daarom allemaal nog eens op een rij. Wil je meer weten en niet te veel lezen. Luister dan de podcasts 43 (voor verschijnen) en 79 (na verschijnen) van Betrouwbare Bronnen.

We zetten de adviezen op een rij (bron belangrijkste-adviezen-van-de-commissie-borstlap.pdf (oval.nl) in bijlage 1 van deze blog: No. 8 van de aanbevelingen is duidelijk verhoog het minimumloon van flex-werkers. Overigens wordt wat een flexwerker is wel steeds beperkter in de mogelijkheden. Borstlap wil en CDA volgt dat terug naar herwaardering van de vaste baan.

Armoedeval

Als we het hebben over minimuminkomen moeten we verder kijken naar de iedereen die vastzit in de 100-130%-WML-val. De armoedeval. De zogenaamde werkende armen. Daar kunnen we wat aan doen. Misschien zelfs op (lefhebbend) gemeenteniveau. Onderzoeksbureau Nyfer schrijft daarover:

Onderzoeksbureau Nyfer stelt voor om deze fiscale regelingen uit de VS of uit het VK te gebruiken middels de al bestaande combinatiekorting. Deze zit al in het Nederlandse fiscale stelsel.

Waar stond CDA voor 16 januari 2021

Daar stond vrij klip en klaar de bij meer partijen genoemde 10% in.  Hierbij de originele tekst:

Waar stond CDA na 16 januari 2021

Op het verkiezingscongres van 9 en 16 januari (i.v.m. technische storing in twee keer) werd besloten tot een amendement.

Wat is de situatie tussen partijen?

Op 5 maart schrijft de vaktechnische pers (Rendement) dat de meeste politieke partijen het wettelijk minimumloon willen verhogen, maar de partijen geven hier op een verschillende manier invulling aan. Een stijging van het minimumloon heeft ook effect op de hoogte van de uitkeringen en de werkgelegenheid. Vakbond FNV is in najaar 2020 een campagne begonnen om het minimumuurloon (stapsgewijs) te verhogen naar € 14 per uur. GroenLinks, PvdA en SP sluiten zich hierbij aan. Andere partijen komen lager uit. Verhoging van het minimumloon heeft een negatief effect op de werkgelegenheid, maar het Centraal Planbureau berekende in 2020 dat het wel minder banen kost dan eerder werd aangenomen.

Een aantal partijen willen voortaan uitgaan van een vast aantal uren per werkweek bij de berekening van het minimumuurloon. Dit is nu niet het geval, waardoor het uurloon per organisatie kan verschillen. Om het uurloon te berekenen, deelt de werkgever het minimumloon door het aantal uur dat in de organisatie een fulltime werkweek is, bijvoorbeeld 36 of 40 uur. CDA, ChristenUnie, D66, PvdA en de SP stellen voor om voor alle werknemers uit te gaan van een 36-urige werkweek. Dit levert de gemiddelde werknemer al 3,6% extra op. ChristenUnie en D66 willen dat nog eens met 10% verhogen. Maar Denk, GroenLinks, VVD en 50PLUS blijven vasthouden aan het maandloon zonder een vast aantal uren. Denk, VVD en 50PLUS tellen daar 10% bij op en D66 20%.

Veel uitkeringen, zoals de AOW en de bijstand, zijn gekoppeld aan het minimumloon. Als het minimumloon stijgt, stijgen deze uitkeringen nu mee, maar niet alle partijen willen deze koppeling behouden. VVD en CDA laten de WW- en bijstandsuitkeringen niet meer meestijgen en ChristenUnie en D66 slechts gedeeltelijk.

Wat lezen we bij Pieter O.

Er is geen zicht of het minimumloon, de AOW, de uitkeringen anno 2021 toereikend zijn om je bestaanszekerheid te garanderen. Er is geen definitie meer van een bestaansminimum en of je daaraan met de uitgekeerde bedragen kunt voldoen. Mijn voorstel was het minimumloon met 10% te verhogen. Het aantal mensen bij voedselbanken is in korte tijd gestegen van 40.000 naar 160.000. We praten nu over menstruatie-armoede voor grote groepen vrouwen. De dakloosheid is verdubbeld. Dit betekent dat er voor aanzienlijke groepen in de samenleving een probleem is om structureel rond te komen. Dat is een accuut punt van zorg. Letterlijke tekst inclusief typo bij acuut. Het punt van de 10% verhoging is door Pieter als lid van de programmacommissie op de laatste fysieke vergadering in de zomer 2020 ingebracht. Pieter lag toen al onder vuur omdat hij ook kandidaatlijsttrekker was.

Verder lezen we bij Pieter: Ik maak bezwaar tegen een aantal amendementen: deze wijzigen het programma substantieel. Andere zijn gewoon inhoudelijk niet consistent. Op dinsdag 5 januari in de ochtend stuur ik puntsgewijs wat ik van de amendementen vind. (zie bijlage 2 voor die bezwaren) – Daarna trachtte Jitske [Haagsma, politiek adviseur Wopke Hoekstra)  mij te overtuigen dat het Minimumloon niet omhoog moet met 10% en dat dat uit het verkiezingsprogram gehaald wordt. Ik maak opnieuw bezwaar, zonder succes. In de tekst staat dat mensen op minimum niveau erop vooruit zullen gaan, hetzij door minder lasten hetzij door een hoger minimumloon. Later zal bij de doorrekening blijken dat juist deze groep erop achteruit gaat. – Daarna komt Wopke op de lijn – met Jitske ernaast – en gaat nog een keer over het geheel heen. Ik ervaar het als een dictaat. – De amendementen komen heel snel online, al voordat het landelijk bestuur (de verenigingsraad als de statutenwijzigingen zijn goedgekeurd) zich erover kan uitlaten.

En over de doorrekeningen van het programma (op dit punt) schrijft Pieter:

Op 24 november ligt er een voorstel waarin Minimumloon met 10% stijgt (dit is een relatief goedkope maatregel door nieuwe inzichten van het CPB. De verhoging van het minimumloon in de VS en het VK heeft veel positievere effecten dan economen vooraf voorspeld hadden). Geen ingrepen in gemeentelijk lastengebied. Toeslagen conform programma: zoveel mogelijk naar t-2 (zodat het geen voorschot meer is, maar een subsidie die je kunt houden), lagere nominale zorgpremie. Een aantal opties is uitgewerkt om de heffingskortingen fors te verlagen en met de opbrengsten de tarieven te verlagen in de inkomstenbelastingen. Extreme prikkels worden teruggebracht. Dit wordt besproken en is in het algemeen conform het programma.

Op 11 januari wordt duidelijk dat CDA (zonder overleg met Pieter stelt hij) het aangepaste programma ook heeft laten doorrekenen. Pieter schrijft dat hij woest is.

De WML verhoging is eruit gehaald. Tegelijkertijd is de zorgtoeslag omgezet in een verzilverbare heffingskorting en ook nog fors verlaagd. Deze combinatie betekent koopkrachtverlies voor mensen met minimumloon en strookt dus niet met ons programma. Ook een verzilverbare heffingskorting (idee in WI-rapport) staat niet in ons programma. In mijn ogen doemt hier weer een enorm uitvoeringsdrama op. Dit wordt uiteindelijk opgelost met een WML verhoging en zorgtoeslag terug naar het oorspronkelijke plan van het verkiezingsprogramma. Daarna wordt het WML toch nog weer een stuk verhoogd.

Wat lezen we bij Spies

Bij Spies lezen we ook het nodig over de amendementen. Ze schrijft met haar mede-auteurs het volgende:

Spies & Co kiezen een mooie tekst over de wijze waarop met Hoekstra nog gesleuteld is aan het programma: ‘het schuurt met het democratisch proces wat het CDA als partij kent’.  Ze hebben er wel begrip voor dat dit gebeurde….Dit is niet de meest krachtige conclusie van Mw. Spies en haar mede-auteurs. Verder geen inhoudelijke bespiegelingen rondom dit dossier bij Spies c.s.

Wat lezen we bij het CDJA op dit punt?

In het verslag van het congres van het CDJA opgemaakt op 10 februari 2021 lezen we veel over basisbeurs, wonen en erg veel over de NAVO-norm. Echter over de kwestie van het minimumloon moeten we het doen met een bescheiden zinnetje: ‘Helaas hebben de amendementen over gelijk minimumloon voor jongeren en het afbouwen van fiscale maatregelen op koopwoningen geen meerderheid behaald’.

Politieke update – Interruptie (cdja.nl)

Wat lezen we daarna in de CPB-doorrekening

Het CDA-pakket is het meest gunstig voor de lage en middeninkomens, met een vooruitgang van in doorsnee 0,5% tot 0,6% per jaar. Middeninkomens hebben relatief veel profijt van de verlaging van het tarief van de eerste schijf, het minder snel afbouwen van de ouderenkorting en de doorwerking van het hogere minimumloon op de lonen (vooral lagere middeninkomens). Lage inkomens hebben relatief veel profijt van de verhoging van de AOW-uitkering, en de aanpassing van de huurtoeslag, maar zij hebben in doorsnee meer nadeel van het omzetten van een deel van de aftrekposten in heffingskortingen dan middeninkomens. De hoogste 20% inkomens heeft eveneens voordeel van de verlaging van het lage tarief in het tweeschijvenstelsel, maar ondervindt nadeel van het verlagen van het aangrijpingspunt van het toptarief, het halveren van de zelfstandigenaftrek en het aftoppen van de mkb-winstvrijstelling. Een deel van de hoogste inkomens gaat er meer dan 1,6% per jaar op achteruit. Dit komt door een samenloop van meerdere maatregelen, zoals het beperken van het aangrijpingspunt van het toptarief, het halveren van de zelfstandigenaftrek, en het invoeren van een vermogensaanwasbelasting. Het pakket is in doorsnee iets gunstiger voor uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden (beiden +0,6% per jaar) dan voor werkenden (+0,5% per jaar).

Uitkeringsgerechtigden hebben relatief veel voordeel van het verlagen van het lage tarief in het tweeschijvenstelsel en van de aanpassing in de huurtoeslag. Gepensioneerden hebben relatief veel voordeel van de verhoging van de AOW-uitkering en de lagere afbouw van de ouderenkorting. Werkenden hebben eveneens voordeel van de verlaging van het tarief van de eerste schijf, en ondervinden daarnaast voordeel van het verhogen van het minimumloon (zonder koppeling van uitkeringen en toeslagen) en het verlagen van de eigen bijdrage voor de kinderopvang. Zij hebben relatief veel nadeel van het halveren van de zelfstandigenaftrek en het verlagen van het aangrijpingspunt van het toptarief. Ook hebben zij nadeel van het verlagen van de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Een deel van de gepensioneerden gaat er meer dan 1,6% per jaar op vooruit. Het gaat om huishoudens die wel profijt hebben van de verhogingen van de AOW-uitkering en de ouderenkorting, het verlagen van het tarief van de eerste schijf en de introductie van de vermogensaanwasbelasting en geen of nauwelijks nadeel ondervinden van de koopkrachtverlagende maatregelen

Conclusie

Op basis van deze analyse kan ik niet helemaal reconstrueren hoe het met de stemming rondom het minimumloon is gegaan. Ik kan lezen dat Pieter en CDJA dat jammer vinden. Spies heeft daar niet echt een uitgesproken mening over. Het schuurt dat wel. Op zich al erg genoeg. Het is niet zo dat Wopke de verhoging niet wil, maar niet zo klip en klaar. Hij en zijn team gaan voor meer ruimte en meer een mix van maatregelen. CPB is positief ook over dat plan. Lessen die ik hieruit destilleer: ga vaker naar CDA-congres en lees en/of bewaak het toepassen van het reglement ‘opstellen verkiezingsprogramma’ beter. Voor CDA als partij zijn ook diverse verbeteringen voorstellen. Belangrijkste is kies een leider die het wel kan doen en die staat voor grondwaarden van het CDA als toets voor ieder plan.

Toevoeging invloed geldschieters

Overal in de media lezen we CDA geldschieters hebben invloed gehad. Wat volgens mij niet bewezen kan worden. Als ik kijk wat er in programma I van Hugo al staat over bijvoorbeeld de BO-regeling voor familiebedrijven. Dat is m.i. niet geamendeerd. Dit staat bijvoorbeeld in het programma bij ‘Hugo’.

 

 

 

 

Bijlage 1 Aanbevelingen commissie Borstlap

Versoepeling van het ontslagrecht

 1. De relatie tussen werkgever en werknemer moet losser worden. Werkgevers mogen functie, arbeidsplaats en werktijd van werknemers aanpassen wegens bedrijfseconomische omstandigheden;
 2. De werkgever kan, na goedkeuring door het UWV, deeltijdontslag opleggen wegens bedrijfseconomische omstandigheden;
 3. Een ontslagaanvraag vanwege disfunctioneren moet de rechter altijd toekennen. Als er geen redelijke grond is, volgt een boete.

Belastingen

 1. Voor alle werkenden gaan dezelfde belastingen gelden;
 2. Belastingvoordelen voor zelfstandigen worden geleidelijk afgebouwd;
 3. Belastingregels voor zelfstandigen en directeuren-grootaandeelhouders worden toegespitst op het vermogen in de onderneming. Belastingvoordeel is er alleen voor wie daadwerkelijk onderneemt;
 4. Hogere premies in de sociale zekerheid voor flexwerkers, te betalen door werkgevers;
 5. Een hoger wettelijk minimumloon voor flexwerknemers;
 6. Tijdelijke contracten mogen maximaal twee jaar duren. Nu is dat drie jaar;
 7. Oproepcontracten krijgen per kwartaal een minimum aantal betaalde uren toegezegd;
 8. Uitzendkrachten krijgen de arbeidsvoorwaarden van het bedrijf waar ze werken;
 9. Bemiddelaars (dus geen uitzendbureaus, maar bijvoorbeeld een platform op internet) worden gelijkgesteld met werkgevers voor betaling belastingen en premies als de betaling via de bemiddelaar loopt.

Werken

 1. Er zijn drie groepen werkenden: zelfstandigen, werknemers met een contract (tijdelijk of vast) en uitzendkrachten;
 2. Wie voor een bedrijf of organisatie werkt, is werknemer. Tenzij door de opdrachtgever kan worden aangetoond dat de werkende echt een zelfstandige is. De bewijslast wordt omgedraaid in vergelijking met nu;
 3. Uitzendkrachten doen alleen werk dat qua duur en omvang van tevoren niet, of moeilijk is te overzien. Vluchtroutes worden bestreden en afgesloten. Uitzendwerk duurt maximaal 26 weken;
 4. Werkenden krijgen hulp om hun rechten op te eisen.

Leven lang ontwikkelen

 1. Iedereen krijgt bij geboorte een persoonlijk ontwikkelbudget;
 2. De werkgever stort maandelijks een bijdrage in dat budget;
 3. Bij ontslag wordt de transitievergoeding in het ontwikkelbudget gestort;
 4. Iedereen wordt verplicht tot een periodieke loopbaan APK;
 5. Een loopbaanwinkel die alle werkenden ondersteunt bij het gebruikmaken van het ontwikkelbudget.

Verzekeringen

 1. Bij ziekte betaalt de werkgever voortaan één jaar het loon door in plaats van twee jaar nu;
 2. Er komt een publieke basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid op het bestaansminimum, voor alle werkenden die een jaar niet hebben kunnen werken. Voor werknemers blijft daarboven het huidige, hogere niveau bestaan. Zelfstandigen kunnen zich bijverzekeren.

Werkloosheidsuitkering WW

 1. De WW‐uitkering voor ontslagen werknemers wordt hoog en kortlopend. Nu is de WW-uitkering maximaal twee jaar.

Activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid

 1. Voorkom (langdurige) uitval door tijdig switchen en publiek-private samenwerking
 2. Losgekoppeld van uitkering;
 3. Vanaf dag één in een gestructureerde setting werken aan verbetering van hun kansen op de arbeidsmarkt;
 4. Investeren in volwaardige participatie aan de basis van de arbeidsmarkt;

Pensioen

 1. Voor aanvullend pensioen boven de AOW gelden nu nog afwijkende verplichtingen voor verschillende werkenden. De commissie wil een gelijk speelveld en daarom ligt een ‘aanvullende voorziening in het fundament voor alle werkenden’ voor de hand.