Controleider is een raar woord. Doen we alleen controles? Met zo iets als een ‘jeugdleider’ aan het roer? Blogje over zoektocht naar iets meer dan een controleleider. 

Door de komst van een prachtige nieuwe klant met ruim 1.000 controle-uren zoeken wij een ‘controleleider’. Ik denk ik kan d’r eens een berichtje van maken op LinkedIn. Dus wilde ik opschrijven ‘gezocht controleleider’. Maar ik dacht, wat is dat voor term ‘controleleider’. Iemand die de controle leidt. Vind ik dat woord nu erg passend bij de gedachte die ik heb bij de aanpak zoals Afier Accountants voor Mens + Maatschappelijk voorstaat? Is controle het hoofddoel of zelfs het kernwoord? En vind ik leider een juiste term? Een zoektocht naar iets passends.

Niet internationaal, wel Rijnlands

Maar één ding is wel duidelijk. Het zijn geen internationale termen.  Dan zouden we zoeken naar een audit manager in dit zwaar Angelsaksisch georiënteerde land. Veel bedrijven in Nederland gebruiken engelse woorden. Volgens Jaap Peters (van ‘intensieve menshouderij’) komt dat van het Marshall plan na de tweede wereld oorlog. Daarvoor hadden we geen ‘planning & control’ of ‘compliance’ of ‘management’. Er was wel iemand de chef, maar dat was vaak de vakman die hoog in aanzien stond en vanuit die erkenning de autoriteit had en de leiding op zich nam.  We waren meer georiënteerd op het Rijnlandse model van bedrijfssturing.  Hoe goed het Rijnlandse denken ook is, toch zien we ook niet graag mandatenleiter wirtschaftsprufer/-in de wervingsacties staan. Op zich wel beter dan Duitse termen als schaftsführer. Dat zijn toch beladen woorden voor (nog wel sommige) Nederlanders. Wel bijzonder dat ze bij onze Oosterbuur nog met een mannelijke en een vrouwelijk vorm van controlerend accountant werken. Dus dan maar controleleider en controleleiderin?

Als we bij Afier kijken waar een controleleider voor staat dan komen we op heel andere termen ook omdat we anders willen organiseren:

Mentor 

Bij Afier staat ‘mensen-voor-cijfers’ voorop. In onze kernwaarden staat dat we dichtbij mensen willen staan. Dat zijn dan de mensen van de klant. De controller, de administratie, directie, HRM of andere staffuncties. Maar ook de receptioniste, het secretariaat, magazijnschef, medewerker logistiek en iedereen die je in het mooie afwisselende beroep maar mag tegenkomen.

Maar in de eerste plaats is de controleider ook mentor. Mentor van stagiaire, trainee, junior of senior assistent die bij Afier stappen zet op weg naar een rijker leven. Rijkdom dat is wat we als professionals willen verzamelen. Een goed inkomen dat ook, maar vooral de rijkdom van vak- en mensenkennis. Onbetaalbaar. In het Rijnlandse model spreekt men overigens niet van mentor maar van meester. De meester van het vak die de gezel iets van liefde voor het vak bij te brengen.

(Hoofd-) uitvoerder

Een controleleider vergelijken we ook graag met de hoofduitvoerder op de bouw. De analogie met de bouw zien we meer terugkomen in de aanpak van Afier. Was is het bestek. Wat zijn de technische specificaties, wat zijn onderaannemers (fiscalist of IT-auditor), wat is meerwerk en wat valt binnen het bestek. De hoofduitvoerder bewaakt en stuurt al deze processen. Zij of hij heeft haar middels een controle project haar of zijn eigen bedrijfje.  Afhankelijk van de klant spreken we over ‘bedrijfje’ of bedrijf. Sommige klanten vragen dusdanig veel dat er echt wel sprake is van een groot project.

Verbindingsofficier

De controleleider is zeker de chef van de verbindingen. Binnen het controleteam, met de diverse sleutelfunctionarissen bij de klant en zeker ook met alle toeleveranciers. De planner op het kantoor, de collega’s en de reviewer/OKB-er of de tekenend partner. Met deze laatste heeft controleleider een bijzondere relatie. Deze wordt betrokken en is klankbord van de controleleider. Deze moet namelijk als officier ook beslissingen nemen. Dat kan vaak zelf, maar soms is het goed om even te sparren. Daarom is het mooi dat Afier met Marc, Gert-Jan, Jacco, Ben, Thea, Ojanne, Rita, Peter, Arjen en ondergetekende 10 afgestudeerde RA’s kent en met Jeroen en Willem ook nog 2 RE’s.

Verbindingsofficier kent nog een dieper laag. Dat is ook de officier van de verbinding. Dus dat moet je denken aan hoe liggen we elkaar, hoe waarderen we elkaar in goede en kwade dagen, hoe houden we elkaar vast in moeilijke momenten. De officier van de verbinding is de bewaker van ‘mensen-voor-cijfers’. Omzien naar elkaar. Dat geeft een familiegevoel, geborgenheid en geruststelling dat als het bij jou tegenzit er steun in welke vorm dan ook klaar staat.

Aanjager (van vernieuwing)

De controleleider mag ook de aanjager zijn van vernieuwing. Daar is tijd en budget voor. Daar is zelfs ondersteuning voor. Jorrit is 32 uur per week beschikbaar om op alle mogelijke manieren te helpen met data-analyses. Hij denkt mee en voert uit. Daar kun je ideeën kwijt, maar daar kun je ook van leren. Zelf en het hele team. Zelfde geld voor wat betreft IT bij Willem. Met 25 jaar IT-audit-ervaring is hij een waardevolle steunpilaar voor de juiste controle. Kunnen we dan toch komen tot een positieve controle op de vraag kunnen we steunen op de ITGC’s. Daarmee werken we aan innovatie, maar ook aan efficiënt controleren. Het kan toch niet zo zijn, dat onze klant in control is of wil zijn door de juiste inzet van moderne applicaties en de accountant lijstwerk en steekproeven nodig heeft om haar of zijn oordeel te vormen…..ben je ook aanjager van moderne controle dan kunnen misschien samen optrekken…

Sfeerbewaker

Soms zit het tegen. Klant heeft moeite ‘het bestek’ na te komen. Teams komen achter op de planning, teams voelen de druk van de planning, volgende klant komt er al weer aan. Dan moet je de sfeer in team en tussen team en klant bewaken. Dat werk zo veel prettiger. Wat daarbij veelal helpt is samen (persoonlijk) zoeken naar een oplossing. Kan klant iemand ‘er bij zetten’, ‘inhuren’, kan de controle nog slagje draaien, kan er uitstel worden verkregen, kan er iets geruild worden. Het is niet leuk en zeker ook niet efficiënt. Maar wellicht heeft de klant redenen waarom het tegenzat. Redenen waar een ‘mens-voor-cijfers’ begrip voor heeft en waarom wij niet weglopen, maar problemen proberen op te lossen. Dat maakt ons gewaardeerd. Bovenaan moet echter wel staan, hoe doen we het beter, sneller, effectiever. Soms kunnen de interim-controllers van Afier in het jaar of voorafgaande aan de jaarafsluiting meehelpen. Het ontlast in een proces wat vaak geen wekelijkse routine is. Interim-controllers kunnen de zaak wellicht zo inrichten dat het proces (geautomatiseerd) zodanig verloopt dat 40-50% van deze ad hoc controles worden overgenomen door goed ingeregelde processen.

Adviseur

Uiteindelijk durven wij ook te zeggen. De controlerend accountant is ook adviseur. Via juiste scope kan een audit erg behulpzaam zijn in het hoe en het wat van (proces-) verbetering. Goede controle is ook voor opdrachtgever leerzaam. Spiegelen, innoveren, maar ook kennis delen. Kennis opgedaan in studies, maar ook in de praktijk. Klanten leren soms accountants ook. Die kennis zetten ze ook elders in. Accountants zijn kennis-oliemannetjes van het bedrijfsleven.

Daarbij is bij Afier een grondregel: als je vind dat iets anders moet (afkeuren) dan moet je ook kunnen zeggen hoe het dan wel moet. Daarbij is de waarheid de vriend van de verandering. Afier probeert daarin ook de menselijke maat te betrekken. Wat is passend, proportioneel of effectief. Dat vraagt het kunnen combineren van inlevingsvermogen en vaktechnische kennis.

Als we deze 6 omschrijvingen tot één afkorting vervormen dan is een controleleider een MUVASA

MUVASA? Dat klinkt niet erg sexy. Dan zoeken wij toch maar een controleleider, maar het representeert in ieder geval een brede kijk op accountancy!

Naschrift 

Denk je ‘muvasa’ is iets voor mij. Ik zit nu tegen het plafond of ik wil gewoon mijn benen eens onder een andere tafel steken, dan kun je ons bereiken via 0592-530953. Beller is sneller zeggen we dan. Mailen kan natuurlijk ook e.kreuze@afier.com

GR
EJK