Eindelijk is het zo ver, het reces is ook in Hoogeveen begonnen. Reces staat letterlijk voor ‘onderbreking’, maar eigenlijk is het gewoon vakantie. Volgens sommigen een ernstig overschat fenomeen, vakantie. Maar je ontkomt er niet aan. Dus zo is het zomer 2022. Als ik dit schrijf is het 16 juli. Exact 4 maanden na de verkiezingsuitslag. Wat een prachtige 4 maanden. We blikken terug op het eerste paarse maanden van Hoogeveen, tijd van nieuwe verbindingen, nieuw elan en nieuwe rollen.

Reces

Ik beken onmiddellijk dat ik de laatste 10 jaar niet meer zo warmloop voor vakantie. Werkverslaving zeggen mijn kinderen. Iedere zomer toch nog even naar de zaak en vaak ook wel een leuk projectje bedacht waar ik wat energie in kwijt kon.  In zomer 2020 was het lekker werken. Ik was bezig 10 nieuwe medewerkers te werven en in tussen konden we flink aan de slag met de door mij namens CDA aangekondigde grootste omslag in de Hoogeveense politiek: met elementen als een raadsakkoord, zakencollege en oranje mappen, onsamenhangende cijfers en de werving en selectie uit de 86 kandidaten. Met de aanstelling van Derk, Jan, Janita en Werner begon een nieuwe tijd.  In zomer 2021 was het mijn collega’s genoeg. Ik mocht 9 weken niet op de zaak komen. Gelukkig kon ik dankzij de oproep van raadscollega’s in december 2020, in de zomer daarna aan de slag met ‘nieuw sociaal Hoogeveen’. Vele interviews, rapporten lezen, vooruitstrevende wethouders in A’dam, Dordrecht, Leeuwarden, Voorschoten mogen interviewen. Gesprekken met mensen in de bijstand, adviesraad en cliëntenraad. Veel informatie verzameld en mooi rapport van gemaakt. Een rapport dat veel te groot werd. Niemand kon het goed volgen. Dus dan schepje d’r bovenop. Een complete website van gemaakt. Zie daarom www.nieuwsociaalhoogeveen.nl. Daarmee vlogen de 9 weken voorbij. En nu is het zomer 2022. Omdat ik geen idee wat ik ga doen, daarom eerst maar even de afgelopen 4 maanden op een rij gezet.

En terugblik op 4 maanden nieuwe politiek

De afgelopen 4 maanden kende 12 politieke momenten. We zetten ze even op een rij in een excelletje en lopen ze even blij langs.

 1. 16 maart: de uitslag van de verkiezingen

Vanaf 16 maart was er weer een nieuwe politieke realiteit. En wat een prima uitslag voor CDA Hoogeveen. Na een prachtige en zeer stimulerende campagne. Met veel gemotiveerde, oudere en jonge mensen gingen we vol goede moed de stembureaus in. Wat een team dat campagneteam. Flyeren met bijna 50 man door Hoogeveen, hoogtepunten, ondermeer in het Klooster met ‘partij van de samenleving’-speech van Annette. Wat had ze ook een positieve invloed op onze campagne. Dat was ook nodig, na Omtzigt, na corona-met-Hugo en na de gevallen coalitie van 2018-2020 met CDA, waren er die zo’n 4 zetels voorspelden. De uitslag 2018 van PvdA met 2 zetels was wel het schrikbeeld voor velen. Dan kwamen de 6 zetels als grote meevaller uit de bus. Niet de grootste partij, dat bleek veel te hoog gegrepen. Wel de nummer 2. Serieuze partner die vast mede Hoogeveen kleur mag geven…zo dachten wij…. Net als de voorgaande 100+ jaar. De Hoogeveense kiezer koos er voor om de (in) formatie in handen van onze lokale vrienden te leggen. En ze ging met goede mensen van buiten aan de slag: PvdA-er Bijl en CU-er Vlieg. Jammer was het dat we niet eens aan tafel kwamen, we hadden nog wel van die mooie plannen met een grote samenwerking (bewust geen coalitie genoemd) met GB, PvdA, VVD, CU en CDA. De plannen om te proberen om GB buitenspel te zetten werden door CDA-ers direct afgewezen. Dat kun je niet maken.  Zo’n grote partij hoort in de samenleving een prominente rol te spelen. Dat we als tweede partij een lesje geleerd moesten krijgen was bij ons helemaal niet opgekomen.

 1. 28 maart: het afscheid

Een afscheid van de raad van maar liefst 3 CDA-ers met alle drie indrukwekkende speeches. Zelf werd ik nog wel eens op de hak genomen. Kamiel stipte onze bijzondere relatie aan. Blauwe en gele mensen hebben altijd uitdagingen om samen te werken. Gelukkig kan ik goed met blauwe personen omgaan…

 1. 30 maart de benoemingen

Op 30 maart wordt de nieuwe raad geïnstalleerd. Maar liefst 15 nieuwe mensen met veel elan en energie om ergens tussen partijbelang en opkomen van Hoogeveen aan de slag te gaan. Compleet nieuwe partij in de vorm van Forum. Een partij die vrij goed duidelijk weet te maken waar ze tegen zijn. Waar ze voor zijn moet nog wat duidelijker worden. PvdA heeft 3 frisse gezichten, CU 1, GL helemaal nieuw, VVD heeft 2 nieuwe gezichten (met een frisse Ewout 2.0), CDA heeft 3 nieuwe personen (met weer veel inhoud), GB ziet er ook fors anders uit. Sikke, Cihan, Geert-Jan en Jakob zijn er bij genomen (naast Aron, Hilma en de laatste Jan). Dus 15 nieuwe leden, zeer hoopvol. Natuurlijk leven we dan nog in afwachting van het werk van Cees Bijl….

 1. 7 april Boekweitlaanmotie groot succes

CDA heeft in de campagnetijd actie gevoerd voor meer veiligheid in Zuid. De boekweitlaanmotie wordt aangenomen en college moet nu echt aan de slag met verkeersveiligheid. Buurt is erg blij met de actie van CDA en nu dus de wethouder (Bisschop). Haaye en Aaf-Tineke pakken het super op.

 1. 14 april einde van de formatie

Hoewel ik zelf afwezig ben om aan sterfbed van mijn lieve schoonvader te zitten brengt Cees Bijl verslag uit. Het zou niet eerlijk zijn als ik zeg dat ik onder de indruk ben van zijn advies en dat ik blij ben met de verslagen van de gesprekken. De openbaarmaking is wel zeer transparant. We lezen dat het CDA de rekening moet betalen. Persoonlijk voel ik me daar duidelijk op aangesproken. Duidelijk is wel waar we dan staan. Ik besluit dan ook me uit zo veel mogelijk functies terug te trekken. Geen commissies of voorzitterschappen meer. Positieve hieraan is dan ook dat ik alle vrijheid ervaar om me in te zetten voor de portefeuilles die ik mag bedienen. Deels met andere CDA-ers. Zo zit ik zit weer op (ziekenhuis-) zorg en natuurlijk op financiën (mijn favoriet). Daarnaast dit keer op sport en cultuur. En op duurzaamheid (eerst nog met Sven en Klaas en Simon als steunfractie). Leuke uitdagingen en ik ga dan ook als vanouds voor de inhoud.  De verbinding zal dan ook wel weer ontstaan…

 1. 21 april benoemingen Arnold en Sven

Hoewel de reden niet mooi is. Annette is echt erg ziek (als ik dit schrijf gaat het gelukkig beter). Daarom komt Pessenaar Arnold in de raad. En zijn plek als opvolger wordt ingenomen door talent Sven. Sowieso is een grote opsteker dat we zo’n goeie top 15 hebben. Super dat zo veel 20-tigers en 30-tigers zich willen aansluiten bij de CDA-fractie. Thijmen, Harmjan, Agnes, Laurens en dat soort jonge(re) gasten. Geweldig! In de campagne waren er oudere en jongere CDA-ers die nieuw elan brachten.

 1. 19 mei benoeming auditcommissie

Op de 19de mei wachten we nog op het coalitieakkoord, weinig hoogtepunten of je moet benoeming als lid van de auditcommissie een hoogtepunt vinden. Afgezien dat ik zo’n 50 audit commissies mag bedienen is dit de 6ste auditcommissie waar ik als lid in zit. Altijd leuk om ook aan de ander kant van de tafel te zitten. Dus positief punt dat er een auditcommissie is, jammer dat het een vrij politiek orgaan is. Zelf wilde ik wel alle fracties  dienen, maar door iedere partij in zo’n commissie te zetten is er toch een afspiegelingssysteem aan de orde.

 

 1. 2 juni Jaarrekening SWO

De jaarrekening en begroting van de SWO moeten worden behandeld. Deze goed bestudeert, diverse vragen kwamen daarbij naar voren. Ook de SWO houdt veel geld over. Niet omdat het allemaal zo goed gaat. Het is dus een soort in zichzelf gekeerde tegenstelling. Het lijkt heel goed te gaan, maar onder water gebeurd er van alles. Geld blijft vooral over omdat we zaken niet kunnen uitvoeren door gebrek aan personeel en omdat Den Haag relatief onverwacht met geld blijft strooien. Blijft vreemd, maar feitelijk. Als CDA mochten we een principieel punt maken rondom de dikke 1 mln die ongewenst achter blijft in de boeken van de SWO. En dat terwijl we afgesproken hadden dat de SWO geen vermogen hoeft op te bouwen. Immers de Wolden en Hoogeveen staan 30-70 garant. Erg positief was de aandacht die er was voor de punten van het CDA. Eigenlijk waren wij de enige die meerdere punten aan de orde wilde stellen en daar was alle ruimte voor. Debat was er eigenlijk niet, men was moe…? Of het was allemaal nog te nieuw?

 1. 16 juni College en het akkoord

Wat een prima college is er aangesteld. Natuurlijk als je financieel de wind mee hebt kan iedereen een zeilschip besturen, maar Mark en Jeroen maken inhoudelijk veel indruk, Roelof gaat er met zijn grote energie tegenaan en van Jan en Derk weten we al wat ze kunnen. Dat ze in een ander rol zullen moeten acteren was duidelijk, maar hoe ze dat doen is de vraag. Keer op keer benadrukken ze echt van de gehele raad te zijn. En niet de coalitiedoelen te dienen. Natuurlijk markant dat VVD met maar 3 zetels zelfs 3 wethouders mag leveren, maar dat is oud-denken. Hoogeveen mag blij zijn met zo veel bestuurlijke ervaring. De verschillen tussen jong en oud, tussen nieuw en zittend, tussen autochtoon en allochtoon,  tussen zaken- en politiek college zijn aanwezig en het zal leuk zijn om daar het nodige dualisme van te zien.

Dan het akkoord. Wat een prima stuk, super breed, veel punten van veel partijen zitten d’r in. Het document natuurlijk gefileerd en alle 77 ‘toezeggingen’ die daar in staan kunnen allemaal mijn enthousiasme ontmoeten. Ik ging daar al  uitgebreid op in: Paarse pudding – Kreuzeman. Echt scherpe keuzes maakt het niet, maar het zijn wel veel goede doelstellingen. Zelf ben ik heel blij met de aandacht voor de bestrijding van de armoedeval. Het bestuur van Hoogeveen moet alles op alles zetten om dat terug te dringen. Mooi dat het in het akkoord staat.  Zeer positief. Ik raad aan om eens te lezen: Deeltijdbaan in Voorschoten – Nieuw Sociaal Hoogeveen

 1. 30 juni boeren en gemrap

Wat een ruimte voor de verontruste boeren, grote actie voor het raadhuis, veel aandacht. Ze mochten volop inspreken en de CDA-VVD-motie werd ongewijzigd aangenomen. Ook was het mooi te zien dat in de coalitie alle ruimte was om afwijkende standpunten in te nemen. Dat is hoopvol. Als je dat combineert met een zeer breed en open geformuleerd coalitieakkoord, dan zou er wellicht toch sprake kunnen zijn van nieuwe politiek in Hoogeveen. Dat past bij het elan van een paarse regering. De gemrap gaf mooie berichten voor de financiën van de komende jaren. Wij hadden nog wel wat kritische vragen, deze werden supersnel beantwoord. Echter de raad was tussen jaarrekening en kaderbrief (zeg maar pre-begroting) zat van de financiën. Daarom ging de gemrap direct door naar besluiten. Begrotingswijzigingen werden moeiteloos aangenomen.

 1. 5 juli verantwoordingsdag 2021

Op 5 juli mooie verantwoordingsdag. Niet helemaal zoals gehoopt, maar we konden onze 4 punten aan de orde stellen. Enige wat in de media overbleef was de reactie van Reneman dat er geen ruimte was voor OZB-verlaging. De informateur Korthuis had het nog zo mooi gezegd. Ja, bij 28% OZB stijging zorgen we voor meer geld op korte termijn en dan kan later de OZB weer verlaagd worden….dat was een luchtkasteel, een fata morgana. Ook nu niet veel debat. Misschien nog iets met het college. Bijvoorbeeld over de slechte score van Hoogeveen op de brede welvaartsmonitor, zeker op hoge score op landurige ziekten, maar college zegde geen onderzoek toe en kwam met een algemeen en ook juist verhaal over lage SES.

 1. 14 juli Amendement OZB 0% indexatie

De overgang van reces naar recessie is niet heel groot. Maar drie letters extra. vakantie + SIE….wat gebeurt er in Nederland? CDA was eigenlijk de enige partij die daarop in ging en concrete actie ondernam.  Mooi dat we daar de ruimte voor was en dat we steun kregen van FvD, SGP, SP en D’66. Op GL na de gehele oppositie. Nu zit GL sowieso met een lastige combi met PvdA in het zicht van een fusie…

 

Dus er zijn veel onzekerheden, wanneer heb je genoeg gespaard, wanneer is zelfs indexatie een goed moreel standpunt? Nu te minderen met  sparen komt Reneman veel vroeg. OZB moet je blijven indexeren en we hebben teveel PM-posten. In november weten we vast meer van deze PM-posten.  Amendement OZB-0% moeste we maar eens terugbrengen bij begroting. Eigenlijk ook nog te vroeg. Nog liever bij de kaderbrief 2024. GB pleite zeer onverwacht voor een financiële conferentie… tegen die tijd weten we meer over de onzekerheden….? Of zijn er dan weer meer onzekerheden?  Het eerste wat we toch gaan doen is snijden in de uitgaven zo stelde de wethouder….in dezelfde zin zegt hij echter ‘de mogelijkheden daartoe zijn erg beperkt’. En dan te bedenken dat het rijk de inkomsten al wel voor de komende 4 jaar heeft gegarandeerd! Schone lei-afspraken moeten we sowieso herijken…gaat dan weer de andere kant op. ….want er moet vooral geïnvesteerd worden….stilstand van afgelopen jaren op investeringen moet er uit…dus meer geld lenen en meer risico’s nemen.  Mooi om te zien dat Reneman zo van links naar rechts door de baan ging. Niemand stelt dat overigens aan de orde. Dit keer was nog net niemand die zei ‘ik kan het niet beter als de wethouder zeggen’…..en volgens Reneman is Indexatie  gewoon volgen van de prijzen om onze uitgaven en inkomsten gelijk te houden. Dat de inwoners dat niet kunnen doen als hun werkgever, pensioenfonds of opdrachtgever (bij zzp-ers) hen niet compenseert speelt bij deze wethouder blijkbaar geen voorname rol. Zijn taak is de financiën op de orde houden, de (energie-) armoede is een andere afdeling? Het is een forse taak om het college scherp te houden, d’r lijken er niet veel te zijn die dat doen.

Hoewel ik verder geen rol op de avond zelf had, heb ik toch de traditie, om een cadeautje aan het college te geven bij een P&C-hoogtepunt, doorgezet.  Voorzitter K. Loohuis ontvangt hierbij de ‘werk aan de winkel-sticker’ en daarbij het boekje ‘Brede welvaart, grote opgaven’.  Beide symbolen voor de grote hoeveelheid werk voor dit college. Ze kunnen zeker niet als een luie tuinman de bloemen van zelf zien bloeien en beetje achterover leunen….!

Mooi moment, college aan het werk gezet met boekje over ‘brede welvaart en de verschillen in regionale opgaven’…. en natuurlijk een oproep om aan het werk te gaan met de winkel. Er is veel werk aan de winkel! Daarom ook alle wethouders een paar stickers aan geboden!

Abstractie hoger brachten wij ook nog ter sprake: meer energie in werving stoppen. Een motiverende missie. Lopen we niet het risico van het in opstand komen van inwoners? De kloof wordt groter. Meer vertrouwen in de overheid en in elkaar? Gevoel van vertrouwen moet terugkomen. Terugkomen in overheid. Op dit punt ook geen luie tuinman a.u.b.. Heel veel werk aan de winkel! College willen we daarmee helpen, samen stappen maken. College predikt nieuw elan, vertrek van mensen hoort bij deze fase en de SWO-directie is geen luie tuinman zegt Reneman, Rutte-achtig doorschuiven?….en verder komen er woonvisie, komt er een armoedeconferentie en zo zit er weer van alles in de pijplijn en gaat het college volop in gesprek met de samenleving. Kortom veel woorden, nog weinig daden? We zullen scherp op letten….Over OZB werden we weggestemd, toch nog positief puntje gezien?

De uitslag van bovenstaande stemming was oppositie tegenover coalitie (met oog op de fusie toch al vast inclusief GL). Op één man na. Jakob van der Heide stemde tegen het standpunt van het college. Dat was een mooie ontwikkeling. Ook nu zie je weer dat de coalitie veel ruimte biedt aan de volksvertegenwoordigers die tot hun team behoren. We zagen het ook al bij de boerenmoties. Dat is echt zeer positief en zo konden we uit een matige stemming toch weer een positief punt halen. Alles opgeteld is er echter geen reden voor jubeltonen. Daartoe zijn er te grote problemen in de wereld…..

Helaas, veel groter problemen in de wereld

Als ik dit schrijf wordt in de Oekraïne het meisje Liza in Vinnystia begraven. Haar moeder strijd nog voor haar leven in het ziekenhuis. Liza (op insta Lizi Love) lijkt op ons nichtje met down. De russen (zonder hoofdletter) vuren 3 rakketten af op het dorp. Doden diverse burgers, waarom? Omdat ze het land willen zuiveren van nazi’s…..een klein meisje van 4 jaar in haar roze buggy op weg naar spraaktherapie komt om. En dan zijn er mensen die vinden dat de vlag van de Oekraïne niet op ons raadhuis mag wapperen. Hoe diep ben je dan gezakt in de bubbel van het complot denken als je die omgekeerde nationale vlagactie hoger aanschrijft dan de steunbetuiging aan een Europees land waar 10.000-den mensen zijn omgekomen en 600 miljard aan schade is veroorzaakt door een dictator met waanideeën. Een dictator die zelfs aangeprezen wordt door een enkele Nederlandse politicus.  Dat je zo diep gezakt kunt zijn dat je de daden van Poetin kunt rechtvaardigen. Kortom het is niet lekker even reces / vakantie in de Oekraïne….daarmee voel je een bezwaard gemoed…..

Wat een ellende spreekt uit deze foto. Dan verbleken alle discussies over koopkracht in Nederland…..