Afgelopen donderdag (1 juni 2017) stond verkeersveiligheid op de agenda van de raad in het kader van de ‘mobiliteitsvisie’ van Hoogeveen.  We zetten daar als CDA (naast de andere 7 V’s) zwaar op in. Waarom? In deze blog wordt dat duidelijk. En behandelen we ook nog de andere aspecten die we benoemd hebben (en die ook niet de pers haalden….).

Zoals altijd met een agendapunt waarop ik het woordvoerderschap moet voeren, ga ik d’r even goed voor zitten…en dat is met verkeersveiligheid helemaal het geval. Ieder keer als ik weer over de Trekgatenweg, Edisonweg of Voltastraat rij dan herinner ik me de noodzaak voor veel aandacht voor veiligheid. Op deze plaatsen zijn de laatste jaren Hoogeveners in het verkeer om het leven gekomen. Mensen die u en ik kenden. Van werk, kerk, het hospice of het voetballen. Familieleden die we zijn treuren om degene die is weggerukt uit het leven. Aan de Trekgatenweg brand sinds de Pasen 2015 altijd een lichtje voor de jonge (24 jaar) Hoogeveense die daar op die plek is overleden toen zij met haar Toyota Startlet tegen een van de bomen botste.

trekgaten 3

Afgelopen donderdagavond mocht ik in de gemeenteraad pleiten voor meer veiligheid in het verkeer in Hoogeveen. Komende vergadering gaan we vragen stellen over ‘racen door Hoogeveen’. Bij ons leeft verkeersveiligheid zeer nadrukkelijk. Wat hebben we gesteld in de raadsvergadering over veiligheid?

VEILIGHEID

Onze facebooksite ‘Hoe gaat het met het verkeer in Hoogeveen’ leverde ons veel informatie (in PB’s) op over onveilige situaties of vermeende onveilige situatie. Gevaarlijke kruisingen en racebanen springen daaruit.  Als het gebruik van internet efficiënt en toegankelijke wordt gemaakt dan heeft u bijna 55.000 adviseurs rondom verkeersveiligheid. Iedereen neemt immers deel aan het verkeer! Als wandelaars (met of zonder rollator), e-fietsers, schoolkinderen, auto-delers, auto-opladers, forenzen en ga zo maar door. wethouder, maak daar gebruik van! Extra aandacht vragen wij voor het fenomeen 30-km-zones. De landelijke media was er de afgelopen 14 dagen een paar erg druk mee. Discussie eerst handhaving of eerst snelheid remmende maatregelen. Wij hebben in Hoogeveen ook 30-zones waar auto’s, maar zelfs vrachtwagens en tractoren op hoge snelheid doorheen scheuren. U moet bijvoorbeeld (en lekker dichtbij u in de buurt) eens een avond op terras aan bijvoorbeeld de dorpsstraat in Pesse gaan zitten….in het kader van verkeersonderzoek bedoelen we dan.. dan kunt u het gemakkelijk waarnemen. Tenslotte willen we wijzen op de mogelijkheid om, ook om de fiets meer ruimte te kunnen geven (mits groen behouden blijft) toch meer gebruik van eenrichtingverkeerswegen te gaan maken. Dat komt de veiligheid naar onze mening sterk ten goede.

Dit laatste is ook erg interessant om op die manier meer ruimte voor de fiets te creeren. De fiets komt er in het beleid nog bekaaid van af zou u kunnen denken. Dat is overigens niet het geval als het om beleid gaat. De fiets staat nu in Hoogeveen op een gedeelde eerste plek (met de auto). Hoe dat uitpakt zien we pas bij een fietsnota…vele ideeen werden gelanceerd. De wethouder kwam papier tekort om alles te noteren…dat beloofd nog wat. Zelf geloof ik in de lange termijn niet in de klassieke driedeling. We gaan echt naar een vijfdeling. Van wandelaars, fietser (traditioneel langzaam verkeer) en auto’s, naar wandelaars, fietsers-langzaam en fietsers-snel vervolgens auto’s.  Binnen de auto’s krijgen we ook tweedeling (of meer). Duurzaam en niet-duurzaam vervoer. Het niet duurzame vervoer gaat een route in die gelijk is aan de sigaret.  Als je 30 terug kijkt wat roken overal gewoon, maar nu is de roker de paria van de vergadering of van het kantoor….:-).  Gezond en duurzaam dat zijn de standaarden.

Terug naar de fietsen. We moeten ons in Hoogeveen voorbereiden op vierdelige wegen. Om ruimte te maken moeten we dus auto-meters inleveren! Dat is een beleidsuitspraak. In het debat buitelenden raadsleden over elkaar heen als het ging over de voorbeelden van wat moet veranderd, maar dan moet je dat nu wel regelen op beleidsniveau. Allerlei wegen, bruggen of fietspaden noemen is geen beleid. Als je pleit voor een fietssnelweg erflanden centrum dan is dat een individuele verbetering.  Wat is dan je beleidslijn. Daarin gingen raadsleden de mist in. U wilt dus beleidsmatig ‘meer ruimte voor een snelfietsverkeer tussen Hoogeveen en de omliggende dorpen? Een fietssnelweg richting Emmen, richting Beilen en richting Zuidwolde zijn dan uitwerkingen. Een fietssnelweg langs het kanaal een stukkie van een route. Niet verkeerd maar niet compleet en zeker niet beleidsmatig.

We krijgen dus wandelverkeer (kan best op één zijde van de weg), langzame fietsers en snelle fietser en overige verkeer. En als CDA stelden wij dat de snelle fietsers meer ruimte zullen vragen. Dus moet er beleidsmatig een oplossing komen. Grond van openbaar groen, landbouwgrond of tuinen weghalen is een optie, maar maakt Hoogeveen er niet mooier op. Dus moet de optie, meer eenrichtingsverkeer onderzocht worden. Daarmee wordt het sneller (dus aantrekkelijker) om de gewone of de snelle fiets te pakken. e-Hoogeveen vraagt om ruimte voor e-fietsen! Dan wordt je pas een e-Stad in Nederland.  En dan doen zich weer nieuwe VEILIGHEIDSVRAGEN VOOR!

Uit de krant:

efiets gevaar

Ook in Nederland wordt de elektrische fiets steeds populairder. In 2016 was van alle nieuw verkochte fietsen 29 procent elektrisch, blijkt uit cijfers van BOVAG en RAI Vereniging. Vijf jaar eerder was dat nog 17 procent. Tegelijk met de groeiende populariteit bestaat er zorg over de veiligheid van de elektrische fiets. De SWOV deed hier in 2014 onderzoek naar.

De combinatie van een zwaarder gewicht, ongunstiger gewichtsverdeling, een soms onnatuurlijke wijze van trapondersteuning en hogere snelheden kunnen leiden tot een hogere ongevalskans en ernstiger letsel. Bij ouderen neemt deze kans nog eens sterker toe vanwege broosheid en hogere werkbelasting.

Snelle fietsen (speed pedelecs)

Sinds enkele jaren maakt ook de speed pedelec deel uit van het verkeer. Vorig jaar werden 3.468 van deze extra snelle e-bikes verkocht in Nederland, net iets minder dan het jaar ervoor. In Nederland worden speed pedelecs sinds 1 januari dit jaar gezien als bromfiets. De snelle fietsen mogen buiten de bebouwde kom maximaal 45 kilometer per uur en binnen de bebouwde kom op het bromfietspad maximaal 30 kilometer per uur. Als er geen bromfietspad is, rijden speed pedelecs op de rijbaan. Vanaf 1 juli 2017 voert het CBR vragen in over de speed pedelec bij de theorie-examens A, AM en B.

Eind april kwam een 37-jarige man om het leven bij een ongeluk met zijn speed pedelec in het Zuid-Hollandse Vierpolders. Volgens de politie was de man over de kop geslagen. De man droeg geen helm en raakte zwaargewond aan zijn hoofd. Hij zou de eerste dodelijke slachtoffer van een ongeval met een speed pedelec zijn in Nederland.

Het hele betoog van CDA inzake mobiliteitsvisie.

Voorzitter,

Voor ons ligt de mobiliteitsvisie. We gaan daarmee 10 jaar vooruitblikken. Dat valt waarachtig in verkeer en vervoer niet mee. Wie had gedacht dat wij ons openbaar vervoer moesten inleveren? Wie had van Uber, car-sharing, fiets-snelwegen, tientallen bakfietsvormen, fietspaden van gerecycled bermgras of vervoer met drones gehoord in 2008. Laat staan in 1991 toen we begonnen met de ringenstructuur en centrumruit. Daarom wil het CDA graag een Amerikaanse president citeren:

Beste way to predict the future is to create it

Abe Lincoln

Wij hebben de mobiliteitsvisie langs de meetlat van de 8-V’s gelegd. We gaan die niet allemaal behandelen en hebben ze inmiddels ter lering en vermaeck aan de wethouder en de raad beschikbaar gesteld. Maar wil drie V’s aan de orde stellen:

  1. Vernieuwing
  2. Verbondenheid
  3. Veiligheid

Ad 1. VERNIEUWING

Juist gisteren word bekend dat Assen-Groningen langs Noord-Willemskanaal definitief de eerste fietsnelweg van het Noorden gaan aanleggen.  Het eerste gedeelte is eind 2017 klaar. Kan dat ook met deze visie in Hoogeveen vragen wij ons af? Openbaar vervoer zetten wij voldoende druk op OV-bureau of maken we beleid van nieuwe vormen van OV, er rijden in Hoogeveen ook veel lege stoelen rond ‘wie-rijdt-met-mij-app’ kan toch een zelfde status als de buurwhatsapp krijgen.  En dan e-fietsen en e-auto’s zetten wij voldoende in op de trend, voldoende oplaadpunten? Of auto-delen. Toyota geeft aan dat autorijden op middellange termijn de sigaret van 2017 is. Je gebruikt ‘m wel, maar mensen kijken je afkeurend na….kortom op vlak van verniewing is de visie aan de rustige kant. O, de trends en ontwikkelingen worden wel gesignaleerd, maar het ‘vuurwerk’ komt vermoedelijk pas met uitvoeringsnota en fietsnota.  Dan heeft de wethouder wat ons betreft de kans om echt te knallen.

Ad 2. VERBONDENHEID

Slechts drie inwoners op de inspraakavond over veiligverkeer. Ze geven zinnige zaken mee dat wel, maar is de buurt dan (NIMBY-is de norm) wel voldoende betrokken. We zien het aan de vernieuwingen rondom de fietspaden die nu al op delen van de centrumruit zijn aangekondigd. Een gesprek met vertegenwoordigers van deze straten geeft gelijk een hoog duidelijkheid en goed adviezen van dagelijkse gebruikers en de praktijkmensen bij uitstek, de direct omwonenden. Ons bereiken wel veel meer adviezen dan op de inspraakavond. Via onze facebookactie ‘hoe gaat het met verkeer in Hoogeveen’ hebben wij ruim 30 tips en adviezen opgehaald van mensen die ons wijzen op met name gevaarlijke situaties, slimme oplossingen en meer veiligheid zoals meer zebrapaden. Het CDA heeft als grondprincipe minder overheid, meer samenleving. Op grond van dit principe willen wij er graag beleid van maken dat bij grotere wijzigingen in de verkeerssituatie er verplicht een buurtconsultatie plaatsvindt. In dat verband zijn we ook wel teleurgesteld dat op de vragen van CDA en PvdA van 29 maart 2015 om te komen tot een evaluatie van de centrumruit er voor deze visie gekozen is voor wat (citaat uit terugkoppeling wethouder deze week) geen wetenschappelijk onderzoek  is gedaan maar gebruik is gemaakt van expert-judgement.  Natuurlijk hebben we vertrouwen in onze verkeersambtenaren, maar dat is niet: meer samenleving. Het gevaar van tekentafelbeleid ligt op de loer en volgens ons kan buurtconsultatie niet zo moeilijk zijn.  Koop een sta-tafel, een stellingbord en ga op de juist plek op het juiste moment in de buurt staan. En o ja, gebruik krant en social media. Het bevalt ons als politieke partij uitstekend.

Ad 3. VEILIGHEID

Zo juist al gezegd. Onze facebooksite ‘Hoe gaat het met het verkeer in Hoogeveen’ leverde ons veel informatie (in PB’s) op over onveilige situaties of vermeende onveilige situatie. Gevaarlijke kruisingen en racebanen springen daaruit.  Als het effeicient en toegankelijke wordt gemaakt dan heeft u 55.000 adviseurs rondom verkeersveiligheid. Wandelaars (met of zonder rollator), e-fietsers, schoolkinderen, auto-delers, auto-opladers, forenzen en ga zo maar door. Maak daar gebruik van! Extra aandacht vragen wij voor het fenomeen 30-km-zones. De landelijke media was er de afgelopen 14 dagen een paar erg druk mee. Discussie handhaving of snelheidsremmende maatregelen. Wij hebben in Hoogeveen ook 30-zones waar auto’s, maar zelfs vrachtwagens en tractoren op hoge snelheid doorheen scheuren. U moet eens een avond op terras aan bijvoorbeeld de dorpsstraat in Pesse gaan zitten….in het kader van verkeersonderzoek bedoelen we dan.. tenslotte willen we wijzen op de mogelijkheid om, ook om de fiets meer ruimte te kunnen geven (mits groen behouden blijft) toch meer gebruik van eenrichtingverkeerswegen te gaan maken. Dat komt de veiligheid naar onze mening sterk ten goede.

AFRONDEND

Kortom CDA roept de wethouder op de 8 V’s langs het beleid te leggen. En vandaar uit de uitvoeringsnota (inclusief fietsnota) op te stellen. We zullen dan meer vuurwerk verwachten en scherp toezien of onze verwachtingen rondom de 8 V’s worden vervuld.

En graag horen wij of de wethouder van buurtconsultatie beleid wil maken en of hij dat aan de visie wil toevoegen. Moet (gezien lopende projecten geen grote stap zijn). Daarmee bespaart hij ons een motie en de raad vanavond enige tijd….voordat je het weet is het weer 1 uur…als dat allemaal lukt kunnen we instemmen met deze visie.

Naschrift

Antwoord wethouder (in 2e termijn): doe we eigenlijk al. CDA zal daarom bij uitvoering van beleid steeds weer vragen of er een straat- of buurtconsultatie heeft plaatsgevonden en of wij de opmerkingen kunnen krijgen die daar gemaakt zijn, met daarbij de reactie van gemeente op iedere opmerking. Dat moet de standaard worden en kan dus prima in het beleid worden opgenomen….!