Belboom voor de BWM? Dit is een blog over BWM-en, verzuring en afhaken. Allemaal zaken die ik in mij dagelijks leven als ‘amateur politicus’ tegen kom. Niet iedereen volg ik zelf, maar soms zijn mij collega’s zo vriendelijk om mij te wijzen op uitspraken vanuit de hoek van de BWM.

Wat is de BWM

De BWM staat voor het begrip ‘boze witte man’. Dat hoeft overigens helemaal geen witte of oudere man te zijn. Soms zijn het zelfs jongere vrouwen met een kleur. Maar het zijn meeste 50+ mannen, met tijd over en ze zijn meer dan kritisch. Soms erg zuur. De officile wiki-definitie is: pantoniem voor een blanke man die zich met belangrijke maatschappelijke vraagstukken niet gehoord zou voelen. Kenmerk van de boze witte man is dat hij (of zij) politici onbetrouwbaar vindt.

Vaak is de BWM die man waarvan de vrouw zegt, ‘zit je nou al weer achter die computer, kom toch eens gezellig koffiedrinken’…ik ben dan ook erg geïnteresseerd in de partner van de BWM. Welke invloed hebben zij? Weten zij wat manlief avond na avond op social media zit te kloppen. Zijn er geen familieleden die zeggen: ‘Piet dat mag ook wel een tandje minder, je zet onze familie wel een beetje te kijk’…?

Het begrip is in 2016 ontstaan en is een cliché-prototype van de hardwerkende en gefrustreerde man (niet altijd blank) die zich niet gehoord voelt door de politieke elite, die uit de boot valt bij de globalisering, die vindt dat hij steeds de dupe is van alles en iedereen. Tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 noemde Hilary Clinton aanhangers van Donald Trump (waaronder veel boze, witte mannen) een ‘basket of deplorables’ (zielige personen). Eigenlijk bedoelde ze: racistische, seksistische en homofobe mensen, die in haar ogen beter niet gehoord werden. De boze witte man niet horen geeft versterking van de tweedeling. Daar kom ik later op terug.

Voorbeelden

Zelf ken ik meerdere voorbeelden van BWM-en die mijn overladen met hun kritiek. Zo was er een bijzondere mevrouw die wel eens een hele avond in de auto (met haar buurman) op mijn oprit stond omdat ik niets wilde doen aan geluidsoverlast bij haar flat. Die om 05.00 uur aan de deur kwam om verhaal te halen. Onder valse voorwendselen naar mijn werk belde om mij (voor de 5de keer die week) te spreken. Of de man die brieven naar het landelijke partijbestuur en de kerkenraad van de kerk waar ik lid van ben te sturen.  Mensen die altijd hetzelfde tegen je zeggen, roepen bij het voetballen of die voortdurend online je zwart maken. Iemand die ons/mij verwijt dat wij Bethesda hebben verkwanselt (terwijl ik soms maandelijks met CDA in de TK daarover gestreden heb) en natuurlijk de verwijten rondom het financieel wanbeleid gevoerd door het CDA. Gezond verstand is bij CDA ver te zoeken. CDA zet onterecht ‘de sparende gemeente’ aan de dijk. Grond gratis hebben weggegeven. Het CDA een corrupte partij is….ik zal zo dadelijk kort op deze stellingen reageren. Ik weet echter wel dat politieke partijen deze BWM-en graag negeren.  Het is immers niet leuk als er steeds emmers zuur over je uitgegoten wordt. In zomer 2019 was ik d’r zo zat van dat bijvoorbeeld maar gestopt ben met mijn persoonlijke twitter-account. Ik richtte me toen op facebook. Echter ondanks dat facebook minder anoniem is, blijven ook daar de verzuurde berichten binnenstromen. De BWM is daarmee voor een fait accompli geworden. A fact of poltical life zullen we maar zeggen. En je kunt er ver mee komen. Dat zie je aan Trump. Ik ben het met één standpunt eens. Bij de gemeenteraadsverkiezingen (en andere verkiezingen) valt echt wat te kiezen. Je kunt stemmen op een partij met onrealistische plannen of met vooral protestverhalen, maar dan gaat eigenlijk je stem en ook je invloed een beetje verloren. Bij de paragraaf over de ‘atlas van de afgehaakten’ kom ik daar graag nog even op terug. Je keuzes in stemhokje en nog veel meer je keuzes binnen een politieke partij doen er echt toe. Mopperen en verzuren op facebook brengen je NIETS.

De strips onder deze titel zijn nog te bestellen: Boze Witte Man 2 – Barre tijden – Strips & Zo Alkmaar (stripsenzo.nl)

Korte reactie op de aantijgingen

CDA heeft financieel wanbeleid gevoerd Gerrit, Arend, Koob, Thijs, Ton, Anno-Wietze zijn allemaal wethouders geweest die veel voor Hoogeveen betekend hebben. Schoolgebouwen, industrieterreinen, sportvelden, sporthalen, theater, bibliotheek, winkelcentra werden onder regie van CDA (met altijd andere partijen) gerealiseerd. In 2015 worden decentralisaties ingevoerd. Vanaf 2017 komt er minder geld uit Den Haag en zien we het reservevermogen van Hoogeveen in 3 jaar tijd van 18 miljoen naar uiteindelijk 1 mln krimpen. Ook in voor die periode draagt CDA verantwoordelijkheid. CDA heeft wel op 30-6-2020 daar verandering in gebracht.
Hoogeveners moeten door het beleid van CDA bloeden. Hoogeveners genieten ook van alle investeringen. Door pogingen en successen van CDA heeft CDA geprobeerd de Hoogeveense OZB zo’n 25% lager te krijgen. Voorgenomen OZB-verhogingen waren cumulatief 10%+10%+28% is 48%. CDA wilde daar maximaal 20% van maken. Uiteindelijk is dat 31% geworden.
Hiemstra heeft er een potje van gemaakt Hiemstra heeft in 2015, 2016 en 2017 gewerkt aan overschot op de Hoogeveens exploitatie zodat er geld genoeg was om de gronden (onder druk van accountant) konden worden afgeboekt.  Na afboeking Riegmeer (€ 11 mln) was er nog € 18 mln reserve. Kortom het omgekeerde van een potje.
De reserverende gemeente moet je niet overboord zetten. Sparende gemeente is geen onzin Een gemeente met lage SES, grote sociale opgaven en een verzorgingsgebied van 80-100 duizend inwoners kan en mag niet op een te grote spaarpot gaan zitten. De gemeente is geen bedrijf wat een faillissement moet voorkomen. Het is een maatschappelijk bedrijf wat moet zorgen voor haar inwoners, nu en ook straks. Gemeente moet doorinvesteren voor de inwoners die nog geboren moeten worden. Er moet natuurlijk wel 15-20% solvabiliteit in kas zijn om tegenvallers op te vangen. Ook een schuldquote van 100% lijkt mij acceptabel. Ik wilde dat ik die privé had….
CDA heeft alleen maar gekoerst op meevallers uit Den Haag (dat is als bij voortduring de hoofdprijs van de loterij winnen) CDA heeft ook gekoerst op een efficiënte gemeente. Op het niet alleen de rekening bij de burgers neerleggen. Op geld verdienen met mogelijkheden die ze heeft (grondverkopen, ontwikkelplannen enz.). Het blijft overigens wel een groot aandachtspunt ‘Den Haag’. Immers zo’n 80-90% van de begroting wordt vanuit Den Haag beinvloed. Dan kun je misschien maar beter op een partij stemmen die (enige) invloed heeft in die contreien. Een partij waarbij regio en Den Haag verbonden zijn (waarbij je als regio niet altijd je zin krijgt, zie SEH in Bethesda).
CDA heeft gratis (buiten het zicht van de inwoners) weggegeven Dit blijft een diep groef. Ik zou alleen willen zeggen luister het debat van vrijdag 31 maart 2017 (vanaf 41 minuten) terug en luister goed wat ik daar namens het CDA heb mogen zeggen. Wilt u mijn standpunt verder nalezen: Negende gebod & framing – Kreuzeman
CDA is corrupt[1] CDA heeft nooit geld aangenomen om een standpunt te wijzigen of iemand te bevoordelen. Dat geldt ook voor mezelf. Eigenlijk kost het in gemeenteraad zitten mij als ondernemer alleen maar (veel) geld. C van CDA is niet van corrupt, niet van conservatief, eerder van constructief, correct en natuurlijk van Christelijk. CDA-ers geven via hun grondwaarden de hoogste eer aan Christus.

 

Aandacht BWM

Wat wel bijzonder bij de BWM is wel dat als je niet gereageerd men er nog een schepje bovenop doet. Dan volgen zware woorden als leugenaars, corrupt of dergelijke. En als je daar dan ook niet op richt dan komt een omgekeerde bewijsredenatie. Namelijk eigenlijk is de woordkeurs van de BWM aanleiding om te spreken van laster of smaad. Iets waar je normaalgesproken juridische stappen in zou nemen. En ja, ik heb dat ook wel eens overwogen. Maar zelfs als je van de rechter gelijk krijgt vroeg ik me af of ik mezelf en de rechtspraak daarmee lastig zou willen vallen. Toen ik dat niet deed kreeg ik te horen ‘het klopt dus omdat er geen rechtzaak wegens smaad gestart wordt’.  Dat is wel een omgekeerde bewijsredenatie. En dit klopt natuurlijk van geen kant. Waarom doe de BWM het dan wel? Immers als je echt iets wil veranderen dan blijf je toch niet azijnberichten via facebook verspreiden? Dan kun je inspreken bij de raad, maar dat is ook maar 3 minuten. Dan ga in gesprek met partijen. En probeer je hen (in meerderheid) te overtuigen van je standpunt. Je zou zelfs nog een stap verder kunnen gaan in het democratisch bestel. Je wordt lid van een partij en brengt je standpunt in via fractie en/of bestuur. Op een ALV vraag je spreektijd, bedenkt amendementen op een verkiezingsprogramma en werkt zo echt aan invloed. En als je lid bent, meld je je aan om in de gemeenteraad te gaan zitten. Je komt voor een (neutrale) selectiecommissie en als je hen overtuigt ben je halverwege. Stel dat lukt allemaal niet, dan kun je ook zelf een partij starten. Je hebt maar 40 handtekeningen nodig. Als je zo’n goed standpunt hebt dan kun je die 40 makkelijk bij elkaar krijgen. Krijg je dan 800 stemmen (afgerond) dan kun je de kiesdrempel halen.

Ik heb echter dee hele lijst doorgekeken? De man(-nen) die het allemaal zo goed weten en die staan er niet op. Proces-verbaal_geldigheid_kandidatenlijst_en_nummering_Hoogeveen.pdf

Dus velen komen niet verder dan facebook. Sommige spreken in bij de raad en willen best met partijen in gesprek. Maar als dan een ruime meerderheid (vaak 30 tegen 1 voor) een punt heeft afgehandeld, dan heeft de democratie gewerkt en kunnen beginnen aan het nieuwe dossier. Waarom dan toch boos blijven op zo’n dossier vraag ik me af. IK kom maar tot één conclusie: het is vragen om aandacht. Om steeds weer gehoord te worden en bij herhaling vragen om aandacht.

Nu is mijn moeder (81 jaar) lid van de Hoogeveense vrijwilligersorganisatie rondom een belboom. Men belt elkaar om te checken of het met (alleenstaande) ouderen goed gaat. Het is een mooie manier om elkaar aandacht te geven en eenzaamheid te doorbreken. Graag zet ik voor de BWM een belboom op. Ik doe zelf graag mee en wellicht kunnen we er met moderne technologie een groepsgesprek van maken. Graag geef ik aandacht, let wel ik ben wel iemand met vrij korte spanningsboog, dus wil niet steeds over hetzelfde onderwerp praten.

Groter zien: atlas van afgehaakt Nederland

Leuk zo’n belboom, maar ga je dan wel serieus met de BWM om? Dat is een terecht vraag. Het is nog maar net 2 weken (17 januari) geleden toen de ‘atlas van afgehaakt Nederland’ tevoorschijn kwam.

Het  is volgens deze onderzoekers (ik praat hen gewoon na) zeer verontrustend dat 40% van Nederland op een buitenstaanderspartij stemt. Ik maak uit hun verhaal op dat dit volgens hen partijen zijn die nooit bestuurdersverantwoordelijkheid nemen of krijgen. FvD, PVV, 50plus, Denk en ook SP. De eerste en de laatste hebben zeker lokaal wel mee bestuurt, maar (zie Brabant) overal met succes. Ik neem dit lijstje over, zonder er mee in te stemmen. Zij constateren dit. Hierbij het artikel zodat u het kunt nalezen.

In dit artikel zien we dat Hoogeveen zwart kleurt. Dus in de hoogste categorie van afhaken zit. Ik dacht laat ik eens snel kijken hoe dat in Hoogeveen zat bij de tweede kamer verkiezingen. Op basis van de uitslagwebsite kom ik tot de volgende conclusie: 50% van Hoogeveen behoort tot de afgehaakten. Daar werd echt even stil van.  Hierbij de cijfers:

Natuurlijk kunnen we dit niet 1 op 1 over de gemeenteraadsverkiezingen leggen. In verleden deden PVV en FvD niet mee in Hoogeveen. En bij TK’21 doet GB niet mee.

Als je naar Hoogeveen kijkt zou je denken dat we uit komen bij de ‘usual suspects’. Maar het is echt genuanceerder. Hierbij de stemmen op FvD en PVV gezamenlijk per stembureau. En dan alleen de top 10 en de laagste 10. Dit is gebaseerd op de uitslag 2019. Bron: Alle verkiezingsuitslagen voor Hoogeveen (2011-2021) (update 2022!) | AlleCijfers.nl

De meeste stemmen werden op deze twee partijen in deze stembureaus uitgebracht. Wat er uitspringt, is het centrum van Hoogeveen. Als je rondom het westerkim, raadhuis, knooppunt en Juliana van Stolberg optelt dat zitten daar by far de meeste afgehaakten.  Dan komt Krakeel en natuurlijk doen eigenlijk alle buitendorpen een duit in het zakje. Van de dorpen is Elim eigenlijk de ‘grootste’.

Opvallend dat locaties waar veel jongeren stemmen (station en Alfa college) niet hoog scoren. Nuance is wel nodig. De opkomst bij die stembureaus is ook zeer gering. De uitdaging is wel, wat kunnen ervaren bestuurderspartijen doen voor de mensen die ‘afgehaakt zijn’? Door de corona-maatregelen lijkt die groep namelijk alleen nog maar groter geworden….

Over muren en door burgers

Het CDA Hoogeveen heeft deze verkiezingen ‘ervaar de kracht van samen’ als een slogan voor de ‘partij van de samenleving’.  Als fractie vergaderen wij al jaren in alle buurthuizen van Hoogeveen. Niet overal voel je je erg welkom maar we doen het toch. We proberen als CDA een nieuw concept. Ook door corona: VSNR wat staat voor VAN STRAAT NAAR RAAD. We kiezen een straat en gaan proberen daar in gesprek te gaan. Ik leerde van Ruud Lubbers (bezuinigingen 1986) dat je maar één ding kan doen: je moet het land in. We moeten de stad in we moeten in gesprek. En de ‘afgehaakte Hoogevener’ zoekt ons niet op. Misschien kunnen de ‘gematigde Hoogeveners’ ons helpen…..er is nog veel en zwaar werk te doen.

Daarnaast willen we die initiateven die burgers ondernemen steunen. Niet stenen, maar juist initiatieven. En als daar gebouwen voor nodig zijn en als die goed (financieel) functioneren dan komen of blijven er ook gebouwen bij. Maar naast dorpshuizen denken we dat er nog wel 70 locaties zijn die werken aan burgerinitiatieven. Sport, scholen, cultuur, kerken en ga zo maar door. Daar moeten we elkaar blijven ontmoeten. Ook moeten politieke partijen werken met ambassadeurs per wijk of dorp. Iemand moet weten wie zijn of haar volksvertegenwoordiger is. CDA zal na 16 maart ook met haar lijst van 50 personen ambassadeurs op wijk, dorp op zelfs delen van beide aanwijzen.

De Gematigde Hoogevener

Als tegenhanger van de BWM ben ik op 19 december 2019 begonnen met de facebookgroep ‘de gematigde Hoogevener’. Dit als tegenhanger van de ‘Boze Witte Man’. Met deze groep probeer ik dat andere geluid van Hoogeveen te laten horen. Dat van de gematigde Hoogevener. Zij die niet op polarisatie uit zijn, maar op constructief samenwerken. En dan mag je ook best het met elkaar oneens zijn, maar wel met respect.  Kortom ik denk dat er nog hoop is.

Zo leuk zijn als u meegaat doen:  (2) De Gematigde Hoogevener | Facebook

Eerder al gepubliceerd over dit onderwerp: Nieuwe democratie – Kreuzeman

[1] Die geld aanneemt om iets gunstigs voor je te doen dat niet mag. Synoniem: omkoopbaar