Korte analyse over de media en politiek. Discussie in Hoogeveen over EBTL en aso-asielzoekers. Hoe komt dit nu op mij over…? Over de vreemde relatie ‘(social) media en de politiek. Dat blijkt wel weer….

Natuurlijk willen we allemaal een veilig Hoogeveen. Natuurlijk balen we van winkeldiefstal en ruzies tussen of met aso-asielzoekers in Hoogeveen. Vinden we bewaking in WC de Weide en omgeving niet prettig. Zij we alert op onveilige situaties. En ja we zijn geschrokken van het rapport over de op 10 maart 2018 overleden Algerijnse meneer (die drank en drugsproblemen had en de juiste zorg consequent weigerde). Zijn we geschrokken van de berichten van medewerkers en van de signalen uit ons gesprek met de FNV. In dat EBTL moet wat aan gebeuren! Maar het is ook wel een beetje politiek camerawerk?

Even vooraf korte analyse:

 1. Eind 2017 gaan in Hoogeveen kleine 100 probleemgevallen (veiligelanders etc.) weg en krijgen we 20-50 aso’s met specifieke regels terug. Op zich een goede ‘deal’;
 2. Opening EBTL februari 2018, instroom is vrij beperkt;
 3. In maartl 2018 komt Algerijnse inwoner van het EBTL na abnormaal gedrag door valpartij te overlijden;
 4. Inspectie van ministerie van J en V start onderzoek;
 5. 12 september Kamerdebat over EBTL. Echt de moeite om dit en het volgend debat eens terug te kijken. Bijzonder om de botsingen tussen van Toorenburg (CDA) en Wilders (PVV) te zien. De laatste ontwijkt iedere inhoudelijke vraag en weet alles te framen. ‘Dank zij u mw. Toorenburg weet heel Afrika van de van Toorenburg-route, met duizenden zullen dankzij u naar Nederland komen’. Enz. enz….dat is nog eens andere politiek. Personal framing zou ik het willen noemen…niet fraai overigens!
 6. Brief aan kamer 15 november 2018 van Harbers over de problemen bij EBTL;
 7. Weer EBTL-problematiek, nu in de commissievergadering : https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A03768 met flinke botsingen tussen CDA en VVD, CDA en PVV ….
 8. Burgemeester grijpt in na overlast in november en schakelt direct met VVD-staatsecretaris Harbers. In december is volgens onze contacten met de 2-tal winkeliers weer rustiger in het WC de Weide. Voor de uitstraling en daarmee klandizie is dit niet prettig;
 9. Op maandag 7 januari spreekt Loohuis samen met Halsema (EBTL Amsterdam) met Harbers. ’s Avonds brengt hij aan de fractievoorzitters verslag uit van deze besprekingen. Hij zit er bovenop.
 10. Harbers heeft zich verontschuldigd voor het niet nakomen van afspraken (wie komen er, hoeveel begeleiding, tijden en naleven gebiedsverbod). Hij heeft het onderschat en beloofd verbetering. https://www.dvhn.nl/drenthe/Staatssecretaris-opvang-lastige-asielzoekers-in-Hoogeveen-onderschat-24101533.html;
 11. Rapport inspectie inzake EBTL Hoogeveen verschijnt op 22 januari. file:///C:/Users/EJ/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/De+opvang+van+overlastgevende+asielzoekers%20(1).pdf
 12. Ook op 22 januari stevige bespreking van EBTL in commissie ‘justitie en veiligheid’. Lees gerust eens na via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-2365.html
 13. Harbers antwoord: ,,De bevindingen van de inspectie sluiten derhalve aan bij het beeld dat ik heb geschetst. Een aantal maatregelen heeft tijd nodig om blijvend effect te sorteren. Waar nodig zal ik aanpassingen doorvoeren en afspraken aanscherpen.”
 14. VVD Hoogeveen gaat op 23 januari 2019 live met dit onderwerp. Het komt in de media. EBTL moet dicht en paar mildere opties. In AZC stikt het van de criminelen en winkeldiefstal is over gegaan in aanranding en doodslag….
 15. Op 26 januari zit Mark Strolenberg over dit thema bij WNL Opiniemakers. De rechtse kant van Nederland zo geven zij zelf toe. Dat is in de uitzending goed te merken.
 16. Diverse media pakken het op. Regionale pers schrijft meerdere stukken over VVD-standpunt: https://www.dvhn.nl/drenthe/VVD-wil-druk-zetten-op-harde-maatregelen-aso-azc-in-Hoogeveen-Dit-is-te-gek-voor-woorden-24122457.html. Kortom de VVD wil dat er ingegrepen wordt….door wie precies?
 17. Op 3 februari zitten Mark Strolenberg en ondergetekende bij Cassata met de bijzonder gevatte presentator. Bijzonder dat de camera in het gesprek juist van VVD en CDA verschuift naar GB, zij hadden niet helemaal een eensluidend standpunt in de media gebracht. Mark Strolenberg geeft duidelijk 3 opties aan. Met sluiting het EBTL als ‘zwaarste’ optie. Ik sluit het debat met de oproep dat hij deze harde maatregelen toch vooral bij Harbers via zijn VVD-netwerk moet aankaarten! Zie verder http://www.kreuzeman.nl/asos-weg-hoe/
 18. Op donderdag 28 februari eindelijk debat in de gemeenteraad van Hoogeveen. ….

Debat in Hoogeveen verloopt vreemd.
Na al deze beschietingen krijgen we op donderdag 28 februari het debat in de raad. De perstribune zit vol en Kamiel Bertels van CDA en ondergetekende zijn inhoudelijk ‘tot de tanden bewapend’ op wat komen gaat…..na de debatten over dit onderwerp in de tweede kamer verwachten we flinke stellingname van de VVD over dit onderwerp. Het is immers tot grote proporties door hen opgeblazen. Dan verwacht je ook een stevig stelling. Wat er kwam was een milde oproep dat er een motie gemaakt moet worden om de VVD-staatssecretaris aan te sporen de toezeggingen die hij Karel Loohuis al deed nogmaals te bevestigen. Deze motie werd door diverse partijen ondersteund. De meest vreemde coalitie in deze was wel die tussen Oosterlaak en Strolenberg. Ze vonden elkaar moeiteloos in het ‘aansporen van de staatssecretaris’. Waarom is dat bijzonder? Mark Strolenberg heeft met VVD-tweede kamer en zeker ook met de staatssecretaris directe lijnen. Ze kennen elkaar goed. De komst juist 2 dagen na dit ‘debat’ van de woordvoerder justitie Malik Azmani naar Hoogeveen is een direct connectie.


De komst van dit kopstuk naar Hoogeveen is een prachtig moment om het aan te kaarten. Zoals wij over deze zaak met Madeleine van Toorenburg direct in contact staan en zij kritische vragen stelt in de Tweede Kamer. Zij kent ons goed van onze steun aan het kinderpardon….Maar nee, Oosterlaak en Strolenberg gaan u een motie maken om de politieke vriend van Mark even tot de orde te roepen. Oosterlaak gaf aan dat het fijntjes of minder fijntjes moest. De niet functionerende staatssecretaris van VVD moest maar een tot de orde geroepen worden. Strolenberg bevestigd dat niet expliciet maar wilde wel gezamenlijk met de partijen in de raad een motie maken. En zo eindigde een debat wat al meerdere keren over dit onderwerp in de Tweede Kamer gevoerd is en na de evaluatie van Harbers ook nog gevoerd gaat worden, in een vage gezamenlijke motie van partijen die heel verschillende doelstellingen hebben. En zo gaat VVD-er Mark met hulp van de SP VVD-er Mark tot de orde roepen…. Eén doelstelling is in deze campagnetijd voor iedereen behaald: we komen in de pers of in de media en kunnen iets over onszelf kwijt op FB….ik doe er overigens middels deze blogje ook hartelijk aan mee…..:-).

Opvallend zijn de verschillen in de media. Terwijl de Hoogeveensche courant op de voorpagina het nieuws brengt over dat de raad (?) wil actie voor veiliger EBTL is juist het Dagblad net als het CDA licht teleurgesteld. Zij koppen: Hooguit een aansporing richting de staatsecretaris. Kortom ook een tegenvaller…..(social) Media en politiek zijn vreemde partners. Zie maar eens wat de NRC daarover schrijft…. https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/24/zo-proberen-politieke-partijen-in-jouw-tijdlijn-te-komen-6281541-a1542657.

Zowel CU als CDA geven aan dat zij niet zitten te wachten op dergelijke motie. Onze kamerleden zijn op de hoogte en de lijnen met Harbers via onze burgemeester staan open. Harbers heeft immers de nodige toezeggingen gedaan! Wij vertrouwen erop dat staatssecretaris Harbers zal doorpakken!