Wij willen geen samenleving van tegenstellingen. Een tegenleving zou ik het haast willen noemen. Een blogje over lokale politiek. Het gaat erom wat je kent, maar ook wie je kent als je in de bres moet springen voor je gemeente. Daarom zoek juist de verbinding in plaats van de tegenstelling tussen lokale partijen en lokale afdelingen van landelijke partijen. Politiek is te belangrijk om alleen aan mensen in Den Haag over te laten. Maar Den Haag beslist wel over 85% van onze begroting….

Tegenstellingen helpen niet

Ook in deze campagne doen politieke partijen er weer een schepje bovenop: men kiest voor creëren van  tegenstellingen en men probeert zich tegenover andere af te zetten. En de mensen blijven roepen ‘de politiek is zo ver van mij weg’.  En dan komt de oplossing op 14 februari via Nieuwsuur (weer) tot ons. De lokale partijen zijn de redding van de lokale democratie. Onderzoek onder 1.000 Nederlands wijst uit dat 16% zeker op een lokale partij gaan stemmen. Nieuwsuur neemt ons mee naar Brunssum en Druten. Alles brengt bij mij de behoefte naar boven nog maar eens te zeggen: ‘we moeten het samen doen’. Voordat ik mijn mening over de uitzending van Nieuwsuur geef, eerst de vraag ‘heb je iets tegen lokale partijen’?

Lokale partijen

Nee, ik heb veel respect voor de lokale politieke partijen. Juridisch gezien ben ik ook lid van CDA Hoogeveen en dus bij een lokale partij.  Mijn respect volgt niet uit de noodzaak dat lokale partijen met minder geld moeten doen. Ook lokale afdelingen van landelijke partijen moeten zelf hun geld sparen.  Nee, ik heb veel waardering voor de lokale partijen omdat ze weten te komen met die punten die de mensen raken in dorp en wijk. Over kwaliteit van de straat, gevaarlijke oversteek voor kinderen, slechte velden van sportclubs, kapotte brug of lawaaiige buurman. En dat raakt de kiezer. Een bericht op een slecht gelegd voetpad krijgt vaak meer aandacht dan een amendement dat gaat over honderden miljoenen.  De lokale politiek weet vaak die onderwerpen te vinden. Dat zijn ook onderwerpen die dichtbij mijn leefomgeving komen en daarmee vaak ook mijn achtertuin raken.  Echter is de democratie in Nederland gebaad bij alleen maar lokale partijen? Eerst met Nieuwsuur op pad:

Ut Brunssum

In Brunssum richt de camera zich op Jo Palmen van de lijst Palmen, maar wat valt daarbij nog meer op. Het is BBB/Lijst Palmen. Hoezo een lokale partij? BBB is toch gewoon een partij die landelijke opereert en in de tweede kamer zit….? Lijkt niet heel consequent. Ook PAK Brunssum komt volop in beeld. Servie L’Espoir van PAK Brunssum krijgt geen stalorders uit Den Haag en daarom is hij betrouwbaar. Wat toch een bijzondere zin. We luisteren nog een keer: ; wij krijgen geen stalorders uit Den Haag, wij richten ons op Brunssum en dan ben je in ieder geval betrouwbaar en controleerbaar voor de mensen uit Brunssum. Poeh die Servie L’Espoir zegt nogal wat in die ene zin. Wat een suggestieve teksten. Dat vind ik persoonlijk geen kwaliteit.

In Druten

Dan gaan we kijken in Druten. Johan Wiersma van het CDA staat tegenover 7 lokale partijen. Ieder dorp heeft zijn eigen partij in de raad. Kan het lokaler?  Maar is Johan Wiersma een lakei van landelijk CDA? Gaat het trouwens in Druten opvallend beter dan in andere gemeenten? Nieuwsuur gaat net niet dieper daarop in. Wel laat ze Johan Wiersma zien die mag vertellen dat hij alleen onder (de leden van) CDA Druten valt…. Net zoals de fractie van CDA Hoogeveen valt onder CDA Hoogeveen bestuur en die vallen weer onder de ALV van het CDA Hoogeveen.

Nieuwsuur doet d’r nog schepje bovenop

CDA-raadsleden in de gemeenteraad worden volgens Gert Jansen van Nieuwsuur aangesproken om de fouten die CDA gemaakt heeft t.a.v. Pieter Omtzigt. Zou dat echt zo zijn? Zouden de kiezers de waardevolle rol die CDA-raadsleden vaak spelen in hun stad of dorp helemaal niet zien? En zouden ze niet onderkennen dat CDA het gedachtengoed van Pieter Omtzigt juist volop aan het uitvoeren is? Daar ook flink wat van heeft binnengehaald in het regeerakkoord? En zouden ze niet zien dat het bij Pieter Omtzigt als kleine zelfstandige momenteel ook moeilijk verder komt dan kritiek leveren in Radar of als laatste spreker in de Tweede kamerdebatten zijn? Ik werk graag door vanuit de juist grondhouding. De grondhouding die ook Pieter Omtzigt kenmerkte. Vanuit identiteit, kennis en doorzettingsvermogen. Constructief want je wordt niet geloofwaardiger als je alleen maar kritiek levert. Je moet ook oplossingen leveren en realiseren.

Belangrijke uitspraken/suggesties in deze uitzending

 1. Lokale partijen zijn betrokken bij de lokale zaak, ze weten wat er speelt in de wijken.
 2. Politici van landelijke partijen zijn carrièrejagers
 3. Politici van de landelijke partijen zijn beroepspolitici
 4. Lokale partijen krijgen geen stalorders uit Den Haag focussen op hun woonplaats en zijn betrouwbaar en controleerbaar (PAK Brunssum)
 5. Landelijke partijen hebben voordeel omdat ze 25 mln krijgen.

Mijn reactie

 1. Ik denk dat ieder lid van de CDA fractie heel goed weet wat er speelt in Hoogeveen. En Hoogeveners weten ons goed te vinden;
 2. In de CDA fractie van Hoogeveen zit niemand die ambities heeft buiten Hoogeveen. Kan natuurlijk altijd veranderen en dan vraag ik je ook nog af: wordt Hoogeveen daar minder van?
 3. Onzin, alleen de leden die met pensioen zijn kunnen meer dan 20 uur aan de politiek werken. De rest van CDA Hoogeveen moet schipperen om het naast een baan van 28-32-40- of 50 uur te doen.
 4. CDA Hoogeveen nog nooit een stalorder uit Den Haag gehad. De communicatie is eigenlijk 98% van Hoogeveen naar Den Haag. Kamerlid Agnes Mulder (en alle anderen) reageren direct op zaken uit de gemeenten;
 5. Ja en nee. De lokale afdelingen krijgen van de 25 mln. niets direct overgemaakt. Ook wij sparen 10% voor ons salaris voor onze campagnekas. Het klopt wel dat wij als CDA Hoogeveen profiteren van 3 elementen van die 25 mln. Trouwens ik durf te stellen dat de gemeente Hoogeveen daarvan profiteert (direct en indirect[1]). Ik zet ze op een rij:
  1. We krijgen van het wetenschappelijk instituut goede onderbouwingen en argumenten voor keuzes in de lokale politiek. CD-verkenningen is echt een medium wat lokale politici helpt aan kennis en inzichten;
  2. Raadsleden, wethouders en ook aankomend raadsleden en wethouders worden op vele fronten opgeleid met deze middelen;
  3. We hebben een beter netwerk doordat budget is om ministers, Kamerleden en medewerkers van wetenschappelijk instituut of partijbureau het land in te laten gaan.

Gebruik je democratisch recht en kijk dan vanuit lokaal naar landelijk!

Wilt u wat doen aan Haags gezeur, kies voor een landelijke kleur. Democratisch besturen van Nederland doen we vanuit de ALV van een partij in je woonplaats en soms via de provincie, maar vaak rechtstreeks naar Den Haag. Dat levert niet altijd op wat je wilt. Zie Bethesda, maar soms ook wel. En dan zie je dat lid zijn een landelijke partij en in zo’n partij je stem laten horen, mits goed onderbouwd, kan werken. Zelf mocht ik dat afgelopen jaren paar keer heel concreet ervaren:

 • Kinderpardon en de rol van CDA Drenthe
 • Derk Boswijk contacten in de regio en discussie over stikstof
 • Joba van den Berg en situatie in Drenthe rondom ambulancevervoer of invloed van lokale zorgtafels
 • CDJA-jongeren en invloed op afschaffing leenstelsel

 

Koopmans van Koopmans op pad zei afgelopen week: niet Den Haag bepaald, maar het volk bepaald. Dat kan door naar het Malieveld te gaan, maar ik heb ervaren dat via lid zijn van een partij en collectief in te zetten via partijlijnen ik veel meer voor elkaar ga krijgen. Daarom ben ik dus lid van een partij met contacten in Den Haag.

Wilt u wat doen aan Haags gezeur, laat u stem horen in een landelijke partij. Bij CDA is afgelopen jaar (helaas laat en achteraf) goed geluisterd naar de leden. Het kan dus best. Met vertrouwen voortwaarts!  In samenwerking, juist met lokale partijen. Maar een raad met helemaal geen link met Den Haag, ik vind het niet verstandig.

 

[1] Direct doordat ze minder geld hoeft te stoppen in opleiding van CDA-raadsleden. Indirect doordat CDA-raadsleden daardoor goede voorstellen kunnen doen of verkeerde voorstellen beter kunnen tegenhouden.