Na aanleiding van de CDA motie over ‘Superzaterdag’ kwamen er diverse interessante reacties. Wat maakt Hoogeveen een aantrekkelijke winkelstad?

Waarom is Hoogeveen anders dan andere steden vraagt lid expert-team Omgevingswet Tweede Kamerfractie CDA: Arno Klein Staarman. Dat is een interessante vraag. Ook Serge Flinkevleugel vroeg het voor de camera al: hoe blijf Hoogeveen zich onderstcheiden als straks andere binnensteden ook ‘Super Zaterdagen’ gaan organiseren. En nee, op de zaterdag is niets meer heilig…..mijn HZVV-vrienden fronsen met de wenkbrauwen. De Super Zaterdag pas prima in het concept van mijn voorstel voor de ‘nieuwe hoofdklasse-indeling’ zoals ik naar de KNVB gestuurd heb.

Wat is Super Zaterdag?

Zie daarom bijvoorbeeld de reportage op:

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/100963/Super-Zaterdag-moet-centrum-Hoogeveen-redden

Of lees de toelichting hieronder.

Waarom is Hoogeveen bijzonder?

Het makkelijke antwoord is: omdat men de Super Zaterdag gaat onderzoeken….

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/101009/Gemeente-wil-Hoogeveense-Super-Zaterdag-onderzoeken

Hoogeveen is een veendorp uit Zuid-West Drenthe. Een mini-industriestad met grote ‘eigen middenstand’. De afgelopen decennia ook bekend van de grote aantallen autohandelaren. In het verleden een stadje met regiofunctie: melkfabriek bracht boeren wekelijks naar Hoogeveen. Ook de Hoogeveense veemarkt was een happening met regionale uitstraling. In het koopstromen onderzoek kunt u lezen hoe het momenteel met de retail in Hoogeveen gesteld is. Hoogeveen is ook de plaats met veel enthousiaste ondernemers. In het kader van DNWS (de nieuwe winkelstraat) zijn zo’n 30 ondernemers druk bezig met retail in Hoogeveen. En dus hebben wij als CDA niet dé wijsheid in pacht. Wij hebben een impuls willen geven. Een pass van het CDA op het college. Deze geven hopelijk de voorzet op de ondernemers (winkels, horeca en cultuur) en die koppen dan de bal in….

beste binnenstad

https://www.hoogeveen.nl/Actueel/Nieuws_2015/September_2015/Koopstromenonderzoek_Hoogevener_koopt_graag_in_eigen_stad

De Hoogevener is zelf best heel trouw, maar de regio komt minder en minder naar Hoogeveen. Dat is niet goed voor economie en werkgelegenheid. Is eigenlijk alleen maar goed voor één ding: de leegstand. Nu zo’n 9% in het hele centrumgebied. CDA Hoogeveen dacht deze zomer daar moeten we wat aan doen? En wel met eenzelfde rechtdoor aanpak als met het Hoogeveense bouwpakket.

Super Zaterdag, een voorstel van het CDA Hoogeveen

CDA Hoogeveen heeft kennisgenomen van het koopstromenonderzoek 2015 (Hoogeveen 6e van Oost-Nederland met -19% omzet niet-dagelijkse aankopen en 9% leegstand). De adviezen van hoogleraren Molenaar (eMarketing, Eramus) en Hospers (City Marketing, Twente). Maar ook acties die elders in de Benelux of de USA (buy local acties) worden ondernomen om het winkelhart van plaatsen te stimuleren. Tenslotte hebben wij als raadsleden aan mogen sluiten bij de ontwikkelingen van de Nieuwe Winkelstraat (DNWS) zoals deze ook in Hoogeveen inmiddels gaande zijn. Al deze ontwikkelingen bieden een scala aan mogelijkheden om de economie en daarmee werkgelegenheid van Hoogeveen City een positieve impuls te geven. En daar doet ook de Hoogeveense politiek graag aan mee…

supersaturday

Oproep om samen een vuist te maken en de stimulans van de gemeente ‘te pakken’

CDA Hoogeveen roept de vele verschillende ondernemers van het Hoogeveen Centrum, het college van bestuur, de nieuw op te richten stichting promotie Hoogeveen, de C5 en evenementen-organisaties om alle krachten te bundelen en een focus te leggen bij de ‘Hoogeveense Super Zaterdag’ (verder HSZ).

Waarom juist een (Super-) Zaterdag?

Uit het actieprogramma DNWS komt naar voren dat we leegstand moeten aanpakken, moeten samenwerken en vooral ook focus moeten aanbrengen. De onderzoeken van Inretail onder 10.000 huishoudens (6 juni 2014) over 71 miljoen pin-transacties geven aan dat zaterdag dé dag in Nederland is om aankopen te doen. Van de offline aankopen vinden er 25,2% plaats op de zaterdag. Met het koopstromenonderzoek is duidelijk geworden dat in Oost-Nederland de online-transacties in 5 jaar met 450 miljoen zijn gestegen. In Hoogeveen koopt inmiddels 80% van de mensen regelmatig online (was in 2010 53%). De enige methode om de stadscentra aantrekkelijk te houden is beleving, sfeer en verleiding. En dat lukt centra alleen door samenwerking. En moderne technologie moet juist ingezet worden om ook offline aankopen te stimuleren (bijv. Hoogeveense Superzaterdag App?).

 Welke krachten bundelen?

Het gaat erom dat mensen met plezier naar het centrum van Hoogeveen komen, zich daar thuis voelen en geanimeerd worden. De klantreis moet verlengd en bezoekbeleving vergroot, de verblijfsduur dan vanzelf langer. Let wel sfeer (horeca en evenementen) stimuleren koopgedrag, niet meer andersom.

Waaraan denken wij bij het bundelen van krachten? Winkeliers, horeca, C5 en evenementen plannen (kortings-) acties[1] en evenementen op de ‘Superzaterdag’. Leggen winkelen, koffie drinken, hapje eten, evenement bezoeken en glasje drinken in het verlengde van elkaar. Wij denken dat de winkeliers dan tot bijvoorbeeld 19.00 uur en de markt tot 18.00 open moet blijven. Evenementen beginnen in en om het centrum vanaf dat moment en houden de bezoekers vast in het stadscentrum. Terrassen en horeca zit rond die tijdstippen vol en de liefhebbers gaan naar Tamboer, cafés of andere gelegenheden. Winkeliers verleiden met speciale (kortings-) acties, horeca met muziek en C5 met culturele evenementen. Samen kan dat echt ‘beleefhoogeveen.nu’ worden! Krachten bundelen wil ook zeggen dat Centrummanagement (BIZ-gelden) en de gemeente hun gewicht in de strijd gooien. Ter stimulering van de ‘Hoogeveense Superzaterdag’ heeft CDA Hoogeveen een motie voorbereid. Daarmee wil zij het college van B&W vragen te onderzoeken en vast te stellen wat haar bijdrage aan het fenomeen HSZ kan worden.

Wij hopen dat Hoogeveen daarmee kleine en grote winkelketens geïnteresseerd krijgt of houdt. Denken we dan ook aan nieuwe winkels desnoods alleen voor de HSZ. Bijzondere en sfeervolle zaken zoals zoals Hutspot in de Amsterdamse van Woustraat. Je kunt er geknipt worden, grappige gimmicks en Latte Maggiato kopen. Dus meer horeca in boekhandel of Italiaanse koffie bij de kapper? Werkend van uit een ‘straatprofiel’ zet Hoogeveen in op ‘blurring’. Zie de retailagenda van minister Kamp c.s)….

drukte kerkstraat

Wat kan de gemeente (-politiek) bijdragen aan de Hoogeveense Superzaterdag?

De gemeente Hoogeveen kan de HSZ stimuleren door een aantal maatregelen rondom parkeeracties, regelluwe zones, precario- en legeskosten, misschien zelfs specifieke WOZ-kortingen of bruisend gelden in zetten. Natuurlijk kan Stichting Promotie Hoogeveen en Marketing Hoogeveen, Punt H ingezet worden om de aandacht, off en zeker ook online te focussen op de HSZ. In het verzorgingsgebied Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel moet de HSZ een begrip worden. En dat kan, welke plaats heeft in deze regio winkel- en beleefdagen op de zaterdag?

Trots Hoogeveen op naar het gezelligste stadscentrum van Nederland. Zeker op: dé ….Hoogeveense Super Zaterdag 

Daarom deze motie

GEMEENTE HOOGEVEEN

Gemeenteraad

Motie            vreemd aan de orde         

Datum                 : 5 oktober 2015                                           

Fractie                 : CDA Hoogeveen

Onderwerp        : Super Zaterdag

De raad van de gemeente Hoogeveen

Gehoord de beraadslaging,

Overweegt het volgende:

 • De inkomsten in het centrum zijn volgens het recent gepresenteerde koopstromen onderzoek met 19% gedaald;
 • Er komen minder bezoekers van buiten de gemeente Hoogeveen naar het stadscentrum;
 • Ondernemers en gemeente willen en moeten zich samen inspannen voor een economisch vitaal centrum;
 • In Nederland wordt het meeste geld uitgegeven op zaterdag, ook in Hoogeveen;
 • Er komen meer bezoekers naar een winkelgebieden als er reuring is, evenementen en speciale acties zijn. Bezoekers komen voor beleving;
 • Door het gedrag van consumenten die het meeste geld uitgeven op zaterdag te combineren met trekkers ontstaan er kansen voor ondernemers en voor de economische vitaliteit van het stadscentrum;
 • Er zijn nationaal en internationaal succesvolle voorbeelden van Super Zaterdag waarbij acties, evenementen en reuring gecombineerd worden met langere openingstijden van winkels die aansluiten bij de horeca en (culturele) evenementen en activiteiten;
 • Bezoekers blijven langer in het centrum, de klantreis wordt verlengd en het koopgedrag gestimuleerd door horeca en evenementen;
 • Onderzoek wijst uit dat diverse ondernemers en centrummanagement Hoogeveen positief reageren op de gedachte Super Zaterdag in Hoogeveen te introduceren;
 • Het succes van Super Zaterdag kan alleen ontstaan als partijen in en rond het centrum (ondernemers, horeca, culturele instellingen, centrum management) samenwerken;
 • De gemeente kan hierin een stimulerende en aanjagende rol in nemen;
 • Door het vergroten van economische vitaliteit in het stadscentrum kan werkgelegenheid behouden blijven, leegstand voorkomen worden en Hoogeveen blijven bloeien;
 • Super Zaterdag kan een bijdrage leveren aan het vergroten van de economische vitaliteit van Hoogeveen.

Roept het college op:

 • Te onderzoeken op welke manier zij Super Zaterdag kunnen aanjagen, kunnen stimuleren en kunnen faciliteren;
 • Hierbij in overweging te nemen om ten bate van het stimuleren en aanjagen van Super Zaterdag de volgende suggesties uit te werken:
 1. Parkerentarieven met hoge kortingen en een deel van de dag gratis tijdens Super Zaterdag;
 2. Vrijstelling van woz geven aan tijdelijk voor ‘super zaterdag-outlet-store’ verhuurde panden mits de verhuurder de korting (bijv. minimaal 90%) doorgeeft en huurder een in Hoogeveen gevestigd bedrijf, instelling of stg centrummanagement is;
 3. Afschaffen van precario voor bestaande terrashouders voor het deel van het terras wat men op de super zaterdag wil uitbreiden;
 4. Afschaffen van precario of standplaatskosten voor evenementen (bijv. voor food-trucks of vergelijkbare mobiele oplossingen).
 5. Minimaliseren van de leges voor evenementen door C5 of door gezamenlijke Hoogeveensche (horeca) ondernemers georganiseerd.
 6. Oormerken van budgetten voor ‘bruisend Hoogeveen’ voor evenementen op Super Zaterdag;
 7. Bewerkstelligen dat de C5 aansluit op het ‘super zaterdag’ programma bijvoorbeeld door een deel van de bijdragen te oormerken als bijdrage voor evenementen die exclusief ingezet mogen worden op Super zaterdag;
 8. Vaste bijdrage leveren in uren en inzet voor de PR (on en offline) van Super Zaterdag via Marketing Hoogeveen.
 • De raad voor 31-12-2015 te informeren over de uitkomsten van het onderzoek.

En gaat over tot de orde van de dag

CDA Hoogeveen, Erik Jan Kreuze en Martin Nanninga

EINDE MOTIE

Toelichting parkeren

Tijdens het debatje rondom de motie kwamen bezwaren aan de orde als ‘het mag niet een hap uit onze begroting nemen’.  In dat verband was ik verrast door de goede support van de VVD: als het meer geld oplevert dan kunnen we ook wat uitgeven. Prof. Cor Molenaar heeft dat ook duidelijk gesteld. Natuurlijk mogen we geen onverantwoorde risico’s met overheidsgeld aangaan, maar toch: een bruisend stadscentrum trekt nieuwe vestigingen of lokale startups. Mooi om te zien wat RTV Drenthe noemt: Puur Chocolade, Miniatuur Treinen Winkel en Reinard als groenteboer op de Schutstraat (toch al de specialisten food-street van Hoogeveen met Plaisier, Vis van Jeen, Breider, Keurslager Drent, de Kaashal, New York Pizza, Subway en dergelijke).

Maar het parkeren helemaal gratis maken? Wij pleiten er niet voor. Terecht wees de PvdA op mijn blog van deze zomer: ‘sloop de parkeermeters’. Daarna stel ik de optimistische relatie tussen gratis parkeren en omzetstijging ter discussie. Dat is niet bewezen (in de blog kun je lezen dat anders wel werkt: 100% stijging parkeertarief is 13% omzetdaling). Natuurlijk horen wij ook dat de Meppeler ondernemers last hebben van afvloeiing naar Steenwijk (en Staphorst) omdat je daar niet hoeft te betalen. Je rijdt dus 2*20 kilometer en 40 minuten vise versa om 3-6 euro te besparen. Rationeel kun je dit niet volgen. Dus is parkeren vooral een irrationeel aspect. Een optie: gratis parkeren vanaf 15.00 kost maar weinig en geeft toch deze psychologische prikkel aan de regio rondom Hoogeveen. Van Groenlinks kreeg ik ook de suggestie: maak parkeren op deze zaterdag vanaf 2 uur gratis. U betaald dus de hele dag alleen de eerste 2 uur. Ook een uitnodiging om langer te blijven ‘hangen’ in Hoogeveen. Dat soort ideeën verwachten we van het college voor 31.12.2015….het is niet limitatief en niet in beton gegoten. Be creative!

Bijlage suggesties voor Super Zaterdag acties:

 • Leegstaande panden worden gebruikt voor outletstores met HSZ-aanbiedingen;
 • Winkeliers houden bijzondere kortingsacties speciaal voor de HSZ, daarmee concurreren ze voor één product zo scherp dat internetverkopen of retail-stunters er niet tegen aan kunnen[2]
 • Centrummanagement huurt één grote leegstaand winkel waar alle (bestaande) Hoogeveense ondernemers één uniek HSZ-product verkopen (zie DNWS Arnhem);
 • Centrummanagement begint grote verloting (bijv. ‘finale’ van kraak de kluis of kraak de code-weken) [zie voorbeeld Sint Truiden waar een auto verloot wordt, shop&thecity.be];
 • Gemeente Hoogeveen zorgt voor parkeeracties, bijvoorbeeld gratis parkeren op de zaterdagmiddag van de HSZ;
 • Centrummanagement start met Alfa College speciale ‘personal shoppers’ teams voor de bezoeker van HSZ te bereiken via de HSZ-app.
 • Music-in-the-park, Bluesfestival, Irish Fock, Rock-Night, Hoogeveen Live, de Uitdaging, Highmore Jazzfestival (met de Hoogeveense Big Band) sluiten allemaal aan op de Superzaterdagprogrammas;
 • Evenementen als Bier-proevementen, culinaire festivals bijvoorbeeld met Food-trucks in centrum van Hoogeveen;
 • Historische projecten van Biblio-Seum als een ‘Sail Hoogeveen’[3] in en om het centrum, fysiek en virtueel herleeft de scheepvaart in Hoogeveen. Maar ook Hoogeveen en Napoleon, Hoogeveen in de 2de wereldoorlog (met keep-the-rolling in het centrum) of een Hoogeveens Woodstock het kan allemaal;
 • Kunstenaars in en om Hoogeveen exposeren in lege winkels en openlucht, live kunst maken, inpakken van de Stoeke of ander uniek gebouw allemaal op de ‘Hoogeveense Superkunstzaterdag’;
 • Super ‘fair trade’ Zaterdag?
 • Popup-stores bijvoorbeeld een ‘bewaarwinkel’, auto-demo-winkel, toiletwinkel, kinderopvangwinkel, game-winkel, enz..
 • Gemeente stimuleert gebruik van lege winkels voor winkeliers of C5;
 • Centrummanagement richt in lege winkel een ‘bezorg en bewaarservice’, na de reis door Hoogeveen haal je daar je aankopen weer op en wellicht is het te combineren met een goede toiletvoorziening!
 • HSZ ‘ladies’ versie met goed gespierde ‘shop assistants’ in Hoogeveen. Of een oktober-fest voor die männer enz.
 • Gemeente stimuleert uitbreiding van terrassen door minder of geen precaorio-rechten;
 • Enz…

[1] Wij hebben bij DNWS diverse voorbeelden gehoord en elders in den lande voorbeelden gezien. Wij noemen al deze opties in een bijlage, maar realiseren ons dat wij nooit zo creatief kunnen zijn als de centrum-ondernemers van Hoogeveen.

[2] Zie bijvoorbeeld: http://www.hcw0251.nl/nieuws/artikel/s/13-december-super-zaterdag-in-heemskerk/

[3] http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/25479/Scheepvaart-herleeft-in-Hoogeveen

Super Zaterdag vierkant